< Böngészés > Főoldal / Fecsegő hírek / Blog article: Legfőbb Ügyészség: visszautasítjuk a politikai nyomásgyakorlási kísérleteket)))) Procureur général: Nous rejetons les exercices de pression politique

| Mobile | RSS

Legfőbb Ügyészség: visszautasítjuk a politikai nyomásgyakorlási kísérleteket)))) Procureur général: Nous rejetons les exercices de pression politique

2018. február 13. | hozzászólás | Fecsegő hírek

Legfőbb Ügyészség: visszautasítjuk a politikai nyomásgyakorlási kísérleteket

Az ügyészség visszautasítja és a jogállami elvekkel összeegyeztethetetlennek tartja azokat a politikai kísérleteket, amelyekkel egyes ügyek eldöntésért a nyilvánosság előtt alaptalan állításokkal próbálnak nyomást gyakorolni – esetenként akár fenyegetéssel – a hatóságokra.

Legfőbb Ügyészség: visszautasítjuk a politikai nyomásgyakorlási kísérleteket
Polt Péter legfőbb ügyész – Fotó: Kovács Tamás/MTI

A Legfőbb Ügyészség ezt az Elios Innovatív Zrt. ügyében az Európai Csalás Elleni Hivatal által (OLAF) kiadott jelentéssel összefüggésben közölte hétfőn az MTI-vel.

Hangsúlyozták:

az ügyészség tevékenységét eddig is alkotmányosan, az objektív igazság kiderítése céljával végezte, és a jövőben is ezt teszi.

Közleményükben azt írták: az elmúlt napokban “a tágabb értelemben vett igazságszolgáltatás függetlenségét súlyosan sértő, teljesen megalapozatlan állításokon alapuló politikusi nyilatkozatok” jelentek meg az OLAF által a magyar ügyészségnek megküldött ügyekkel kapcsolatban.

Közölték: a magyar ügyészség szakmaiságot teljesen nélkülöző, politikai jellegű támadásokra nem kíván reagálni. A közvélemény hiteles tájékoztatása miatt azonban felhívták a figyelmet arra, hogy az OLAF az uniós pénzekkel összefüggő adminisztratív szabálytalanságokat vizsgálja, nem állapít meg büntetőjogi tényállást, nem végez bűnügyi bizonyítást. Erre nincs sem felhatalmazása, sem eszköze – tették hozzá.

Részletezték: az OLAF eljárásának befejezésekor igazságügyi ajánlást tesz az adott nemzeti hatóságnak – Magyarországon a Legfőbb Ügyészségnek –, ha bűncselekmény gyanúját vélelmezi, és nyomozás megindítását kéri. A magyar ügyészség a legfőbb ügyész által megszabott protokoll szerint – bár erre nincs kötelezettsége – minden esetben elrendeli a nyomozást, és annak teljesítésével valamelyik nyomozó hatóságot bízza meg.

Jelezték: az OLAF eljárásai általában több évig tartanak, és az adott ügy kiterjedtsége, bonyolultsága miatt a Magyarországon elrendelt nyomozások időtartama is évekig elhúzódhat.

“Magyarországon az OLAF-ajánlásra indított 36 ügyből 8-ban vádat emelt az ügyészség, 8-ban a nyomozó hatóság megszüntette az eljárást, míg a többi ügyben jelenleg is tart a nyomozás”

– írták. A vádemelés és megszüntetés ilyen aránya “megfelel az uniós átlagnak, illetve néhány százalékkal jobb annál” – áll a közleményben.

Kitértek arra is, hogy az OLAF és a magyar ügyészség együttműködik eljárásaiban, rendszeresen cserél információt és tapasztalatot. A Legfőbb Ügyészség közleménye szerint az OLAF nagyra értékeli a magyar ügyészség és a legfőbb ügyész szakmai munkáját, azt elismeri, és magas színvonalúnak tartja.

forrás:propeller.hu

Procureur général: Nous rejetons les exercices de pression politique

L’accusation rejette et considère comme incompatible avec les procès politiques de l’Etat des principes du droit, qui, dans certains cas eldöntésért essayant de faire pression sur les allégations non fondées en public – parfois même menaçant – les autorités.

Procureur général: Nous rejetons les exercices de pression politique
Procureur général Péter Polt – Photo: Tamás Kovács / MTI

Le bureau du procureur général a informé MTI lundi à propos d’Elios Innovative Zrt, à propos du rapport publié par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF).

Ils ont souligné:

l’activité du bureau du procureur a été constitutionnellement menée dans le but de trouver une vérité objective et continuera de le faire à l’avenir.

Ils ont écrit un DIVULGUE, « est tout à fait des allégations non fondées sur la base de déclarations politiques au sens large de l’indépendance de la justice portaient atteinte au sérieux » ces derniers jours sont apparus dans le cadre des affaires de l’OLAF a transmis par le ministère public hongrois.

On leur a dit: l’accusation hongroise ne veut pas réagir à des agressions politiques totalement dénuées de professionnalisme. Toutefois, en raison des informations publiques, il a été souligné que l’OLAF enquête sur les irrégularités administratives liées aux fonds de l’UE, n’établit aucune affaire pénale, ne fournit pas de preuve pénale. Il n’a ni le pouvoir ni les moyens de le faire “, ont-ils ajouté.

Dont: processus d’achèvement OLAF fait des recommandations à l’autorité judiciaire nationale compétente – Hongrie, le Bureau du Procureur général – si vous soupçonnez un acte délictueux est présumée, et appelle à l’ouverture d’une enquête. Le bureau du procureur hongrois conformément au protocole établi par le procureur général – bien qu’il n’y ait pas d’obligation de le faire – dans tous les cas ordonner l’enquête, une autorité d’enquête et de confier ses performances.

Il a été indiqué que les procédures de l’OLAF durent généralement plusieurs années et, en raison de la complexité de l’affaire, la durée des enquêtes ordonnées en Hongrie peut persister pendant des années.

“En Hongrie, 8 poursuites ont été engagées contre la recommandation de l’OLAF, 8 dans lesquelles l’autorité chargée de l’enquête a mis fin à la procédure, tandis que dans les autres cas, l’enquête est en cours”

– Ils ont écrit. Ce taux de poursuite et de licenciement “est en ligne avec la moyenne de l’UE et de quelques pour cent plus élevé que cela”.

Ils ont également appelé l’OLAF et l’accusation hongroise à coopérer dans ses procédures, à échanger régulièrement des informations et des expériences. Selon le bureau du procureur général, les publications de l’OLAF apprécie le travail professionnel du Bureau du Procureur hongrois et le procureur général, il reconnaît et maintient un niveau élevé.

Source: propeller.hu

Leave a Reply 41 megnézve, 1 alkalommal mai nap |