< Böngészés > Főoldal / EU Sajtószoba, Fecsegő hírek / Blog article: Nyaralás: fontos változás július 1-től))Vacaciones: un cambio importante a partir del 1 de julio

| Mobile | RSS

Nyaralás: fontos változás július 1-től))Vacaciones: un cambio importante a partir del 1 de julio

Nyaralás: fontos változás július 1-től

Július 1-jétől, azaz most vasárnaptól szigorúbb fogyasztói jogszabályok védik a szervezett utazásokat foglaló nyaralók érdekeit – közölte az Európai Bizottság.

Az új szabályok nemcsak a szervezett társasutazásokra vonatkoznak, hanem azokat a fogyasztókat is védik, akik a kombinált nyaralás más formáit veszik igénybe, így például testreszabott utazási csomagot vásárolnak, vagyis egyazon online vagy offline értékesítési helyen igényeik szerint választják ki az utazási csomag különböző elemeit.

Már ezt is látni fogja júliustól a NAV

Adózás: számos kiskaput bezár Magyarország

Az új szabályok ezen felül az úgynevezett “utazási szolgáltatásegyüttesek” esetében is védelmet biztosítanak, amikor is az utazó egyazon értékesítési helyen, ám külön helyfoglalási eljárások révén vásárol utazási szolgáltatásokat, illetve amikor az utazási szolgáltatás egy bizonyos honlapon történő lefoglalását követően ajánlatot kap arra, hogy egy másik honlapon egyéb szolgáltatást foglaljon le.

Az új szabályok alapján a következő változások állnak be:

A vállalkozásoknak egyértelműbb tájékoztatást kell nyújtaniuk az utazóknak.

A szervezett utazásokat értékesítő vállalkozásoknak gondoskodniuk kell arról, hogy fizetésképtelenség esetén garantálni tudják az utasok hazaszállítását és az általuk befizetett pénz visszafizetését.

Egyértelműbb szabályok lépnek életbe a felelősségre vonatkozóan.

Az új szabályok értelmében az utazók reális díj ellenében bármilyen okból lemondhatják a szervezett utazást. Ingyenesen lemondhatják nyaralásukat, ha az úti cél – például háború vagy természeti katasztrófa miatt – veszélyessé válik, vagy ha az utazási csomag ára több mint 8 százalékkal az eredeti ár fölé emelkedik.

Szállás biztosítása abban az esetben, ha a visszaút meghiúsul: ha az utazók például természeti katasztrófák miatt nem tudnak visszatérni a szervezett nyaralásról, maximum három napra szállást kell biztosítani számukra, ha nem utazhatnak haza a tervezett időpontban. További éjszakák fedezésére az utasok jogairól szóló releváns rendeletek alapján kerül sor.

Az utazásszervező emellett köteles segítséget nyújtani az utasnak, amennyiben nehézségei támadnak, mindenekelőtt az egészségügyi szolgáltatásokról és a konzuli segítségnyújtásról szóló tájékoztatás biztosításával.

Az új szabályok azt is jelentik, hogy a vállalkozásoknak EU-szerte azonos szabályrendszert kell követniük a tájékoztatási követelmények, a felelősség és más kötelezettségek tekintetében. A tagállami csődbiztosításokat ettől fogva az egész unióban elismerik. Ezek az intézkedések lehetővé teszik majd a vállalkozások számára azt is, hogy az egész EU-ban ugyanúgy működjenek, mintha otthon lennének.

A korszerűsített tájékoztatási követelmények révén a kereskedőknek nem lesz kötelező újranyomtatni a prospektusokat, ami a bizottság szeirnt várhatóan évi 390 millió euró megtakarítással jár számukra.

A – például szakosodott utazási irodával kötött – keretmegállapodások alapján szervezett üzleti utazásra ezután nem terjed ki az irányelv hatálya.

A tagállamoknak 2018. január 1-jéig kellett átültetniük az új szabályokat nemzeti jogrendszerükbe. Ezt követően hat hónapos átmeneti időszak állt a rendelkezésükre, amely július 1-jén jár le. Eddig az időpontig meg kell kezdeniük az irányelvet átültető nemzeti intézkedések alkalmazását – derül ki az Európai Bizottság közleményéből.

Képünk forrása: Pixabay

fecsego.eu/napi gazdaság

Vacaciones: un cambio importante a partir del 1 de julio
Desde el 1 de julio, es decir, hoy en día, una legislación de consumo más estricta protege los intereses de los vacacionistas de vacaciones, dijo la Comisión Europea.
autor: Zsuzsanna Szabó

Las nuevas reglas se aplican no solo a viajes sociales organizados, sino también a consumidores que usan otras formas de vacaciones combinadas, como comprar un paquete de viaje personalizado, es decir, seleccionar los diferentes artículos del paquete de viaje según sus necesidades en la misma ubicación en línea o fuera de línea.
Esto es lo que NAV ya verá desde julio
Fiscalidad: Hungría cierra muchas lagunas

Además, las nuevas reglas también brindan protección a los denominados “grupos de servicios de viaje” cuando el viajero compra servicios de viaje en el mismo lugar pero utiliza procedimientos de reserva especiales o cuando se le ofrece un servicio de viaje en un determinado sitio web. reservar otro servicio en otro sitio web.

Bajo las nuevas reglas, se introducen los siguientes cambios:

Las empresas deben proporcionar información más clara a los viajeros.

Las empresas que venden viajes organizados deben asegurarse de que pueden garantizar la repatriación de los pasajeros y el reembolso del dinero que han pagado en caso de insolvencia.

Se aplican reglas más claras a la responsabilidad.

De acuerdo con las nuevas reglas, los viajeros pueden cancelar el viaje organizado por cualquier motivo contra una tarifa realista. Puede desalojar sus vacaciones de forma gratuita si su destino es peligroso, por ejemplo, una guerra o un desastre natural, o si su paquete de viaje cuesta más del 8 por ciento por encima del precio original.

Provisión de alojamiento en caso de que la devolución falle: si los viajeros no pueden regresar de las vacaciones organizadas debido a desastres naturales, deben ser alojados por un máximo de tres días si no pueden regresar a casa a la hora programada. Noches adicionales estarán cubiertas por las regulaciones relevantes sobre los derechos de los pasajeros.

Además, el operador turístico está obligado a ayudar al pasajero en caso de dificultades, particularmente al proporcionar información sobre servicios de salud y asistencia consular.

Las nuevas reglas también significan que las empresas deben seguir la misma regla de oro en toda la UE en lo que respecta a los requisitos de información, responsabilidades y otras obligaciones. Las garantías de quiebra de los Estados miembros ahora se reconocen en toda la Unión. Estas medidas también permitirán a las empresas trabajar de la misma manera en toda la UE como si estuvieran en casa.

Con los requisitos de información actualizados, los comerciantes no estarán obligados a volver a imprimir los folletos, que se espera que les cueste 390 millones de euros al año.

Los viajes de negocios organizados sobre la base de acuerdos marco, como una agencia de viajes especializada, no están cubiertos por la Directiva.

Los Estados miembros debían transponer las nuevas normas a la legislación nacional antes del 1 de enero de 2018. A partir de entonces, tuvieron un período de transición de seis meses, que expira el 1 de julio. Hasta ahora, las medidas nacionales de transposición de la directiva deberían aplicarse en esa fecha, según una Comunicación de la Comisión Europea.

Fuente de la imagen: Pixabay

fecsego.eu / day economy

 

Leave a Reply 161 megnézve, 1 alkalommal mai nap |