< Böngészés > Főoldal / Fecsegő hírek / Blog article: Majtényi: Orbán először a szívekben bukik meg)))Majtényi: Orbán first falls in the hearts

| Mobile | RSS

Majtényi: Orbán először a szívekben bukik meg)))Majtényi: Orbán first falls in the hearts

2017. november 5. | hozzászólás | Fecsegő hírek

Majtényi: Orbán először a szívekben bukik meg

Az alkotmányjogász szerint a nemzeti konzultációk alkotmányellenesek, a kormány szándékosan okoz kárt az országnak.

A Klubrádió reggeli műsorában az Eötvös Károly Intézet elnöke beszélt a választások tétjéről, Putyin elnök és a CEU kapcsolatáról, és a kormányzati izgatásról.

A magyar kormány megint szórakozik a CEU-val.

Majtényi László szerint az egyetem teljesítette a feltételeket, a határidő meghosszabbítása bizonytalanságot okoz, a diákok dönthetnek úgy, hogy egy hasonló színvonalú, de biztosabb lábakon álló intézményt keresnek.

Van még fegyver a CEU kezében, csak eddig nem akarták használni

Jönnek a Nobel-díjasok, hogy mit tegyenek értük, de eddig csitítgatták őket. Most viszont egyre nyíltabban derül ki, hogy kampánycélok miatt csuklóztatnak egy egyetemet. Interjú Enyedi Zsolttal, a CEU rektorhelyettesével.

Az egész országnak óriási előny, hogy a CEU itt van. Adóbevételeket hoz, rangos képzéseket, kutatásokat finanszíroz, mégis el akarják üldözni.

Úgy néz ki, hogy a magyar kormány szándékosan okoz kárt az országnak.

Majtényi ezt azzal az attitűddel magyarázta, amely szerint Magyarországon nincs szükség képzett emberfőkre, de a háttérben felsejlik az orosz elnök is.

Vladimir Putyinnak komoly gondjai vannak a CEU-val, sokan tanulnak az orosz térségből az egyetemen, akik mind a független gondolkodást, az autonómiára törekvést tanulják meg, ez pedig egy autoriter, zsarnoki rendszer számára komoly fenyegetés, a CEU üldözését Orbán Viktor Putyinnak tett gesztusaként is értelmezhetjük.

bokros-lajos(430x286)(1).jpg (bokros lajos)

Bokros: Putyin kérhette Orbántól a CEU bezárását

Az orosz medve kérését “nyálcsorgató csatlósai” teljesítik.

A választásokról az Eötvös Károly Intézet elnöke – megerősítve az illiberális államról készített szakértői elemzés megállapításait – azt mondta, hogy mára megbénult a hatalommegosztás és nem működnek a hatalom ellenőrzésére hivatott intézmények. A jogállam maradványai sokáig megmaradnak, de elveszítette függetlenségét az Alkotmánybíróság, a számvevőszék és a médiahatóság, márpedig alapkérdés, hogy egy autoriter rendszerben mi az igazi tétje az általános választásoknak.

Sokan mondják, hogy a rendszer kiépült, a kormánynak szüksége van az ellenzékre, és pontosan olyan ellenzéke van, amit magának megálmodott, amelyik részt vesz a választásokon, de nem képes őket legyőzni. Ez is egy lehetséges értelmezés a helyzetben. (…) Az autoriter rendszerben más a választások tétje, mint egy demokráciában. Van, aki úgy látja, hogy a politikai rendszerünk egy olyan szisztéma felé halad, ahol vannak ellenzéki pártok, de a pálya olyan mértékben egyenlőtlen, ami kétségessé teszi a választások tisztaságát.

Majtényi László nem gondolja, hogy aki részt vesz a választáson az kollaboráns, a Nemzeti Együttműködés Rendszere bukhat választáson is. 2018-ban ez nem tűnik  valószínűnek, de a jövő még nyitott, a társadalmat a NER-nél sokkal jobban uraló kommunista rezsim is választáson bukott meg, de a szívekben már sokkal előbb.

Ha Orbán Viktort végül választáson fogják leváltani, már azelőtt meg fog bukni, hogy a választást kiírnák.

Az alkotmányjogász teljesen egyértelműnek nevezte, hogy a kormány egy alkotmányos államban nem csinálhatna a nemzeti konzultációhoz hasonló kampányokat, mert

az újraválasztásért nem a kormánynak, hanem a pártoknak kell kampányolniuk.

Alkotmányosan elképzelhetetlen, hogy az emberi méltóságot naponta sárba tiporja a kormány. Szerinte a nemzeti konzultációk mindegyike Alaptörvény-ellenes és horrorisztikus volt, de arra, hogy konkrét emberek és szervezetek ellen uszítsanak benne, korábban nem volt példa, mint hogy arra sem, hogy Orbán Viktor jogosnak tartotta az őcsényiek reakcióját. Ez elfogadhatatlan, ilyet miniszterelnök nem tehet – tette hozzá.

forrás:hír24.hu

Majtényi: Orbán first falls in the hearts

According to the constitutional lawyer, national consultations are unconstitutional, the government intentionally causes harm to the country.

The President of the Eötvös Karoly Institute on the Klubrádió’s morning program talked about the election run, President Putin and CEU’s relationship, and government embezzlement.

The Hungarian government is again having fun with the CEU.

According to László Majtényi, the university has fulfilled the conditions, the extension of the deadline causes uncertainty, and students can choose to find a similarly stable but secure institution.

There is still a weapon in the hands of CEU, so far they have not wanted to use it
The Nobel Prize winners will come to see what to do for them, but they have been frustrated so far. Now, more and more, it turns out that they are wrapping up a university because of campaign goals. Interview with Zsolt Enyedi, vice-rector of CEU.

The whole country has a huge advantage that CEU is here. He brings tax revenue, finances high-level training, research, yet wants to persecute him.

It looks like the Hungarian Government deliberately causes damage to the country.

Majtényi explained this with the attitude that there is no need for qualified human beings in Hungary, but the Russian president is also in the background.

Vladimir Putin has serious problems with the CEU, many learn from the Russian region at the university who learn both independent thinking and autonomy, and this is a serious threat to an authoritarian, tyrannical system, the persecution of CEU as a gesture to Viktor Putin Orbán interpreted.

bokros-lajos (430×286) (1) .jpg (bokros lajos)

Bokros: Putin could have asked Orbán to close the CEU
The request of the Russian bear is fulfilled by its “swollen brethren”.

The chairman of the Eötvös Karoly Institute, confirming the findings of an expert analysis of the illiberal state, said that power is now paralyzed and institutions for controlling power fail. The remnants of the rule of law remain for a long time, but lost the independence of the Constitutional Court, the Court of Auditors and the media authority, and it is a basic question that in an authoritarian system what is the real bet of general elections.

Many say that the system has been built up, the government needs the opposition, and it has exactly the opposition it has set up for itself, who is part of the election but can not defeat them. This is also a possible interpretation of the situation. (…) In the authoritarian system, there is a difference in election choices as in a democracy. There are those who see our political system moving towards a system where there are opposition parties, but the track is unequal to the extent that doubts make the elections clean.

László Majtényi does not think that anyone who participates in the election is a collaborator, and the National Co-operation Scheme may also fall into the election. In 2018, this does not seem likely, but the future is still open, and the Communist regime, which is far more dominated by NER, has fallen into the election, but in the hearts far ahead.

If Viktor Orban will eventually be replaced, he will fall pre-election to make the election.

The constitutional lawyer called it absolutely clear that the government could not, in a constitutional state, do campaigns such as national consultation, because

the re-election must be campaigned not by the government but by the parties.

It is inconceivably impossible for human dignity to be dumped daily by the government. He argued that all national consultations were fundamentally anti-terrorist and terrorist, but that it was not an example of the fact that Viktor Orbán was justified in reacting to the Senate’s reaction to the involvement of specific people and organizations. This is unacceptable, as Prime Minister can not do it, “he added.

Source: hír24.hu

Leave a Reply 57 megnézve, 1 alkalommal mai nap |