< Böngészés > Főoldal / Közélet / Blog article: Megalakult Magyarország legnagyobb klímavédelmi és energetikai önkormányzati szakmai szövetsége))) La plus grande association de protection du climat et des gouvernements locaux de l’énergie en Hongrie a été établie

| Mobile | RSS

Megalakult Magyarország legnagyobb klímavédelmi és energetikai önkormányzati szakmai szövetsége))) La plus grande association de protection du climat et des gouvernements locaux de l’énergie en Hongrie a été établie

2018. április 16. | hozzászólás | Közélet

Megalakult Magyarország legnagyobb klímavédelmi és energetikai önkormányzati szakmai szövetsége

Megalakult Magyarország legnagyobb klímavédelmi és energetikai önkormányzati szakmai szövetsége

A Klímabarát Települések Szövetségének közgyűlése 04.12-én jóváhagyta az Energiahatékony Önkormányzatok Szövetségével, beolvadás útján történő egyesülést, ezzel létrejön hazánk legnagyobb klímavédelmi és energetikai önkormányzati szakmai szövetsége.

Az éghajlatváltozás nemcsak a jövő nagy kihívásainak egyike, a ma élő generációk életét is alakító globális folyamat, amit az adatok is tükröznek. A hazai átlaghőmérséklet – ’80-as évektől kezdve gyorsuló ütemben – 1,3 ℃-ot emelkedett 1901 és 2015 között, meghaladva a globális változás 0,9 ℃-ra becsült mértékét. Ugyanebben az időszakban hazánkban 17%-kal csökkent a tavaszi és 13%-kal az őszi csapadék mennyisége, egyre több az aszályos időszakok száma és hossza.

Magyarország 2014. évi üvegházhatású gáz kibocsátása 57 millió tonna CO2 egyenérték volt, amely az 1990 óta mért legalacsonyabb érték, ugyanakkor az erdőink ebből csupán 4,4 millió tonnányit tudnak megkötni. A klímavédelem egyik legfontosabb eszköze éppen ezért az energiahatékonyság növelése.

Kovács Lajos, a Klímabarát Települések Szövetségének elnöke fontos lépésnek nevezte az egyesülést, hiszen már a kezdetektől szoros kapcsolat van a két szervezet között. Az Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége (EHÖSZ) beolvadást követően megszűnt. „Az energiahatékonyság és a klímavédelem szorosan összefüggő témakörök, az egy szervezetben történő egyesülés lehetővé teszi, hogy sokkal elmélyültebb munkát folytassunk közösen.

Kovács Lajos, a Klímabarát Települések Szövetségének elnöke (b) és Czékmány Péter, az Energiahatékony Önkormányzatok Szövetségének titkára (j) az egyesülési szerződés aláírásakorKovács Lajos, a Klímabarát Települések Szövetségének elnöke (b) és Czékmány Péter, az Energiahatékony Önkormányzatok Szövetségének titkára (j) az egyesülési szerződés aláírásakor

Kifejezetten erősíteni kívánjuk az energetikai cégekkel kialakított kapcsolatrendszert és szeretnénk, hogy ha az új szervezetben végzett munka az önkormányzatok számára értéket teremtő és adaptálható módszerek bölcsőjévé válna. ” – hangsúlyozta Kovács Lajos a KBTSZ elnöke. Czékmány Péter, az EHÖSZ titkára megköszönte a Klímabarát Települések Szövetségének, hogy támogatta az egyesülést még akkor is, ha nem ez volt a legegyszerűbb út.
A beolvadást követően 8 önkormányzati tag csatlakozott a Klímabarát Települések Szövetségéhez és ezzel már 46 tagra bővült a Klímabarát Települések Szövetsége.

greenfo hírlevél

La plus grande association de protection du climat et des gouvernements locaux de l’énergie en Hongrie a été établie

La plus grande association de protection du climat et des gouvernements locaux de l’énergie en Hongrie a été établie

L’assemblée de Klímabarat Settlements Association, le 4 décembre, a approuvé la fusion par fusion avec l’Association des gouvernements locaux éconergétiques, créant ainsi la plus grande association des associations hongroises de protection du climat et d’énergie locale.

Le changement climatique est non seulement l’un des défis majeurs de l’avenir, mais aussi le processus global des générations qui se reflètent dans les données. La température moyenne intérieure – qui est passée des années 1980 à un rythme accéléré – s’est élevée à 1,3 ℃ entre 1901 et 2015, dépassant la variation mondiale estimée à 0,9 ℃. Au cours de la même période, le nombre de précipitations d’automne a été réduit de 17% en Hongrie et de 13%, le nombre et la durée des sécheresses ont augmenté.

Les émissions de gaz à effet de serre de la Hongrie en 2014 s’élevaient à 57 millions de tonnes d’équivalent CO2, ce qui est le plus bas depuis 1990, alors que nos forêts ne peuvent atteindre que 4,4 millions de tonnes. L’un des moyens les plus importants de la protection du climat est donc d’accroître l’efficacité énergétique.

Lajos Kovács, président de l’Association des établissements de Klimabarát, a qualifié la fusion d’étape importante, car il existe depuis le début une relation étroite entre les deux organisations. L’Association éconergétique des gouvernements locaux (EHÖSZ) a cessé de fusionner. «L’efficacité énergétique et la protection du climat sont des sujets étroitement liés, une fusion en une organisation nous permet de travailler plus profondément ensemble.

Lajos Kovács, président de l’Association des municipalités Climate Friendly (b) et Peter Czékmány, Association de secrétaire d’énergie des Municipalités efficaces (j) de l’accord de fusion, Louis lors de la signature Smith, président des municipalités Climate Friendly Association (b) et Peter Czékmány, Association de l’énergie secrétaire des municipalités efficaces (j) lors de la signature d’un accord de fusion

Plus précisément, nous entendons renforcer les relations avec les entreprises d’énergie et veulent travailler si le nouvel organisme berceau de la création de valeur pour les gouvernements locaux et des méthodes adaptables. “Souligné Lajos Kovács, président de KBTSZ. Peter Czékmány le Secrétaire EHÖSZ a remercié l’Association des municipalités favorables au climat qui ont soutenu la fusion, même si elle n’a pas été la meilleure façon.
Après la fusion, 8 membres du gouvernement local se sont joints à la Climate Friendly Settlement Association, portant à 46 le nombre de membres de la Klímabara Settlement Association.

newsletter de greenfo

Leave a Reply 106 megnézve, 1 alkalommal mai nap |