Újabb kvótaper indul Magyarország ellen.

Az Európai Bíróság elé került az a kötelezettségszegési eljárás, amely a többi között Magyarország ellen indult a menedékkérők áthelyezéséről szóló uniós előírások megsértése miatt – tudta meg a hvg.hu. Lengyelországot és Csehországot is beperelte az Európai Bizottság. A lépés egyébként nem érhette meglepetésként a kormányt.

Az ügy előzménye, hogy 2015-ben a tagállami miniszterek úgy döntöttek, 120 ezer menedékkérőt osztanak szét a leginkább leterhelt Görögországból és Olaszországból. A magyar kormánynak most az Európai Bíróságon kellene elmagyaráznia, miért nem tett semmit azóta a döntés végrehajtására. Szijjártó Péter külügyminiszer korábban azzal érvelt: végrehajthatatlan a kötelező betelepítési kvótáról szóló döntés, ami teljesen ellentétes a józan ésszel, ahogy szerinte az európai jogszabályokkal és szerződésekkel is.

Aztán kiderült, Szijjártónak nincs igaza

Nem ez az első per, ami a menekültkvóták miatt indul Magyarország ellen, sőt egyet már el is vesztett az ország. Az Európai Bíróság tavaly szeptemberben kimondta, Magyarország és Szlovákia nem zárkózhat el az Európai Tanács 2015. őszi határozatától, és a két országnak ki kell vennie a részét 120 ezer menekült uniós szétosztásából. Magyarországnak elvileg 1294 menekültet kell befogadnia. A magyar kormány akkor azt magyarázta, az ítélet semmire sem kötelez, a kötelezettség határideje gyakorlatilag lejárt, ellenállunk, nem léphet egy menekült sem Magyarországra, aki valaha illegálisan lépett be Európába, valamint politikai döntést emlegetett. Az Európai Bizottság viszont azt olvasta ki a döntésből, neki van igaza.

Akkor beszéltünk Alexander Thiele egyetemi oktatóval, aki azt mondta, a jogi vitának vége, és tételesen cáfolta az Orbán-kormány érveit. Az államjog szakértője a német sajtóban az európai jogrendszert fenyegető Csernobil-szintű katasztrófának nevezte, ha Budapest megtagadja az Európai Bíróság döntésének végrehajtását.

Orbán Viktor miniszterelnök pár nappal később, a szlovák miniszterelnök után szépen becsomagolva elismerte, a bírósági döntés jogszerű, de ez továbbra sem jelenti azt, hogy menekülteket fogadnánk be, de azt igen, hogy a magyar népszavazás sugalmazásával ellentétben a kvóta törvényes volt. Ez ügyben is várható még egy per egyébként, de ennek az időpontja megjósolhatatlan.

Orbán a kivárásra játszik

A 2017-es bírósági döntéshez 21 hónap kellett, kérdés, hogy a most induló eljárás mikor zárul le. Orbán Viktor egyébként arra játszik, az Európai Tanács – vagyis a tagországok vezetői – az egész szétosztási rendszert megszünteti. A realitás nem ez: ugyan Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke ugyanazt szeretné, mint Orbán, a nyugati államok azonban ellenállnak. A legutóbbi, decemberi uniós csúcson csökkent ugyan a vita heve, ám még mindig nagyon nehéz kérdés a menekültkvóták ügye.

Azonban az nem világos, ha a kötelező szétosztási mechanizmus meg is szűnik, az egyben azt is jelenti, hogy a múltbéli kötelezettségek nem teljesítése miatt indult eljárások is értelmüket vesztik-e.

forrás:hvg.hu

Bruxelles envoyé à Orban: Nous nous rencontrons devant le tribunal

Un nouveau quota va à la Hongrie.

La Cour européenne de justice a été victime d’une violation de la procédure engagée à l’encontre de la Hongrie contre le reste des règles de l’UE relatives au transfert de demandeurs d’asile en provenance d’autres pays “, a déclaré l’organisation hvg.hu. La Pologne et la République tchèque ont été poursuivies par la Commission européenne. Le mouvement ne pouvait pas surprendre le gouvernement.

Le précédent de l’affaire est que, en 2015, les ministres des États membres ont décidé de distribuer 120 000 demandeurs d’asile originaires de la Grèce et de l’Italie les plus démunies. Le gouvernement hongrois devrait maintenant expliquer à la Cour européenne de justice pourquoi il n’a rien fait à ce sujet depuis lors. Le ministre des Affaires étrangères, Péter Szijjártó, a plaidé plus tôt: la décision sur le quota d’introduction obligatoire est inapplicable, ce qui est tout à fait contraire au bon sens, car il croit en la législation et aux traités européens.

Ensuite, il s’est avéré que Sjjartó n’avait pas le droit

Ce n’est pas le premier procès contre les quotas de réfugiés hongrois, et même le pays l’a perdu. La Cour de justice européenne a statué en septembre dernier que la Hongrie et la Slovaquie ne peuvent écarter la décision du Conseil européen de mars 2015 et que les deux pays devraient participer à la distribution de 120 000 réfugiés à travers l’UE. En principe, la Hongrie doit avoir 1294 réfugiés. Le gouvernement hongrois a expliqué que le jugement n’est pas contraignant, que le délai de l’obligation a pratiquement expiré, nous sommes opposés au fait qu’aucun réfugié ne peut entrer dans un pays qui est entré illégalement en Europe et a pris des décisions politiques. La Commission européenne, cependant, a lu cette décision, a raison.

Nous avons parlé à Alexander Thiele, un conférencier d’université, qui a dit que le différend juridique était fini et a nié les arguments du gouvernement d’Orban. L’expert en droit de la presse allemande a qualifié la catastrophe de Tchernobyl de menace pour le système judiciaire européen si Budapest refusait de mettre en œuvre la décision de la Cour européenne de justice.

Le Premier ministre Viktor Orbán, quelques jours plus tard, après le Premier ministre slovaque, a admis que la décision du tribunal était légitime, mais cela ne signifie pas que nous accepterions les réfugiés, mais que, contrairement au référendum hongrois, le quota était légitime. Il y a un cas par cas, mais c’est imprévisible.

Orbán attend l’attente

La décision de justice de 2017 devait être de 21 mois, et il s’agit de clôturer la procédure. Orbán Viktor joue le contraire, le Conseil européen – les dirigeants des États membres – élimine tout le système de distribution. La réalité n’est pas la suivante: même si Donald Tusk, le président du Conseil européen, veut la même chose qu’Orbán, mais les États occidentaux s’y opposent. Lors du dernier sommet de l’UE en décembre, le débat a été affaibli, mais la question des quotas de réfugiés reste très difficile.

Cependant, il n’est pas clair si le mécanisme de distribution obligatoire est terminé, mais cela signifie également que les procédures lancées pour non-respect des obligations passées sont également insignifiantes.

Source: hvg.hu