< Böngészés > Főoldal / Fecsegő hírek, GFHF hallgatói blogja / Blog article: Biblikus konferencia Szegeden: Szécsi József professzoré a Gnilka-díj)) Biblische Konferenz in Szeged: Professor József Szécsi ist der Gnilka-Preis

| Mobile | RSS

Biblikus konferencia Szegeden: Szécsi József professzoré a Gnilka-díj)) Biblische Konferenz in Szeged: Professor József Szécsi ist der Gnilka-Preis

Biblikus konferencia Szegeden: Szécsi József professzoré a Gnilka-díj

A biblikum és a rabbinikus irodalom kapcsolatában kifejtett munkásságáért a 70 esztendős Szécsi József vallásfilozófusnak, az OR-ZSE professzorának adták át a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia Gnilka-díját.

Az új zsinagógában kedden tartott jótékonysági hangverseny keretében Jakubinyi György gyulafehérvári érsek adta át a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia (SZNBK) kuratóriuma által odaítélt Gnilka-díjat Szécsi Józsefnek, az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem (OR-ZSE) professzorának. A szegedi születésű 70 éves vallásfilozófus énekesi karriert is befutott, hiszen a Fővárosi Operettszínház, majd a Magyar Állami Operaház Kórusának volt tagja, 2011-ig pedig a Magyar Nemzeti Énekkar énekkari művésze, ám az SZNBK a biblikum és a rabbinikus irodalom kapcsolatát vizsgáló munkásságát ismerte el a díjjal.

Biblikus konferencia Szegeden: Szécsi József professzoré a Gnilka-díj - GALÉRIA. Fotó: Török János

Az ünnepség a keretében az SZNBK igazgatója, Benyik György és az OR-ZSE rektora, Vajda Gábor együttműködési megállapodást kötött, amelynek fő célja az emlékezetkultúra ápolása. – A holokauszt miatt elveszett egy egész rabbinemzedék, aminek az emlékét szeretnénk ápolni, másrészt elveszett az az érzés is, hogy a zsidók a keresztényekkel jól együtt tudtak működni. Ezt szeretnénk tudatosítani, újraépíteni a zsidóságban, míg a keresztények körében azt, hogy milyen nagy ajándék a zsidó kultúra – mondta el lapunknak Benyik György a két intézmény megállapodásáról.

fecsego.eu/DM
Biblische Konferenz in Szeged: Professor József Szécsi ist der Gnilka-Preis

Die biblikum und rabbinische Literatur war für seine Arbeit an die Beziehung zwischen dem 70-jährigen Joseph Szécsi vallásfilozófusnak, dem ZSE OR Professor für Szeged Internationale Bibelkonferenz Gnilka Auszeichnung.

Benefizkonzert am Dienstag im Rahmen der neuen Synagoge in Alba Iulia, hielt Erzbischof George Jakubinyi reichte von der Szeged Internationalen Bibelkonferenz (SNV) Szécsi Kuratorium von Joseph, das Jüdischen Theologischen Seminar ausgezeichnet Gnilka-Preis – Universität jüdischer Professoren (OR-ZSE). Die Szeged geborene 70-jährige Religionsphilosoph lief als auch ihre Gesangskarriere als das Metropolitan Operettentheater und der Ungarischen Staatsopernchor war Mitglied bis 2011 und die Ungarischen Nationalchorkunst, aber die NBS erkannte die biblikum und die Untersuchung die Beziehung zwischen dem rabbinischen Literatur oeuvre der Preis.
Biblische Konferenz in Szeged: Professor József Szécsi ist der Gnilka-Preis – GALERIE. Foto: Török János
Biblische Konferenz in Szeged: Professor József Szécsi ist der Gnilka-Preis – GALERIE. Foto: Török János

Im Rahmen der Feier mit dem SNV Direktor, George Benyon und den ZSE OR-Rektor, Gabor Vajda Kooperationsvertrag mit dem Hauptziel, die Erinnerungskultur pflegen. – Wegen des Holocaust, Rabbi eine ganze Generation verloren, wollen wir die Erinnerung an denen schätzen, auf der anderen Seite das Gefühl verloren, dass die Juden der Lage waren, mit den Christen gut zu funktionieren. Wir wollen das Bewusstsein schärfen, die jüdische Realität neu zu erstellen, während unter den Christen, dass das große Geschenk der jüdischen Kultur – George dieser Zeitung Benyik Vereinbarung der beiden Organe erzählt.
fecsego.eu/DM

Leave a Reply 121 megnézve, 1 alkalommal mai nap |