< Böngészés > Főoldal / főszerkesztő blogja, GFHF hallgatói blogja, Közélet / Blog article: …avagy ki vagy Te…)))… o chi sei …

| Mobile | RSS

…avagy ki vagy Te…)))… o chi sei …

…avagy ki vagy Te…

A Blahán ételt osztanak a Krisnások. Az érzelmeik tombolnak,lelkük remeg sír az elesettekért, Istenhez fohászkodnak, s közben támogatják elmaradhatatlanul az éhezőket, a gyermekeket, a hajléktalanokat, a szegényeket, az elesetteket, a családosokat,s még sorolhatnám, ám nem teszem.

Addig Kis- Rigó László püspök Úr jót nevet a markába, gyűjti a pénzt, szórja, bujkál a hívók előtt, nem ereszkedik le a „a romai katolikus családjához”,”amit állítólag képvisel” talán szégyelled a katolikus híveket. Restelled elismerni a szegénységet a híveid éhezését, a gyermekek nyomorát nem ismered!

Te jól laksz az egyház révén. Hogy tudsz lenyelni egy falatot is s közben gyermekek esnek össze az éhségtől, családokat lakoltatnak ki a téli hidegben az utcára. A Isten nem engedte a téli hideget az emberekre…Mit tettél ennek érdekében?

Milyen érdekes az ellentmondás a papság között a migráns ügyben is. Te azért is bemutatod – látványosan- inkább szórod a milliárdokat a sportra, stadionokra, éttermet nyitsz- polgárpukkasztó a Fogadalmi Templom mellett.

Te várod el, hogy perselyezzenek a szegények, az elesettek Isten házában.. Nem szégyelled magad!

Neked is ételt kellene osztani – személyesen- a szegényeknek, támogatni a gyermekeket .- ha ismernéd a bibliát s azt , amit Jézus is többször említett…tudod „engedjétek hozzám a kisdedeket”

Neked azt tetszik, ha beleavatkozhatsz a politikába. Dörzsölődsz, nyíltan a politikusokhoz a nyalakszol… Nem ismered az Isteni parancsot. Ott vigyorogsz a politikusok mellett pl., Nagy Sándor,- Kistelek- Búza Zsolt – Baks- mellett tüntettél Kisteleken, s közben rohansz Baksa felszentelsz egy wc-is ha hívnak,

Nem veszed észtre, csak kihasználják, a politikusok a beosztásodat s addig kellesz, míg Te leszel a püspök, utána beléd rúgnak…
Az államvizsgán történt csalásról a mai napig nem tetted(tek) meg a jellemtelen, hazug Kozma Gábor s „tejtestvérei” Serfőző, Thordai páros(t), akik alkalmatlanok a papi illetve a tanári állás betöltésére a gyermekek s felnőttek között is.

Te az Isteni parancs ellen küzdesz. Én úgy gondolom, te hitetlen vagy, de a kényelem hiányzik, a jólét s a hatalom számotokra evidens
A mai napig Te és a bűnbandád nem válaszoltatok az ajánlott leveleimre. Ez önmagában is törvénysértés! Ti tartjátok magatokat papnak – tanárnak… Ehhez egészségesnek kellene lennetek.

Kothenczet a „kedvesedet” Botka ellen indítottad polgármester jelöltedet… tudtad, előre bukta lesz. De nem a Te pénzed bánta, hanem az egyházé, s a persely tartalma! Nem mertetek kiállni Botka ellen egy megmérettetésben. Kothencz kedvesed szellemileg nagyon elmaradott, Botka László polgármester Úrtól. Mindenki gyávának titulált téged és a kedvencedet. Nem érdekelt a nép, a hívők véleménye csak szórtad a pénz, míg a nép éhezik, fázott s rongyokban járt!

Vegyél példát azoktól az Isteni szeretettel felruházott emberektől, szervezetektől, akik a szívükön hordják a nép sorsát s megpróbálják széppé s elviselhetővé tenni az emberek életét, s megkönnyebbíteni, kirántani őket a nyomorból, ha még egy pillanatra is, jó látni a gyermekek arcát, mikor eszik a vajas kenyeret, az ingyen kapott bablevest, az almát. Több gyermek nem ismeri a gyümölcs fogalmát. S te tűröd a nyomort, az éhséget, s közben vigyorogsz a szegényeken, a meleg püspökségen…

Megteheted, mert Te izgalmas szobából egy pohár vörös bor mellett teszed. Jézus bemutatta, jól lakatta az embereket, akik kértek tőle…hal , kenyér..vagy ajándékokat osztott Jézus karácsonyra, a gyermekek arcáról az önfeledt boldogság sugárzott s lelkük pillanatnyilag felszabadult a hideg fogságának gyötredelmes rabságából…emlékez a gyufaárus mesére.. Isten magához szólította az árva kislányt,- lement s beszélt vele-hogy érezze a meleg szeretetét s elűzze a fájdalmát, amit a hideg s éhség okozott rendszeresen. Az álmaiban a szülei meleg szobájában képzelte magát…karácsony volt!

Látod Laci, ez hiányzik belőled! Elvesztetted a hiteted. Amikor egy püspök elveszti a hitét, s ellenkezik a pápa utasításaival szemben…az gyarló!
Az általad felvállalt út a pokolba vezet. Azonban, te ezzel nem törődsz! Ha igazságos volnál, s Istentisztelő, lemondanál, a papi pályáról csak a bandádat először oszlasd fel. Mert jellemtelen papokra nincs szüksége a Katolikus Egyháznak…azok romboló hatásúak a hit gyülekezetére!

Jézus is kizavarta a kufárokat az atya házából! Felvállalta önmagát, s az Atya iránti tiszteletét, feltétel nélkül elfogadta az Atya parancsait! Neked is el kell számolnod a földi gyarlóságaiddal Isten s Jézus előtt. Ne imádkozz, s ne használd ki-fel,, hogy Jó Isten mindenkinek megbocsát, – csak kérnie kell- ha kéri s megbánta bűneit!

Az éhezés gyomrából próbálnak menekülni az emberek. Ez a jelenleg fennálló rezsim termeli a szegénységet.

Isten útjai kifürkészhetetlenek. Az Isteni büntetés nem maradhat el. Számon kérik odafent. Te is így jársz püspököm s a bandád is… szenvedni fogtok Isten s Jézus előtt
Ceterum censea!

2017, október 15
Oláh István László
főszerkesztő ,a GFF volt hallgatója

… o chi sei …

Il cibo benedetto è condiviso dai crociati. Le emozioni sono infuria, l’anima scuotendo la tomba dei caduti per, pregare Dio, pur sostenendo elmaradhatatlanul gli affamati, i bambini, i senzatetto, i poveri, i caduti, la famiglia, e così via, ma non lo faccio.

László Fino Piccolo Rigo Bishop Signore buon nome in mano, raccogliere il denaro, spendere, si nasconde di fronte al chiamante non si muove fino a “una famiglia cattolica romana in”, “ciò che dovrebbe rappresentare”, forse vergognarsi della Cattolica fedeli. Restò per riconoscere la povertà della tua fame affamata, non sai la miseria dei bambini!

Vivi bene attraverso la Chiesa. Come si può inghiottire un morso, mentre i bambini stanno cadendo dalla fame, le famiglie sono riparate nel freddo invernale sulla strada. Dio non ha permesso il freddo invernale alle persone … Cosa hai fatto per questo?

Quanto è interessante la controversia tra il clero nel caso migrante. Stai presentando – spettacolarmente – piuttosto i miliardi di dollari per lo sport, gli stadi, i ristoranti ei ristoranti – il banner della Chiesa Votiva.

Aspetta i poveri a cesare, caduti nella casa di Dio. Non ti vergognerebbe di te!

Dovresti anche condividere cibo – personalmente – ai poveri, per sostenere i bambini – se conoscete la Bibbia e ciò che Gesù ha accennato diverse volte … sai, “permettimi i piccoli”

Ti piace se puoi interferire con la politica. Stai sfregando apertamente ai politici … non sai il comando divino. In più ci sogghignando politici come Alessandro Magno, -. Kistelek- Búza Zsolt – premiato Kistelek Baks- Inoltre, durante l’esecuzione di Baksa felszentelsz quando un gabinetto viene chiamato,

Non lo approfitti, approfittatene, i politici hanno bisogno del tuo rango, e ne hai bisogno finché non diventi vescovo e poi ti calcia …
La frode in esame di stato non ha fatto oggi (tek) il bugiardo senza scrupoli Kozma Gábor e “fratelli di latte” Brewery, Thordai raddoppia (t) che sono idonei per le posizioni sacerdotali e di insegnamento per riempire tra bambini e adulti.

Tu combatti contro il Comando Divino. Penso che tu stia diffidando, ma manca la comodità, la prosperità e il potere per te
Fino a questo giorno, tu e la tua banda criminale non hanno risposto alle mie lettere raccomandate. Questo in sé è una violazione della legge! Stai mantenendo un prete – un insegnante … Devi essere sano.

Kothencet ha lanciato il candidato del sindaco contro la tua “cara” Botka … sai che sarà preziosa. Ma non erano i tuoi soldi, ma la chiesa e il contenuto della cespuglia. Non hai osato stare in piedi contro Botka in una prova. Kothencz, caro amico, era molto mentalmente dietro, il sindaco Lord László Botka. Tutti ti hanno chiamato codardo e il tuo preferito. Non mi importava la gente, le opinioni dei credenti disponevano solo i soldi mentre la gente stava affamando, fredda e furiosa!

Prendiamo un esempio da quelli divino dotata persone, le organizzazioni, che portano nel loro cuore il destino delle persone e cercare di bello e per rendere la vita sopportabile, e megkönnyebbíteni, li kirántani uscire dalla povertà, se si dispone di un momento, bello vedere i volti dei bambini quando mangiano il pane burroso, la zuppa di bable gratuitamente, la mela. Molti bambini non conoscono il concetto di frutta. E tu tollerai la miseria, la fame e tu schifichi i poveri, la calda vescovazione …

Puoi farlo perché sei in una stanza entusiasmante con un bicchiere di vino rosso. Gesù ha mostrato una buona Lakatta le persone che hanno chiesto per esso … pesce divisa, regali kenyér..vagy a Gesù per Natale, il volto dei figli di felicità spensierata irradiato dell’anima è attualmente rilasciato dalla prigionia freddo gyötredelmes schiavitù … ha ricordato la storia partita venditori .. Dio convocò il figlia orfana “, scese e parlò con lui, per sentire il suo amore caldo e per spargere il dolore che aveva causato dalla fame fredda su base regolare. Nei suoi sogni si immaginava nella stanza calda dei suoi genitori … era Natale!

Vedi Laci, che ti manca! Hai perso la tua fede. Quando un vescovo perde la fede e si oppone alle istruzioni del papa … lo scumbag!
Il sentiero che prendi porterà all’inferno. Tuttavia, non ti interessa! Se sei giusto e caro, rinunciate, dividete solo la tua band dal percorso sacerdotale. Perché la Chiesa cattolica non ha bisogno di sacerdoti carbonizzati … hanno un effetto devastante sulla congregazione della fede!

Anche Gesù escludeva le grida dalla casa del padre . Si assumeva se stesso e il suo rispetto per il Padre accettò incondizionatamente gli ordini del Padre. Devi anche contare sulla tua terribile inganno davanti a Dio e a Gesù. Non pregare e non usarlo per dire “Buon Dio perdona tutti noi”, deve solo chiedere se chiede e si rammarica dei suoi peccati.

La gente sta cercando di fuggire dallo stomaco di fame. Questo regime attuale produce la povertà.

Le vie di Dio sono illeggibili. La pena divina non può essere esclusa. Chiedono un numero qui. Hai anche il mio vescovo e la tua band … Tu soffrirai davanti a Dio e Gesù
Ceterum censea!

2017, 15 ottobre
László István Oláh
Editor, ex student di GFF

Leave a Reply 262 megnézve, 1 alkalommal mai nap |