< Böngészés > Főoldal / Fecsegő hírek / Blog article: Magyarországgal foglalkozott a nemzetközi sajtó///La presse internationale traitait avec la Hongrie

| Mobile | RSS

Magyarországgal foglalkozott a nemzetközi sajtó///La presse internationale traitait avec la Hongrie

2017. december 9. | hozzászólás | Fecsegő hírek

Magyarországgal foglalkozott a nemzetközi sajtó

Terjedelmes cikkben foglalkozott pénteken a Politico brüsszeli hírportál és a Financial Times brit üzleti napilap a Jobbik elleni állami számvevőszéki ellenőrzéssel, amely szerint a párt több mint 330 millió forint tiltott támogatást fogadott el.

Magyarországgal foglalkozott a nemzetközi sajtó

A Financial Times emlékeztetett arra, hogy a Jobbik csütörtökön azt közölte: a várható pénzbüntetés miatt kérdésessé vált, hogy részt tud-e venni a jövő évi parlamenti választásokon. “A Jobbik esetleges választási bojkottja kérdéseket vetne fel a Fidesz győzelmének legitimitásával kapcsolatban (…), illetve aggodalmat keltene a magyar liberális ellenzéki pártok körében” – mutattak rá a cikkben.

Mint írták, támogatottságának növelése érdekében a párt az utóbbi időben a politikai centrum felé mozdult el, eltávolodva korábbi szélsőjobboldali, antiszemita üzeneteitől. A lap által megkérdezett megfigyelők szerint azonban a bírság és a mentelmi jogától megfosztott jobbikos európai parlamenti képviselő, Kovács Béla elleni vádemelés megtörheti a Jobbik felívelését.

A Politico cikkében kiemelte, hogy a mérsékeltebb szavazók felé nyitó Jobbikot tekintik jelenleg a Fidesz legfőbb kihívójának. A hírportál bennfentes forrásokat idézett, amelyek szerint “a kampány folytatódik, a párt nem adja fel a harcot, a Jobbik támogatói dühösek, ez a példátlan támadás pedig aktivizálhatja a tagokat és a szavazóbázist”.

A konzervatív német Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) és a liberális Süddeutsche Zeitung a menekültkvóták ügyében indult európai bírósági eljárással kapcsolatban foglalkozott Magyarországgal. A FAZ A büszke férfiak címmel közölte Reinhard Müller kommentárját, aki kiemelte, hogy

ugyan “meg kell érteni, ha Varsó, Prága és Budapest nem akarja követni a német menekültpolitikát”, de az európai uniós döntéseket nekik is be kell tartaniuk.

Senki sem tudja arra kényszeríteni őket, hogy elfogadják a “nyílt társadalom” gondolatát, és senkinek sem kellene kioktatnia ezeket a “régi európai országokat” arról, hogy mit is jelent a szabadság és a nemzet, mert “amit mások elfelejtettek, azt nagyon jól tudják Varsóban, Prágában és Budapesten”, hiszen nemrég szerezték vissza függetlenségüket, amely nem is áll még biztos alapokon, mert mindhárom állam “frontországgá” lett az Oroszországgal kibontakozott új konfliktusban.

Azonban tudomásul kell venniük, hogy a közös döntések mindenkire érvényesek, így a menekültek szétosztásáról szóló döntés is, amelyet megerősített az Európai Bíróság – tette hozzá a FAZ szerzője, hangsúlyozva, hogy “a konkrét szabályokon túl létezik valami olyasmi is, hogy európai szolidaritás”, és a kelet-európai államoknak nem is kellene jelentős számú menekültet befogadniuk.

A Süddeustche Zeitung Perelni az elvért címmel közölte Florian Hassel kommentárját, aki kiemelte, hogy “aki megszegi az EU-s megállapodásokat, azt meg kell büntetni”. Hozzátette: legfőbb ideje volt, hogy az Európai Bizottság a menekültpolitikában fellépjen Lengyelországgal, Csehországgal és Magyarországgal szemben, mert elvi kérdésről van szó.

Mégsem valószínű, hogy a három ország enged majd, hiszen “populista kormányaik” számára alapvető fontosságú a menekültpolitikájuk és az “idegenek kirekesztése”. Ezért valószínűleg “inkább fizetnek majd, hogy ne kelljen akár csak egyetlen egy embert befogadniuk” – tette hozzá a Süddeutsche Zeitung szerzője, hangsúlyozva: elfogadhatatlan, hogy a három ország “minden évben milliárdokat fogad el Brüsszeltől, de nem hajlandó teljesíteni az EU-tagságból fakadó kötelezettségeket”. Hozzátette: minden országnak “meg kell fizetnie azért, ha profitál az EU-ból, de feladja a közös elveket”.

fecsego.eu/atv.hu/MTI

La presse internationale traitait avec la Hongrie

Un article largement diffusé vendredi traitait du portail d’information Politico Brussels et du quotidien britannique Financial Times avec le State Audit Office de Jobbik, selon lequel le parti a approuvé plus de 330 millions de forints de soutien illicite.
La presse internationale traitait avec la Hongrie

Le Financial Times a rappelé que Jobbik avait déclaré jeudi que la pénalité financière attendue avait mis en doute sa participation aux élections législatives de l’année prochaine. “Le boycott éventuel de Jobbik soulèverait des questions sur la légitimité de la victoire du Fidesz (…) et soulèvera des inquiétudes sur les partis d’opposition libéraux hongrois”, indique l’article.

Comme il l’a écrit, afin d’accroître son soutien, le parti a récemment déménagé au centre politique, s’éloignant de ses précédents messages antisémites d’extrême droite. Toutefois, selon les observateurs interrogés par le comité des poursuites et des amendes représentants Jobbik du Parlement européen sont privés de leur droit à l’immunité, Béla Kovács Jobbik briser la reprise.

Dans l’article de Politico, il a souligné qu’il considère actuellement Jobbik pour les électeurs modérés comme le principal challenger du Fidesz. Le portail d’information a cité des sources internes disant que “la campagne continue, le parti n’abandonne pas, les partisans du Jobbik sont en colère, cette attaque sans précédent peut activer les membres et l’isoloir”.

Le conservateur allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) et le libéral Süddeutsche Zeitung ont traité avec la Hongrie en ce qui concerne la procédure judiciaire européenne sur les quotas de réfugiés. Les FAZ Les hommes fiers, Reinhard Müller, ont commenté le commentaire, qui a souligné que

bien que “il faut comprendre si Varsovie, Prague et Budapest ne veulent pas suivre la politique d’asile allemande”, mais ils doivent aussi se conformer aux décisions de l’Union européenne.

Personne ne peut les forcer à accepter l’idée d’une «société ouverte», et personne ne devrait apprendre ces «vieux pays européens» à propos de ce que signifient liberté et nation, car «ce que les autres ont oublié le sait très bien A Varsovie, Prague et Budapest “, comme ils ont récemment obtenu leur indépendance, qui n’est même pas sur la sécurité, parce que les trois Etats sont devenus des” pays de front “dans le nouveau conflit avec la Russie.

Cependant, il faut savoir que les décisions communes applicables à tous, la décision sur la répartition des réfugiés, qui a été confirmé par la Cour de justice européenne – a ajouté l’auteur du FAZ, soulignant qu ‘ « il y a des règles très spécifiques, ce qui ne la solidarité européenne» et les Etats d’Europe de l’Est n’auraient pas à accueillir un grand nombre de réfugiés.

La Süddeustche Zeitung revendique le Principe du Commentaire de Florian Hassel, qui a souligné que “quiconque viole les accords de l’UE doit être puni”. Il a ajouté qu’il était grand temps que la Commission européenne présente sa politique d’asile contre la Pologne, la République tchèque et la Hongrie, car c’est une question de principe.

Mais il est peu probable que les trois pays le permettent, puisque leurs «gouvernements populistes» sont d’une importance vitale pour leurs politiques d’asile et «l’exclusion des étrangers». Il est donc susceptible d’être « plus va payer pour éviter d’avoir même une seule personne prendre dans » – dit l’auteur de la Süddeutsche Zeitung, soulignant: il est inacceptable que les trois pays des milliards qui reçoivent chaque année à Bruxelles, mais ne sont pas prêts à remplir découlant de l’adhésion de l’UE obligations ». Il a ajouté que chaque pays “doit payer pour les bénéfices de l’UE, mais abandonne les principes communs”.

fecsego.eu/atv.hu/MTI

Leave a Reply 85 megnézve, 1 alkalommal mai nap |