< Böngészés > Főoldal / EU Sajtószoba, Fecsegő hírek / Blog article: Gulyás Gergely megnevezte az EU sírásóit((Gergely Gulyás nannte die EU-Trauernden

| Mobile | RSS

Gulyás Gergely megnevezte az EU sírásóit((Gergely Gulyás nannte die EU-Trauernden

Gulyás Gergely megnevezte az EU sírásóit

Elmondta, miért jó a Fidesznek Heller Ágnes. A Miniszterelnökséget vezető miniszter ünnepi interjút adott.

A Magyar Időknek Gulyás Gergely az államalapítás ünnepe kapcsán arra figyelmeztetett, hogy ilyenkor óvatosnak kell lenni mindig az aktuálpolitikai üzenetek megfogalmazásával, de az nem vitás, hogy  mindenki büszke lehet, mert

Európa egyik legősibb állama a magyar.

Kérdésre válaszolva a miniszter kitért arra, hogy Heller Ágnes egy  lengyel lapnak azért nevezhette pogánynak Magyarországot, mert a filozófus

természetes közege a Farkasházy-féle szárszói találkozó vendégserege. E körön kívül legfeljebb az ellenében, így részben neki is köszönhetően majd hárommilliósra bővült Fidesz-szavazótábor egyben tartása miatt fontos, hogy teret adjunk amúgy értékelésre méltatlan megnyilvánulásának.

A miniszter hazugságnak nevezte, hogy a Fidesz az intézményesített európai együttműködés ellenfele, az

Európai Unió valódi sírásója például Guy Verhofstadt, Judith Sargentini vagy Martin Schulz.

Ők a diktatórikus, kirekesztő politikusok, nem tűrik a sajátjuktól eltérő véleményeket, szétverik az európai együttműködést. A tagállamok többsége, különösen az európai emberek nem akarnak Euró­pai Egyesült Államokat, aki ezt nem fogadja el, az csak ártani fog. Az egyik legfontosabb ideológiai törésvonal a migrációhoz való viszony mentén húzódik Európában, a bevándorlás által felvetett összes kérdésben nem lehet közös európai álláspontot kialakítani.

Gulyás Gergely a belpolitikai ügyek kapcsán természetesnek nevezte, hogy a Magyar Szakszervezeti Szövetség bírálta a közigazgatás racionalizálásáról meghirdetett kormányzati terveket, kitért az egészségügy gondjaira, Budapest fejlesztésére, a kulturális és a tudományos élet vitáira.

Szerinte nem kell tartani a véleménykülönbségektől és a vitáktól. Mint mondta, képviselőként ő is megengedett magának kritikákat a magyar filmtámogatásokkal kapcsolatban, és a kormány jövő évtől jelentős forrásokat biztosít azért, hogy a magyar történelem fontos eseményeit, meghatározó alakjait bemutató tévéfilmek szülessenek.

Fontos, hogy a magyar filmipar két lábra álljon, a nemzeti önazonosság-tudatot megerősítő, a magyar történelem egy-egy szeletét bemutató, a kor igényeinek megfelelő alkotások születhetnek. (…) Ha belegondolunk, hogy a kommunizmus időszakában mit sikerült elérni ezen a területen, akkor a rendszerváltás három évtizedének eredményei szerénynek mondhatók. Egy új Várkonyira van szükség.

A miniszter szerint Orbán Viktor a kultúrát érintő nagyobb ívű, szeptembertől elinduló változásokról átfogóbban közelített a kérdéshez, a nemzeti identitástudat erősítése pedig a közoktatásban is fontos elem lesz. Az interjú végén a minisztert a debreceni BMW-gyárról kérdezik, amelyről azt mondja, a német gazdasági döntéshozókat nem érdekli Magyarország ideológiai alapú szidalmazása, képesek érdekeik alapján jó döntéseket hozni, az pedig nem jelent gondot, hogy a magyar gazdaság még erősebben kötődik az autógyártáshoz.

Fotó: Karancsi Rudolf/24.hu

fecsego.eu/hír24.

Gergely Gulyás nannte die EU-Trauernden

Farkas György

Autor: Farkas György
Sie erklärte, warum Fidesz Agnes Heller ist. Der Minister des Premierministers gab ein festliches Interview.

Die Gergely ungarischen Gulasch Zeiten werden im Zusammenhang mit der Feier der Gründung des Staates gewarnt, dass solche Fälle immer eine sorgfältige Formulierung der aktuellen politischen Botschaften sein sollte, aber es wird nicht bestritten, dass jeder stolz sein kann, weil

Einer der ältesten Staaten Europas ist der Ungar.

Auf die Frage antwortend, hat der Minister darauf hingewiesen, dass Ágnes Heller Ungarn als eine heidnische polnische Zeitung bezeichnen konnte, weil der Philosoph

seine natürliche Umgebung ist Gast der Farkasházy-Stil Dinner-Party. Außerhalb dieses Kreises, zumindest angesichts dessen, dass es auf drei Millionen Fidesz-Wählerlager ausgedehnt wurde, ist es wichtig, einer ansonsten unwürdigen Manifestation Raum zu geben.

Der Minister hat es eine Lüge genannt, dass Fidesz der Gegner der institutionalisierten europäischen Zusammenarbeit ist, der

Das wahre Verlangen der Europäischen Union ist Guy Verhofstadt, Judith Sargentini oder Martin Schulz.

Sie sind diktatorische, entlastende Politiker, tolerieren keine von sich selbst abweichenden Meinungen und brechen die europäische Zusammenarbeit. Die meisten Mitgliedstaaten, insbesondere die europäischen, wollen nicht, dass die europäischen Vereinigten Staaten es akzeptieren, es wird nur schaden. Einer der wichtigsten ideologischen Durchbrüche liegt in der Beziehung zur Migration in Europa, wo es keine gemeinsame europäische Position zu allen durch die Einwanderung aufgeworfenen Fragen gibt.

Gergely Gulyas genannt im Zusammenhang mit den inneren politischen Angelegenheiten der ungarischen Gewerkschaften kritisiert Regierung angekündigt, die Straffung der öffentlichen Verwaltung, Gesundheitswesen gerichtet ist, die Entwicklung von Budapest, die kulturellen und akademischen Debatten für selbstverständlich.

Er hält es nicht für nötig, mit Meinungsverschiedenheiten und Debatten Schritt zu halten. Wie er sagte, erlaubte er sich als Vertreter die ungarische Filmförderung zu kritisieren, und die Regierung wird bedeutende Mittel für die kommenden Jahre zur Verfügung stellen, um Fernsehfilme mit wichtigen Ereignissen und entscheidenden Figuren der ungarischen Geschichte zu drehen.

Für die ungarische Filmindustrie ist es wichtig, auf zwei Beinen zu stehen und Werke zu schaffen, die den Bedürfnissen des Zeitalters entsprechen und die nationale Identität als Teil der ungarischen Geschichte bestätigen. (…) Wenn wir darüber nachdenken, was in der kommunistischen Ära erreicht wurde, dann können die Ergebnisse der drei Jahrzehnte des Regimewechsels als bescheiden bezeichnet werden. Ein neuer Várkony wird benötigt.

Nach Ansicht des Ministers wird Viktor Orbáns Kulturansatz breiter angegangen, und die Stärkung der nationalen Identität ist ebenfalls ein wichtiges Element in der öffentlichen Bildung. Am Ende des Interviews, fragte der Minister der Debrecen BMW gyárról, die besagen, dass die deutsche Wirtschaftspolitik nicht interessiert sind, macht gute Entscheidungen auf Basis von Ungarn ideologischer Schuld, in der Lage Interessen, und es ist kein Problem, dass die ungarische Wirtschaft ist stark an Automobilproduktion gebunden.

Foto von Karancsi Rudolf / 24.hu

fecsego.eu/hír24.

Leave a Reply 89 megnézve, 1 alkalommal mai nap |