< Böngészés > Főoldal / EU Sajtószoba, Közélet, Nav, nébih / Blog article: Többéves bírságokat törölhet a NAV egy banális hiba miatt////. Multiple-year fines can be canceled by the NAV due to a banal error

| Mobile | RSS

Többéves bírságokat törölhet a NAV egy banális hiba miatt////. Multiple-year fines can be canceled by the NAV due to a banal error

Többéves bírságokat törölhet a NAV egy banális hiba miatt

szerző:NLCafé

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassunk. Részletes leírás

Egy egyszerű eljárási hiba miatt hirtelen támadhatóvá váltak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) lezárt határozatai, a banális hiba a folyamatban lévő ügyekre is hatással lehet.

Vállalkozások százezrei szerezhetik vissza elveszettnek hitt adóforintjaikat – hívja fel a figyelmet a 24.hu a Jalsovszky Ügyvédi Irodára hivatkozva. A lap szerint mindez egy banális eljárási hiba miatt lehetséges, ami nemcsak a folyamatban lévő ügyekre, hanem a már lezárt határozatokra is érvényes lehet.

A jogszabályok megengedik, hogy egy – akár adóhiányt megállapító – határozatot ne személyesen a hatóság vezetője írjon alá, hanem egy helyette eljáró „kiadmányozó”. A NAV belső szabályzata azt is lehetővé tette, hogy a kiadmányozó aláíráskor ne írja ki a nevét nyomtatott betűkkel – írja a 24.hu. Az eljárás viszont a bíróságok legújabb gyakorlata szerint egyértelműen szabálytalan és jogellenes. Ugyanis így nem lehet kideríteni, ki írta alá a határozatot, ezáltal azt sem, hogy az illetőnek volt-e joga aláírni. Az ügyvédi iroda szerint a bíróságok az utóbbi hónapokban ezen az alapon következetesen semmisítettek meg adóhatósági határozatokat.

Ahhoz, hogy egy ügyet újranyissanak, az kell, hogy az ítélet óta olyan új tény vagy körülmény jusson a pervesztes fél tudomására, amely már a per során is fennállt, de arról a pervesztes fél önhibáján kívül nem tudott, holott az rá nézve kedvezőbb ítéletet eredményezhetett volna. Az ügyvédi iroda szerint a NAV-val történt fiaskó pontosan ilyen eset.

Viszont az 5 éves elévülési idő miatt csak a 2013 utáni ügyeket lehet erre hivatkozva újranyitni, és akkor sem biztos, hogy az adóhatóság ne kötelezné adófizetésre a korábban elmarasztalt adózót.

Az ismételt adóhatósági határozat meghozatalának azonban akadályát jelentik az elévülésre vonatkozó szabályok. Az elévülési idő ugyanis telik, függetlenül attól, hogy egy határozat semmissége megállapításra kerül. Ezért – különösen egy régebbi adóhatósági eljárás tekintetében – könnyen elképzelhető, hogy az adóhatósági határozat meghozatalára nyitva álló elévülési határidő már letelt, azaz az adóhatóság többé nem hozhat az adózóra nézve hátrányos határozatot. Ebben az esetben az adózó véglegesen mentesülhet az adófizetési kötelezettsége alól – írja a 24.hu.

forrás:cafe

Vélemény

Sajnos ez a gyakorlatban megszokottá vált, legalábbis Szegeden! Az itteni vezető Dr. Makó András NAV igazgató és csapata nem veszi komolyan a közérdekű állampolgári bejelentéseket, S ezáltal több milliós károkat idéz elő!

Ebben partner Dr Juhász Tünde kormány megbízott!!

oil@fecsego.eu

Multiple-year fines can be canceled by the NAV due to a banal error

author: Nlcafe

We use cookies on the site to provide the best user experience with secure browsing. Specification

Due to a simple procedural defect, the decisions of the National Tax and Customs Office (NAV) have suddenly been attacked, and the banal defect may also affect the ongoing cases.
Hundreds of thousands of businesses can reclaim lost taxpayers – call attention to the 24th issue of Jalsovszky Law Office. According to the paper, this is possible because of a banal procedural error, which can not only apply to ongoing cases but also to decisions already closed.

Legislation permits a person, even a tax defender, to make a decision not personally signed by the head of the authority, but instead by acting as a “defender”. The NAV’s internal policy also allowed the defender to sign his name in print in case of signature – writes 24.hu. However, the recent practice of the courts is clearly illegal and illegal. Thus, it is not possible to find out who signed the decision, including whether the person had the right to sign. According to the law firm, courts have consistently annulled tax authorities decisions on these grounds in recent months.

For a case to be reopened, it is necessary that a new fact or circumstance has come to the knowledge of the unsuccessful party that has existed during the trial but was not aware of the fault of the unsuccessful party, although it could have resulted in a more favorable judgment would be. According to the law firm, the fiasco with the NAV is exactly such a case.

However, because of the 5-year limitation period, only post-2013 cases can be relied on to this effect, and it is not certain that the tax authority would not oblige the former taxpayer to pay tax.

Connecting
Hundreds penalty for a free video game
Nurses and masseuses were fined by NAV
He did not give a receipt for the dead buffet, he was fined
However, the retention of a repealed tax authority is an obstacle to the rules on limitation. The limitation period is sufficient, regardless of whether a decision is null and void. Therefore, in particular in relation to an earlier tax procedure, it is easy to imagine that the limitation period for a tax authority decision has expired, so that the tax authority can no longer bring a decision that is adverse to the taxpayer. In this case, the taxpayer may be permanently exempted from his tax liability – he writes in 24h.

Source: cafe

Opinion

Unfortunately, this has become common practice, at least in Szeged! Dr. András Makó, the leading director and team here, does not take seriously public announcements of public interest, causing millions of damages!

Tünde Tuhnde’s Government is in charge of this!

oil@fecsego.eu

 

Leave a Reply 622 megnézve, 1 alkalommal mai nap |