< Böngészés > Főoldal / Fecsegő hírek / Blog article: Magyarország a legkevésbe szabad ország az Európai Unióban, a kötelezettségszegési eljárás már nem elég/////. La Hongrie est le pays le moins libre de l’Union européenne, la procédure d’infraction ne suffit plus

| Mobile | RSS

Magyarország a legkevésbe szabad ország az Európai Unióban, a kötelezettségszegési eljárás már nem elég/////. La Hongrie est le pays le moins libre de l’Union européenne, la procédure d’infraction ne suffit plus

2018. március 13. | hozzászólás | Fecsegő hírek

Magyarország a legkevésbe szabad ország az Európai Unióban, a kötelezettségszegési eljárás már nem elég

SZERZŐ: ÁGOSTON ZOLTÁN

Kettős mércével vádolja az Európai Uniót Kim Lane Scheppele. A Princeton Egyetem professzora Laurent Pechhel, a londoni Middlesex Egyetem professzorával írt cikkében kifogásolja, hogy amíg az EU Magyarországgal szemben elégnek tartja a kötelezettségszegési eljárások sorozatát, Lengyelországgal szemben már  elindította a lisszaboni szerződés hetedik cikkelye szerinti eljárást, amely az ország szavazati jogának a felfüggesztésével járhat az Európai Tanácsban.

Véra Jourová igazságügyi EU-biztos még az Európai Parlament 2015 decemberi ülésén mondta, hogy a magyar helyzetet lehet a kötelezettségszegési eljárásokkal, Frans Timmermans bizottság alelnök 2017 szeptemberében azzal érvelt emellett, hogy a lengyel és a magyar helyzetet nem lehet összehasonlítani, csakhogy – hívja fel a figyelmet Scheppele és Pech – ezt a két állítást a Google keresőjének első néhány találatával cáfolni lehet. A két professzor emlékeztet, hogy semmiféle bizonyíték nincs, hogy az Orbán-kormányt valamelyik kötelezettségszegési eljárás megállította volna abban, hogy Magyarországot „autokratikus maffiaállammá” változtassa.

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda / Burger Barna

Először is – hangzik a cikk –, 2017 áprilisában, a CEU-ért tartott nagyszabású budapesti tüntetéssorozat idején már maga Jourová ismerte el, valószínűtlen, hogy az Orbán-kormányra bármiféle kötelezettségszegési eljárás vagy más intézkedés hatást gyakorolhatna. Másodszor, Magyarországon a Fidesz beavatkozási kísérleteinek köszönhetően végzetesen sérült az igazságszolgáltatás függetlensége. Olyannyira, hogy Orbán Viktor pártja ellenőrzi a bírák kinevezési folyamatát is. Így minden alapot nélkülöznek azok az állítások, amelyekkel az EU fellépés hiányát indokolja – állapítja meg Scheppele és Pech. Cikkük arra is felhívja a figyelmet, hogy a 2011-ben elfogadott új alkotmány akkora lendülettel taszította lefelé Magyarországot a demokratikus visszafejlődés lejtőjén, hogy az Orbán-kormány ma már félig autokratikus rezsimnek, Magyarország pedig a Freedom House szerint a legkevésbé szabad országnak számít az Európai Unióban.

– Az embernek azt a következtetést kell levonnia, hogy kettős mércével állunk szemben, amelyet csak az a védelem magyarázhat, amelyet a Fidesz európai pártcsaládja, az Európai Néppárt nyújt a magyar miniszterelnöknek – zárul Scheppele és Pech írása, amely az alkotmányossági kérdésekkel foglalkozó ismert német portálon, a Verfassungblogon jelent meg.

forrás:168 óra.hu

La Hongrie est le pays le moins libre de l’Union européenne, la procédure d’infraction ne suffit plus

AUTEUR: ZOLTÁN ÁGOSTON

L’Union européenne est accusée de deux poids, deux mesures par Kim Lane Scheppele. Le professeur de l’Université de Princeton Laurent Pechhel, Middlesex University, Londres, critique l’article écrit par le professeur à cela tant que l’UE considère une série de procédures d’infraction contre la Hongrie brûler, contre la Pologne ont engagé une procédure au titre de l’article septième du traité de Lisbonne, qui peut avoir le droit de vote dans les pays de la suspension du Conseil européen. Véra justice Jourová commissaire européen a également déclaré réunion de 2015 en Décembre, le Parlement européen, la situation hongroise aux procédures d’infraction, vice-président du Comité Frans Timmermans a également soutenu en 2017 Septembre, la Pologne et la situation hongroise ne peut être comparée, juste – appel attention Scheppele et Pech – ces deux déclarations peuvent être refusées par les premiers hits dans la recherche de Google. Les deux professeurs rappellent qu’il n’y a aucune preuve que le gouvernement Orbán ait été arrêté par une violation de la procédure en transformant la Hongrie en “état mafieux autocratique”. Photo: MTI / Cabinet du Premier ministre / Burger Brown Tout d’abord – l’article se lit – En Avril 2017, au cours d’une démonstration à grande échelle à Budapest au CEU a été reconnu Jourová lui-même, il est peu probable que toute procédure d’infraction ou d’une autre mesure pourrait avoir un effet sur le gouvernement Orban. Deuxièmement, dans les tentatives d’intervention de Fidesz en Hongrie, l’indépendance du pouvoir judiciaire a été fatale. Tellement que la partie de Viktor Orbán vérifie le processus de nomination des juges. Ainsi, il n’y a aucune base pour des allégations qui justifient le manque d’action de l’UE, dit Scheppele et Pech. L’article note également que la nouvelle constitution adoptée en 2011 a poussé vers le bas la pente de régression démocratique en Hongrie autant de vigueur que le gouvernement Orban est maintenant régime semi-autocratique, et en Hongrie, selon Freedom House comptait dans les pays les moins libres dans l’Union européenne . – Il faut en tirer la conclusion que les doubles normes que nous sommes confrontés que de la défense peut expliquer que le Fidesz famille européenne du parti, le Parti fournissant le premier ministre hongrois populaire européen – se termine par écrit Scheppele et Pech, qui traite des questions constitutionnelles connues portail allemand , est apparu sur le blog Verfassung.

Source: 168 órája.hu

Leave a Reply 51 megnézve, 1 alkalommal mai nap |