< Böngészés > Főoldal / EU Sajtószoba, Fecsegő hírek, főszerkesztő blogja, Nav / Blog article: Nyílt levél dr. Orbán Viktor Miniszterelnök Úrnak, avagy a Csongrád Megyei NAV- ot nem érdekli az adócsalás ténye))) Open letter dr. Viktor Orbán Prime Minister or Csongrád County NAV is not interested in the fact of tax evasion

| Mobile | RSS

Nyílt levél dr. Orbán Viktor Miniszterelnök Úrnak, avagy a Csongrád Megyei NAV- ot nem érdekli az adócsalás ténye))) Open letter dr. Viktor Orbán Prime Minister or Csongrád County NAV is not interested in the fact of tax evasion

www.fecsego.eu nemzetközi hírportál logója

Nyílt levél dr. Orbán Viktor Miniszterelnök Úrnak, avagy a Csongrád Megyei NAV- ot nem érdekli az adócsalás ténye

 

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Egy autószerelő 300 ezer Ft- ért javított egy személygépkocsit. Nem tudott számlákat prezentálni sem a munkadíjról, sem, hogy mire használta fel a 300 ezer Ft-t. Előleg számlát adott kitöltetlenül… utólag!

Nem tudta tanúsítani milyen alkatrészeket vásárolt a gépkocsi javításához. Honnan vette az alkatrészeket s mennyiért!!!! Kit bízott, „vállalkozókat” meg a gépkocsim egyes javításához. Garancia – jótállási levelet nem kaptam

A hibát sorolhatnám, de inkább egy komoly vizsgálatot szeretnénk kérni az autószerelő, illetve a Csongrád Megyei NAV igazgatója, dr. Makó András és annak felelőtlen vezetőivel szemben, illetve dr. Vizi Hajnalka – budapesti NAV- főelőadó asszony ellen.

Válasz levele a kérelmemre:Iktatószám:2305644959, Ügyszám: 2306326821 (P/229/2018

Érdekességként: – csak akkor kaptam választ, a leveleimre, panaszaimra, ha átutaltam a NAV számlájára 3000Ft-t. Ez nem semmi!

A Csongrád megyei NAV igazgatója engedélyezte az autószerelő adócsalását. A bíróságra az autószerelő által beadott „a NAV vizsgálati bizonyítékok” amelyek teljes mértékben nem feleltek meg a törvényi előírásoknak, a bíró elfogadta…

A NAV semminemű „vizsgálatot” nem rendelt el, vagy is a beadott – ez már nem az első eset-„dokumentumok” amit az autószerelő demonstrált a bírónak, azon NAV ellenőreinek aláírása, tényfeltáró véleménye, észrevétele,sem a pecsétje, sem a vizsgált személy- autószerelő- aláírása, sem a vállalkozás pecsétje nem található!! A pénztárgépbe való beütés, a számlához csatolt blokk hiányzott! Hiányos és meghatározatlanná vált az általa beadott papírok! Ez nem analízis volt, ez eltusolása és megalázása a bejelentő felé!

Az „ellenőrzésről készült zavaros-érthetetlen jegyzőkönyvet”  a bíró Úr elfogadta!!!

Semmilyen bírói kérdésre az autószerelő érdemben nem tudott válaszolni, illetve: – nem emlékszem, nem tudom, nem tudom hova tettem.

Számomra teljesen felfoghatatlanná vált a bíró Úr hozzáállása…az autószerelőnek nem kellett semmit bizonyítania….

 

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

KÉREM A SEGÍTSÉGÉT, TÁMOGATÁSÁT EBBEN AZ ADÓCSALÁS ÜGYBEN A CSONGRÁD MEGYEI NAV IGAZGATÓJA DR.MAKÓ ANDRÁS ÉS MUNKATÁRSAI, ILLETVE DR.VIZI HAJNALKA BUDAPESTI NAV FŐOSZTÁLYVEZETŐJE ELLEN.

 NE ENGEDJE AZ ADÓCSALÁS ELTUSOLÁSÁT, HISZ EZ A KORMÁNY SZÉGYENE IS LENNE!

 

EBBEN AZ ÜGYBEN SZÜLETETT EGY BÍRÓSÁGI DÖNTÉS, AMIT FELLEBBEZTÜNK.

 

Tisztelt dr. Orbán Viktor Miniszterelnök Úr!

A NAV ellenőrzésében segítségét, támogatását előre is köszönöm!

 

2018-05-23

Oláh István László

oknyomozó- tényfeltáró újságíró

Open letter dr. Viktor Orbán Prime Minister or Csongrád County NAV is not interested in the fact of tax evasion

Your Honor, Mr. Prime Minister!

An automobile repairer repaired a car for 300,000 HUF. He was unable to present invoices about the salary or how much he used the $ 300,000. An advance invoice was given in full … afterwards!

He was unable to certify what parts he bought for repairing the car. Where did the parts come from and how much !!!! Who entrusted me, “entrepreneurs” to repair some of my car. Warranty – no warranty letter I received

I would like to make a mistake, but we would like to ask for a serious investigation by the car mechanic and the director of Csongrád County NAV, dr. András Makó and his irresponsible leaders and dr. Hajnalka Vizi – against the NAV Chief Executive Officer in Budapest.

Answer letter to my application: Registrar: 2305644959, Case: 2306326821 (P / 229/2018

As a matter of fact: – I only got answers to my letters and complaints if I transferred 3000Ft to NAV account. Not bad!

The director of the NAV of Csongrád county authorized the car taxpayer. The “NAV test evidence” submitted by the car mechanic to the court which did not fully comply with the statutory requirements, the judge accepted …

The NAV did not order any “investigation” or the document submitted – this is not the first case – “documents” that the car mechanic demonstrated to the judge, the signature, fact finding, comment or seal of the NAV inspectors, – car mechanic signing, no seam of the company found! Ticket to the cash register, the block attached to the account was missing! The paper he has given is ineffective and undefined! This was not an analysis, it was suppressing it and humiliating it towards the notifier!

The “confused-incomprehensible protocol of control” was accepted by the Judge !!!

No question was answered by the car mechanic, or: – I do not remember, I do not know I do not know where to go.

For me, the attitude of the magistrate has become completely incomprehensible … the car mechanic did not have to prove anything ….

Your Honor, Mr. Prime Minister!

I PLEASE HELP AND HELP IN THIS CUSTOMS AGENCY THE BOARD OF DIRECTOR OF THE CHRISTIAN COUNTRY NAV, ANDRÁS DR. MAKÓ AND ITS EMPLOYEES AND THE DR. VIZI HAJNALKA BUDAPEST NAV’S PRIMARY PRIZE.

DO NOT ALLOW THE DEROGATION OF INCOME, HISZ LIKE THIS GOVERNMENT!

THIS COURT HAS BEEN DECLARED BY A COURT DECISION WHICH WE HAVE APPEARED.

Dear Dr. Prime Minister Orbán Viktor!

Thanks in advance for your help and support in checking NAV!

2018-05-23

László István Oláh

investigative and investigative journalist

 

 

Leave a Reply 245 megnézve, 1 alkalommal mai nap |