< Böngészés > Főoldal / Fecsegő hírek / Blog article: Lehagyták a Habsburgokat a mai oligarchák)))) Les Habsbourg ont été abandonnés par les oligarques d’aujourd’hui

| Mobile | RSS

Lehagyták a Habsburgokat a mai oligarchák)))) Les Habsbourg ont été abandonnés par les oligarques d’aujourd’hui

2017. szeptember 13. | hozzászólás | Fecsegő hírek

Lehagyták a Habsburgokat a mai oligarchák

Csányi Sándor Orbán Viktorral FOTÓ: Tóth Gergő

Példátlan méretű nagybirtokok alakulnak ki az országban, az új agrártőkések pedig a földet és a támogatási forrásokat is elvonják a mezőgazdaság többi szereplőjétől.

Ismét nekiszaladt a Fidesz oligarchikus mezőgazdaság-átalakítási gyakorlatának Sallai R. Benedek. Az LMP-s politikus – akit a kormánypártok háza táján gyakran emlegetnek a zöldpárt agrároligarchájaként – Facebook-posztjában, illetve az ahhoz melléket tanulságos diagramban azt kifogásolja, hogy a családi gazdaságok megsegítésének ígéretével hatalomra jutott kormányzat közreműködésével történelmi összehasonlításban is példátlan méretű nagybirtokok alakulnak ki az országban, az új agrártőkések pedig a földet és a támogatási forrásokat is elvonják a mezőgazdaság többi szereplőjétől.

A Sallai által összeállított földesúr-lista élén Csányi Sándor érdekeltségei állnak 35 ezer hektárral – nem csak ő, de a második helyezett, 26 ezer hektár fölött diszponáló Leisztinger Tamás is több földet használ, mint a történelmi nagybirtokos osztály prominensei. Az LMP-s képviselő szerint a legújabb kori földkoncentráció nyomán kialakult birtokszerkezetnek semmilyen kimutatható társadalmi haszna nincs, hiszen az érintett birtokok a földterülethez, illetve a felszívott támogatásokhoz képest nagyon kevés embert foglalkoztatnak. A létüket nem a gazdasági, hanem a politikai racionalitás indokolja: korábbi állami földeken jöttek létre, kialakulásuk és fennmaradásuk nem lett volna lehetséges a mindenkori kormányok gyámkodása nélkül. Hogy konkrét bizonyítékot említsünk, a Sallai diagramján szereplő nagybirtokok mind sokkal nagyobbak a hatályos földtörvényben szereplő birtokmaximumnál, a különböző cég- és személyneveken lévő földek kötelező egybeszámítását előíró üzemszabályozási törvény elfogadását pedig évek óta szabotálja a fideszes kormánytöbbség.

A képviselő szerint az utóbbi években a magyar agrárium két kulcsszereplője, a privatizátor-bankvezér Csányi Sándor és a 2010-es kormányváltás óta feltűnt Mészáros Lőrinc növelte a leglátványosabb ütemben a birtokméretet és a megszerzett agrártámogatások mennyiségét, és ez a tendencia az idén sem tört meg. Az év első felében kiosztott 200 milliárd forintnyi agrártámogatásból a gazdálkodók kevesebb, mint 4 százalékának (3,8) fizették ki az támogatások majdnem 60 százalékát (55,68), vagyis a földhasználók 96 százaléka osztozott a maradék 40 százalékon. (Ez az egyenlőtlen eloszlás nem új trend, mindig a legtöbb termőfölddel és legnagyobb gazdasággal bíró agrárérdekeltségek kapják a legtöbb pénzt, míg a maradékon a kisebb gazdálkodók osztoznak.) Csányi és Mészáros érdekeltségei fél év alatt összesen csaknem kétmilliárd forintnyi agrártámogatáshoz jutottak január óta.

Sallai arra is felhívta a figyelmet, hogy az annak idején Alcsúton székelő Habsburg József királyi hercegnek 8670 hektárnyi birtoka volt – mára majdnem beérte őt Mészáros Lőrinc cége és családja 6500 hektárnyi termőfölddel. Frigyes herceg 24 300 hektárt birtokolt Békés megyében – korábbi földjeinek zöme ma a Bólyi Zrt. révén Csányi Sándor uradalmához tartozik. Csányinak külön is gratulált Sallai R. Benedek, mivel a Forbes magazin szerint érdekeltségei révén ő vezeti a 25 legnagyobb magyar családi vállalkozás listáját. A cikk szerint a Csányi család tulajdonában lévő Bonafarm csoport, KITE Zrt. és MCS Vágóhíd Zrt. becsült cégértéke 113,4 milliárd forint.

forrás:népszava online.hu

Les Habsbourg ont été abandonnés par les oligarques d’aujourd’hui

Sándor Csányi avec Viktor Orbán PHOTO: Gergő Tóth

Des grandes propriétés inexploitées sont en cours de construction dans le pays, et les nouveaux peuplements agricoles détournent les terres et les ressources des autres agriculteurs.

Encore une fois, Sallai R. Benedek a lutté pour la transformation oligarchique de l’agriculture de Fidesz. politique LMP – qui était sur les parties du gouvernement dans la maison souvent appelée le Parti Vert agrároligarchájaként – Facebook Poster sur ou extensions de diagrammes instructifs allègue que la ferme familiale aidant avec la promesse d’une grande propriété sans précédent formé le pays est historiquement arrivé au pouvoir au sein du gouvernement, en collaboration , et de nouveaux capitaux agraires attire également les terres et les ressources des autres agriculteurs.

Dirigée compilé par le propriétaire Sallai Csányi liste Sándor sont 35 mille hectares intérêts – non seulement lui, mais la deuxième place, plus de 26 mille hectares de disposer Leisztinger Tamás utilise aussi plus de terres que la classe des propriétaires de premier plan historique. Selon le représentant de la LMP, la structure foncière résultant de la récente concentration foncière n’a pas de bénéfices sociaux démontrables, car le terrain concerné occupe très peu de personnes par rapport au terrain et aux subventions absorbées. Leur existence est justifiée non pas par la rationalité économique mais par la rationalité politique: ils ont été créés dans des pays antérieurs, leur formation et leur survie n’auraient pas été possibles sans la repentance des gouvernements respectifs. Pour citer des preuves concrètes, birtokmaximumnál beaucoup plus important dans la loi foncière en vigueur, liant ensemble les différentes sociétés et calcul des terres des noms de personnes à imposer l’acceptation réglementaire de fonctionnement de la loi des grands domaines dans le diagramme Sallai ainsi que saboté la majorité du gouvernement Fidesz depuis des années.

Selon le représentant, au cours des dernières années pour l’agriculture hongroise deux acteurs clés du chef privatizátor banque Csányi Sándor et depuis le changement de gouvernement 2010 est apparu Mészáros Lőrinc a augmenté le rythme le plus spectaculaire de la taille de l’immobilier et le montant des subventions agricoles acquises, et cette tendance cette année ne se décompose pas. Près de 60 p. 100 (55,68) des subventions ont été versées aux agriculteurs, ce qui représente moins de 4% (3,8 p. 100) des subventions agricoles allouées au premier semestre, soit 96 p. 100 des usagers des terres partagé les 40% restants. (Cette répartition inégale est pas une nouvelle tendance, toujours la majorité des intérêts agricoles avec des terres fertiles et la plupart des pays recueilleront le plus d’argent, tandis que les autres sont de petits agriculteurs partagent.) Intérêts Csányi et Meszaros ont atteint le soutien agricole un total de près de deux milliards de forints depuis Janvier en six mois.

Sallai a également attiré l’attention sur le temps Alcsúti dont le siège social des Habsbourg József le prince héritier était un 8670 acres immobilier – a presque rattrapé avec lui et sa compagnie familiale Mészáros Lőrinc 6500 hectares de terres arables. Le Prince Frigyes possède 24 300 hectares de terres dans le comté de Békés – la plupart de ses anciennes terres appartiennent au chef-d’œuvre de Sándor Csányi, Bólyi Zrt. Csányi a également félicité Sallai R. Benedek, qui, selon le magazine Forbes, dit qu’il est le chef des 25 plus grandes entreprises familiales hongroises. Selon l’article, la valeur estimée de l’entreprise du groupe Bonafarm appartenant à la famille Csányi, KITE Zrt. Et MCS Vágóhíd Zrt, est de 113,4 milliards HUF.

source: wordpress.com

Leave a Reply 45 megnézve, 1 alkalommal mai nap |