< Böngészés > Főoldal / EU Sajtószoba, Fecsegő hírek / Blog article: A tények nem számítanak, Szijjártó Péter javaslatára kilép Magyarország az ENSZ migrációs megállapodásának elfogadási mechanizmusából///. I fatti non contano, la proposta di Péter Szijjártó lascia l’Ungheria sulla base dell’accordo del meccanismo delle Nazioni Unite per la migrazione

| Mobile | RSS

A tények nem számítanak, Szijjártó Péter javaslatára kilép Magyarország az ENSZ migrációs megállapodásának elfogadási mechanizmusából///. I fatti non contano, la proposta di Péter Szijjártó lascia l’Ungheria sulla base dell’accordo del meccanismo delle Nazioni Unite per la migrazione

A tények nem számítanak, Szijjártó Péter javaslatára kilép Magyarország az ENSZ migrációs megállapodásának elfogadási mechanizmusából

SZERZŐ: BIRÓ MARIANNA

– Ez a csomag ellentétes a józan ésszel, ellentétes Magyarország érdekeivel, a dokumentum szélsőséges, elfogadhatatlan, így Magyarország kilép az ENSZ múlt héten véglegesedett migrációs csomagjának elfogadási folyamatából – jelentette be a döntést Szijjártó Péter az Orbán-kormány szerdán tartott ülésének a szünetében. A külgazdasági és külügyminiszter javasolta ezt a kormánynak, az ENSZ-tagállamok közül másodikként, az Egyesült Államok mellett Magyarország sem vesz részt a dokumentum decemberi elfogadásában. Mindezt a tárcavezető a már ismert szólam jegyében azzal indokolta, a csomag ösztönözné a bevándorlást, s jogi kötelezettségeket róna Magyarországra.

Fotó: Biró Marianna

Ez azonban nincs így. Mint megírtuk, a világszervezet nem kötelező érvényű irányelveket fogadna el. A csomag továbbra is, a februárban a magyar sajtóban  elsőként a 168 Óra által bemutatott tervezetnek megfelelő irányokat tartalmazza, igaz, a szövegezés valóban megváltozott. A jelenlegi verzió (angol nyelven itt érhető el) preambuluma már nem a négyes, hanem a hetes pontjában tartalmazza:

„A globális megállapodás  jogilag nem kötelező érvényű együttműködési keret, amely a tagállamok által egyeztetett és elfogadott, a menekültek és migránsok kezelésmódjáról szóló New York-i deklaráció kötelezettségvállalásaira épít. Fenntartva az államok szuverenitását és megtartva a nemzetközi jogi kötelezettségeket elősegíti az összes érintett szereplő közötti együttműködést a migráció kapcsán, elismerve, hogy egyetlen állam sem képes egyedül kezelni a migrációt.”

forrás:168 óra.hu

I fatti non contano, la proposta di Péter Szijjártó lascia l’Ungheria sulla base dell’accordo del meccanismo delle Nazioni Unite per la migrazione

 

AUTORE: BIRO MARIANNA

– Questo pacchetto è contraria al senso comune, contraria agli interessi di Ungheria, il documento è estrema, inaccettabili, come l’Ungheria chiudere il processo di adozione del pacchetto di migrazione scorsa settimana le Nazioni Unite véglegesedett – ha annunciato la decisione Péter Szijjártó la riunione di governo Orban tenutasi Mercoledì durante la pausa. Il ministro degli Esteri e il ministro degli Esteri hanno raccomandato questo al governo, il secondo tra le Nazioni Unite e gli Stati Uniti, oltre agli Stati Uniti, l’Ungheria non partecipa all’adozione del documento a dicembre. Tutto ciò è stato fatto dal capo del dipartimento nello spirito della parte già nota, che avrebbe stimolato l’immigrazione e imposto obblighi legali all’Ungheria.

 

Foto: Biró Marianna
Tuttavia, questo non è il caso. Come abbiamo scritto, l’organizzazione mondiale adotterà direttive non vincolanti. Il pacchetto continua, a febbraio, sulla stampa ungherese, contiene la prima direzione corrispondente alla bozza di 168 ore, anche se la dicitura è davvero cambiata. Il preambolo della versione attuale (disponibile in inglese) non è più a quattro zampe ma al settimo punto:

“L’accordo globale è un quadro giuridicamente vincolante per la cooperazione che si basa sugli impegni della dichiarazione di New York su rifugiati e migranti, concordata e concordata dagli Stati membri. Mantenere la sovranità degli Stati e mantenere gli obblighi legali internazionali promuove la cooperazione tra tutti gli attori coinvolti nella migrazione, riconoscendo che nessuno Stato può gestire da solo la migrazione “.

Fonte: 168 órája.hu

Leave a Reply 60 megnézve, 1 alkalommal mai nap |