< Böngészés > Főoldal / EU Sajtószoba, Fecsegő hírek / Blog article: Nácik kedvelt “tudományához” hasonlította a genderizmust Kövér László((( Laszlo Kövér a comparé à la science populaire des nazis

| Mobile | RSS

Nácik kedvelt “tudományához” hasonlította a genderizmust Kövér László((( Laszlo Kövér a comparé à la science populaire des nazis

Nácik kedvelt “tudományához” hasonlította a genderizmust Kövér László

A házelnök szerint a gendertudomány egy olyan emberkísérlet szellemi megalapozása, “ami semmivel se jobb, mint az eugenetika a náci időkben”. Az Echo Tv-ben augusztus 20. alkalmából adott interjújában arról is beszélt, hogy az akadémikusok sorában ott vannak azok, akiket erre tudományos tevékenységük nem jogosítana fel, de úgy döntött a politika 1990 előtt, hogy nekik be kell kerülniük.

Nácik kedvelt "tudományához" hasonlította a genderizmust Kövér László

Azt a tanulságot érdemes levonni az óriási életműből, amelyet Szent István hátrahagyott, hogy a függetlenséghez szükség volt arra, hogy az ország bekapcsolódjon az európai keresztény kultúrkörbe – mondta az Országgyűlés elnöke az Echo Tv-ben augusztus 20. alkalmából.

Kövér László felhívta a figyelmet arra, hogy ma a másik oldalról nézzük a helyzetet, onnan, hogy “megtartsuk ezt a kultúrkört” – a magyar erőfeszítéseken keresztül is -, amelyik Európát Európává, Magyarországot európai országgá teszi. Meg kell védeni az ország önállóságát azon törekvésekkel szemben, amelyek más érdekek alá rendelnék – közölte, jelezve: Szent István nemcsak a keresztény magyar államot alapította meg, hanem elérte, hogy Magyarországnak nem kellett alárendelődnie más európai hatalmaknak.

Migráció

Azt mondta: a migrációs krízis, amely elérte Európát, benne Magyarországot, mindenkit rádöbbentett arra, hogy eddig nem voltak olyan kihívással szembeállítva, mint amilyennel lesznek a jövőben. Ráadásul Európán kívül is vannak olyan hatalmak, amelyek formális vagy informális beavatkozási kísérleteivel szembe kell nézni – tette hozzá.

Úgy fogalmazott: az emberek megértették, hogy itt nem csak anyagiakról van szó. Az anyagiak megszerzése olyan nívón lehetséges, ami európai – folytatta -, és az emberek elkezdtek azon gondolkodni, hogy mi az európai. Szerinte ennek a következménye – ami nem lett volna lehetséges húsz évvel ezelőtt -, hogy amikor föltették az embereknek a kérdést, hogy fontosnak tartják-e Magyarország keresztény kulturális mivoltának megőrzését, a megkérdezettek több mint háromnegyede igennel válaszolt. Hangsúlyozta: itt nem arról van szó, hogy jár-e valaki templomba, hanem arról, hogy “minden, ami eddig természetes volt számunkra (…), összekapcsolódik a keresztény kulturális gyökereinkkel, a tízparancsolaton alapuló normarendszerünkkel”. Ezt fenyegeti veszély, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy “az életünket fenyegeti veszély” – fogalmazott a fideszes politikus.

“Nem mi tiltottunk be műveket”

A kulturális önrendelkezéssel kapcsolatos korábbi nyilatkozatáról is kérdezték Kövér Lászlót, aki válaszát azzal kezdte: a 2008-2009-es válság idején felrémlett az a veszély, hogy minden összeomolhat, amiért 1990 óta dolgoztak, és Magyarország “páriasorban marad”. Ezért kormányra kerülve bevonták a külföldieket a közteherviselésbe és megpróbálták a stratégiai ágazatokat saját kézbe venni. Ezek közé sorolta a médiát is, jelezve, amikor lett kereskedelmi televíziózás, mind a két frekvenciát külföldi befektetők vitték el, és “az a mocsok”, ami ömlik a kereskedelmi televíziózásból, “Magyarországon még inkább korlátlanul ömlött a nyakunkba” huszonvalahány éven keresztül.

A kulturális önrendelkezés szerinte az, hogy egy közösség maga határozza meg, milyen értékrendet szeretne követendőként állítani a későbbi generációknak, és ebbe a tömegtájékoztatás éppúgy beletartozik, mint a köz- és felsőoktatás.

Az irodalommal kapcsolatos kérdésre úgy válaszolt: “nem mi tiltottunk be műveket, írókat”, hanem azok a kommunisták, akik 1948 után a kezükbe ragadták a hatalmat és ők tartották fenn ’90 után azt a kánont, amelyből kirekesztődtek bizonyos, valaha elismerést kivívott írók. “A gondolkodásunkban megfér Parti Nagy Lajos és Esterházy Péter is”, van, aki nagy költőnek, írónak tartja őket, van, aki nem. A házelnök úgy fogalmazott: az teremti meg annak a lehetőségét, hogy bárki a létező értékek alapján válogathasson a könyvespolcáról, hogy “újrarendezik az asztalt”. Szerinte ugyanakkor nem lehet külső beavatkozás, politikai erőfeszítés nélkül megteremteni az esélyegyenlőséget.

MTA, gender

A Magyar Tudományos Akadémiát érintő kérdésre Kövér László úgy fogalmazott: az akadémikusok sorában ott vannak azok, akiket erre tudományos tevékenységük nem jogosítana fel, de úgy döntött a politika 1990 előtt, hogy nekik be kell kerülniük, és nem szerepelnek olyanok, akiket a kommunisták megfosztottak az akadémiai címüktől, noha erre “legfeljebb politikai okuk volt”.

“Döntsük el, hogy az akadémia micsoda”: politikai értékeket is valló vagy tudományos testület, és ha utóbbi, akkor “ott is rendet kell tenni” – hangsúlyozta. Úgy folytatta: azt szeretné, ha mindenkinek lehetősége lenne arra, hogy előítéletmentesen mondhassa el a maga igazát, legyen szó a magyar őstörténetről, a két világháború közötti értelmiségi életről vagy akár a Kádár-rendszer szellemi világáról.

Az úgynevezett gendervitára rátérve közölte, politikai morál szempontjából érdekesnek tartja, hogy akik közpénzből tartják fenn intézményüket, úgy gondolják, senkinek nem kell elszámolniuk arról, hogy a forrást mire használták, ostobaságra, esetleg egyenesen “társadalomellenes” kísérletekre vagy arra, amire kapták. Az autonómia nem jelent társadalmon kívüliséget az akadémikusoknak vagy oktatóknak; ha olyan “szélsőségről” van szó, mint a gendertudományok beiktatása a hivatalos oktatás keretei közé, ott “fel kell lépni” – tette hozzá.

Botond Bálint publicista írásaira hivatkozva azt mondta: amit genderizmus néven próbálnak tudományként feltüntetni, az egyrészt ideológia, másrészt egy olyan emberkísérlet szellemi megalapozása, “ami semmivel se jobb, mint az eugenetika a náci időkben”.

fecsego.eu/atv.hu / MTI

Laszlo Kövér a comparé à la science populaire des nazis

Selon le président de la Chambre, la gendertudence est le fondement spirituel d’une expérience humaine, “qui ne vaut pas mieux que l’eugénisme à l’époque nazie”. Dans son interview sur Echo TV du 20 août, il a également évoqué le fait qu’il n’y avait pas de personnel académique qualifié pour le faire, mais qu’ils avaient choisi la politique avant 1990 pour qu’ils les évitent.
Laszlo Kövér a comparé à la science populaire des nazis

La leçon à tirer de l’énorme travail que St. Stephen a laissé derrière lui a été que l’indépendance était nécessaire pour que le pays s’engage dans la culture chrétienne européenne – a déclaré le président du Parlement à Echo Tv le 20 août.

Laszlo Kover a attiré l’attention sur le fait que, aujourd’hui, nous examinons la situation de l’autre côté, et de là à « garder ce domaine culturel » – par la Hongrie aux efforts – qui fait de l’Europe l’Europe de la Hongrie dans un pays européen. L’indépendance du pays à l’égard de la poursuite d’autres intérêts doit être préservée, déclarant que Saint-Etienne n’a pas seulement fondé l’État chrétien hongrois, mais a également réalisé que la Hongrie n’avait pas à la subordonner à d’autres puissances européennes.

migration

Il a déclaré: La crise migratoire qui a atteint l’Europe, y compris la Hongrie, a convaincu tout le monde qu’ils n’étaient pas confrontés aux défis auxquels ils seront confrontés à l’avenir. De plus, il existe des puissances hors d’Europe qui doivent faire face à des tentatives d’intervention formelles ou informelles “, at-il ajouté.

Il a dit: Les gens ont compris qu’ici ce n’était pas que financier. L’acquisition de ressources financières est possible à un niveau européen, a-t-il déclaré, et les gens ont commencé à réfléchir à ce que sont les Européens. Selon lui, la conséquence de cela – ce qui n’aurait pas été possible il ya vingt ans – est que, interrogés sur le fait qu’ils jugent important de préserver l’identité culturelle chrétienne de la Hongrie, plus des trois quarts des personnes interrogées ont répondu oui. Il a souligné qu’il ne s’agissait pas d’aller à l’église, mais que “tout ce qui nous a toujours été naturel (…) est lié à nos racines culturelles chrétiennes, notre ordre normal basé sur les dix commandements”. Cela est menacé, ce qui signifie en fait que “nos vies sont en danger”, a déclaré le politicien de Fidesz.

“Nous n’avons pas interdit le travail”

Dans une déclaration antérieure en ce qui concerne l’autodétermination culturelle leur a été demandé Laszlo Kover, qui a commencé sa réponse: pendant la crise en 2008-2009 felrémlett est un risque que chaque accident, ayant travaillé depuis 1990, et la Hongrie « reste páriasorban ». C’est pourquoi, avec le gouvernement, ils ont impliqué des étrangers dans la fonction publique et ont tenté de prendre en main les secteurs stratégiques. classés notamment les médias, ce qui indique quand il a été la télévision commerciale et les deux fréquences ôtée les investisseurs étrangers et « la saleté », qui se jette dans la télévision commerciale, « La Hongrie a coulé plus librement sur nous » pour une vingtaine d’années.

L’autodétermination culturelle est qu’une communauté elle-même détermine le type de système de valeurs qu’elle souhaite suivre pour les générations futures, et ces médias de masse ne sont que des études publiques et supérieures.

Il a répondu à la question de la littérature: “Nous n’avons pas interdit les œuvres, les écrivains”, mais les communistes qui ont pris le pouvoir après 1948 et ont maintenu le canon de 1990, après quoi certains écrivains jamais reconnus ont été exclus. “Dans notre pensée, nous pouvons trouver Lajos Parti Nagy et Péter Esterházy aussi”, il y a ceux qui les considèrent comme un grand poète, écrivain, qui ne le pense pas. L’orateur a déclaré: cela crée la possibilité que n’importe qui puisse choisir dans la bibliothèque en fonction des valeurs existantes pour “réorganiser la table”. Cependant, il estime qu’aucune intervention extérieure ne peut être réalisée sans l’effort politique pour créer l’égalité des chances.

MTA, genre

les questions relatives à l’Académie des sciences de Hongrie Laszlo Kover avait ceci à dire: les universitaires ligne il y a ceux qui sont pour les activités scientifiques n’ont pas été accordées, mais a décidé de la politique avant 1990, qu’ils devraient être ajoutés, et non chez ceux qui ont été privés des communistes même s’ils n’avaient “aucune cause politique”.

“Décidons ce qu’est l’académie”, est un organe politique ou scientifique, et si c’est ce dernier, alors “il doit y avoir de l’ordre”, at-il souligné. Il a poursuivi: il souhaite que tout le monde ait la possibilité de dire sa vérité sans préjugés, qu’il s’agisse de la préhistoire hongroise, de la vie intellectuelle entre les deux guerres mondiales ou même du monde intellectuel du système Kadar.

Il a fait référence à la soi-disant gendervita, avec la moralité politique

 

Leave a Reply 103 megnézve, 1 alkalommal mai nap |