< Böngészés > Főoldal / EU Sajtószoba, Fecsegő hírek / Blog article: Szégyelljétek magatokat! Ha még képesek vagytok – A szemét törvény, avagy mi lesz a választás után?////. Honte à toi! Si vous pouvez toujours le faire! – Ses yeux sont la loi, ou quelle sera l’élection? ?

| Mobile | RSS

Szégyelljétek magatokat! Ha még képesek vagytok – A szemét törvény, avagy mi lesz a választás után?////. Honte à toi! Si vous pouvez toujours le faire! – Ses yeux sont la loi, ou quelle sera l’élection? ?

Szégyelljétek magatokat! Ha még képesek vagytok rá! – A szemét törvény, avagy mi lesz a választás után?

választás

Egy-két fideszes ismerősöm már előre röhögve várja a választási eredményeket, gúnyosan mosolyognak. Ezt nem is nekik írom, hanem az olyan magyaroknak, akikben maradt még tisztesség, és van némi érzékük a joghoz, és igazsághoz. A törvény, az törvény?

ENSZ vagy FIDESZ

Az Egyesült Nemzetek a II. Világháború után, egy újabb megelőzése érdekében lefektették az emberi jogokat. Az 1949-ben elfogadott  Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata a következőket írja: 21. cikk
1. Minden személynek joga van a hazája közügyeinek igazgatásában akár közvetlenül, akár szabadon választott képviselői útján való részvételhez.
2. Minden személynek egyenlő feltételek mellett joga van saját hazájában közszolgálati állásokra való alkalmazásához.
3. A közhatalom tekintélyének alapja a nép akarata; ez az akarat egyenlő szavazati jog és titkos szavazás vagy a szavazás szabadságát ezzel egyenértékűen biztosító eljárás alapján időszakonként tartandó tisztességes választáson kell hogy kifejezésre jusson.
Ezen rendelkezéseket vessük össze a Fidesz választójogi törvénye alapján tartott 2014-es választások eredményével, amik az Országos Választási Bizottság adataiból bárki által megismerhetők.
A Fidesz  a szavaztatok 44 %-t kapta. Nem a Fideszre, más pártra szavazott 51 %.Orbánék a szavazatok 44 %-nak birtokában a parlamenti helyek 66,83 %-t szerezték meg. A törvény szabályaiból következően az öt százalékot el nem érő pártokra leadott töredékszavazatok is a Fideszhez lettek számolva.
A fenti Nyilatkozat a Föld valamennyi lakójának jogait leírja. Biztosítja, hogy a polgárok személyesen vagy közvetve, választott képviselőik útján részt vegyenek a közügyek gyakorlásában. A választójog titkos és egyenlő. Most ez itt a lényeg. Az egyenértékűség. Mondja már meg nekem valaki, mitől egyenlő a fideszes, és nem fideszes polgár szavazati joga, ha a fideszes szavazatok 44 %-ával a parlamenti helyek 66,83 %-t meg lehetett szerezni? Vagyis majdnem kétharmadot.
 á

Szemét eljárás, szemét törvénnyel

Mitől tisztességes egy választás, ha a be nem jutó  kispártokra leadott töredékszavazatok a Fideszt erősítik? Mitől tisztességes a rendszer, a törvény, ha úgy húzták meg a választókerületek határait,hogy nekik kedvezzen?
Szóval kedves, mosolygó, nem barátaim, ez szemét eljárás, szemét törvénnyel.  Akárki nyer. Ezért csináltátok meg ezt a jogszabályt, amikor hatalmat kaptatok. Egy normális törvény alapján bekerülve a parlamentbe.
Szégyelljétek magatokat! Ha még képesek vagytok rá! De én  akkor is elmegyek szavazni! És még sokan mások is!
forrás: városi kurir
Honte à toi! Si vous pouvez toujours le faire! – Ses yeux sont la loi, ou quelle sera l’élection? ?
IHonte à toi! Si vous pouvez toujours le faire! – Ses yeux sont la loi, ou quelle sera l’élection? Illustration: VK Quelques-unes de mes connaissances de fidélité anticipent les résultats de l’élection en riant moqueusement. Je ne leur écris même pas cela, mais aux Hongrois qui ont encore de l’honnêteté et qui ont le sens de la justice et de la justice. La loi, la loi? UN ou FIDESZ Aux Nations Unies, Après la Seconde Guerre mondiale, les droits de l’homme ont été établis pour en prévenir un autre. La Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée en 1949, stipule: Article 21 1. Toute personne a le droit d’administrer les affaires publiques de son pays d’origine, soit directement, soit par l’intermédiaire de ses représentants librement choisis. 2. Chacun a le droit, dans des conditions d’égalité, de postuler à un emploi dans son propre pays. 3. L’autorité de l’autorité publique est basée sur la volonté du peuple; il devra être régulièrement élu au suffrage égal et au scrutin secret ou selon une procédure assurant une liberté de vote équivalente. Ces dispositions sont combinées avec les résultats des élections de 2014 tenues sous la loi électorale de Fidesz, qui peut être consulté par n’importe qui de la Commission électorale nationale. Fidesz a reçu 44% des voix. 51% ont voté pour le Fidesz ou pour un autre parti: avec 44% des voix, le Parlement a remporté 66,83% des sièges au Parlement. Selon les règles de la loi, les votes fractionnés pour cinq pour cent ne sont pas comptés comme Fidesz. La déclaration ci-dessus décrit les droits de tous les résidents de la Terre. Veiller à ce que les citoyens participent aux affaires publiques en personne ou indirectement par l’intermédiaire de leurs représentants élus. Le droit de vote est secret et équitable. Maintenant c’est le point. Équivalence Quelqu’un peut-il me dire quel est le droit de voter pour un Fidesz et un non-Fidesz si, avec 44% des voix du Fidesz, 66,83% des sièges du Parlement pouvaient être obtenus? C’est-à-dire près des deux tiers. á Les ordures sont un processus, les yeux avec la loi Qu’est-ce qu’un choix équitable si les votes fractionnaires sur les partis non-individualisés sont renforcés par le Fidesz? Dans quelle mesure le système, la loi, est-il équitable si les limites des circonscriptions sont établies pour les favoriser? Alors, chérie, souriante, pas mes amis, c’est une procédure de poubelle, avec les yeux d’une loi. Tout le monde gagne. C’est pourquoi vous avez fait cette loi quand vous avez eu le pouvoir. Basé sur une loi normale, entrer dans le parlement. Honte à toi! Si vous pouvez toujours le faire! Mais je vais encore voter! Et beaucoup d’autres aussi! source: courrier urbainllustration: VK Quelques-unes de mes connaissances de fidélité anticipent les résultats de l’élection en riant moqueusement. Je ne leur écris même pas cela, mais aux Hongrois qui ont encore de l’honnêteté et qui ont le sens de la justice et de la justice. La loi, la loi? UN ou FIDESZ Aux Nations Unies, Après la Seconde Guerre mondiale, les droits de l’homme ont été établis pour en prévenir un autre. La Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée en 1949, stipule: Article 21 1. Toute personne a le droit d’administrer les affaires publiques de son pays d’origine, soit directement, soit par l’intermédiaire de ses représentants librement choisis. 2. Chacun a le droit, dans des conditions d’égalité, de postuler à un emploi dans son propre pays. 3. L’autorité de l’autorité publique est basée sur la volonté du peuple; il devra être régulièrement élu au suffrage égal et au scrutin secret ou selon une procédure assurant une liberté de vote équivalente. Ces dispositions sont combinées avec les résultats des élections de 2014 tenues sous la loi électorale de Fidesz, qui peut être consulté par n’importe qui de la Commission électorale nationale. Fidesz a reçu 44% des voix. 51% ont voté pour le Fidesz ou pour un autre parti: avec 44% des voix, le Parlement a remporté 66,83% des sièges au Parlement. Selon les règles de la loi, les votes fractionnés pour cinq pour cent ne sont pas comptés comme Fidesz. La déclaration ci-dessus décrit les droits de tous les résidents de la Terre. Veiller à ce que les citoyens participent aux affaires publiques en personne ou indirectement par l’intermédiaire de leurs représentants élus. Le droit de vote est secret et équitable. Maintenant c’est le point. Équivalence Quelqu’un peut-il me dire quel est le droit de voter pour un Fidesz et un non-Fidesz si, avec 44% des voix du Fidesz, 66,83% des sièges du Parlement pouvaient être obtenus? C’est-à-dire près des deux tiers. á Les ordures sont un processus, les yeux avec la loi Qu’est-ce qu’un choix équitable si les votes fractionnaires sur les partis non-individualisés sont renforcés par le Fidesz? Dans quelle mesure le système, la loi, est-il équitable si les limites des circonscriptions sont établies pour les favoriser? Alors, chérie, souriante, pas mes amis, c’est une procédure de poubelle, avec les yeux d’une loi. Tout le monde gagne. C’est pourquoi vous avez fait cette loi quand vous avez eu le pouvoir. Basé sur une loi normale, entrer dans le parlement. Honte à toi! Si vous pouvez toujours le faire! Mais je vais encore voter! Et beaucoup d’autres aussi!
source: courrier urbain
Leave a Reply 109 megnézve, 1 alkalommal mai nap |