< Böngészés > Főoldal / Bíróság/Ügyészség/Szegedi Ítélőtábla, EU Sajtószoba, Fecsegő hírek, Közélet, Rendőrségi hírek / Blog article: Én megmondtam…A CSMRFK- élén hatalmas változásokra lesz szükség, avagy megbomlik a rend és a fegyelem)) I told you … At the CSMRFK head, huge changes will be needed, or the order and discipline will be disrupted

| Mobile | RSS

Én megmondtam…A CSMRFK- élén hatalmas változásokra lesz szükség, avagy megbomlik a rend és a fegyelem)) I told you … At the CSMRFK head, huge changes will be needed, or the order and discipline will be disrupted

Én megmondtam…A CSMRFK- élén hatalmas változásokra lesz szükség, avagy megbomlik a rend és a fegyelem

Többször felhívtam – újságíróként- dr. Piros Attila dandártábornok Úr figyelmét a CSMRFK- án, illetve Kisteleken történő több éves visszaéléseikről..

Sajnos nekem lett igazam. Egyes Kisteleki RK „tisztjei”, kapitányai visszaéltek (nek) a beosztásukkal, s annak – politikai- hatalmával. Ügyeket, állampolgári bejelentéseket simítanak el , hogy ezzel is lealázzák a bejelentőt. pl. Ezt már nem először teszik.

Jelenleg is ebben a szakaszban van a Kisteleki Kapitányság. A felülvizsgálati kérelmet a mai napig nem vizsgálta., a hivatalos idő – 30 nap- illetve nem tájékoztatott a vizsgálatról.

Félrevezették Piros Attila dandártábornokot, megalázták, valamint a Katonai Ügyészség felhívását semmibe vették. Nem adták ki a meghallgatási jegyzőkönyvet, még illetékbélyeg mellett sem. Törvénytelen !

Csányi Zsuzsa ftörm asszony- véleményem szerint alkalmatlan a rendőri feladatok elvégzésére- nem vette figyelembe a bizonyítékokat és nem volt hajlandó átvenni tőlem. Már nem először bizonyítja az alkalmatlanságát s a bűn védelmét velem szemben!

Átírták a meghallgatási jegyzőkönyvet – dr. Lázár Szvetozár alezredessel és ezt akarta velem átvetetni a Kisteleki RK -tól Farkas örgy, ám én ehhez nem járultam hozzá.

Tájékoztattam a CSMRFK főkapitányát, illetve a jelenlegi Dr. Rádi Norbert ezredes Urat, a jelenlegi megbízott főkapitány Urat…Remélem a belső vizsgálatok elindultak!Az ügy a mai napig nem volt vizsgálva…A hazudozásokat  egyetemi szintre emelték a Kisteleki Rk „vizsgálói”. Véleményem szerint a Kisteleki Rk fel kell oszlatni és az állományt az ország több helyiségében elhelyezni, hogy még írmagja sem maradjon az emlékeknek.

Törvénysértettek Kisteleken de nekik ez nem jelent semmit!

2018-10-07

-oil-

I told you … At the CSMRFK head, huge changes will be needed, or the order and discipline will be disrupted

I called again – as a journalist – dr. Brigadier General Attila Red, on the CSMRFK and many years of abuse in Kistel.

Unfortunately, I was right. Some officers of the Kistelek RK, their captains abused their assignment and its political power. Cases and civic announcements are being dismissed to slander the notifier. eg. They do not do this for the first time.

At this stage, the Captain of Kistelek is at this stage. The request for review has not been investigated to date, official time – 30 days or not.

They disrupted Brigadier General Attila Red, humiliated him, and ignored the appeal of the Military Prosecutor’s Office. The minutes of the hearing were not issued, even with a stamp duty. It is unlawful!

Zsuzsa Csányi, a freakish woman, was, in my opinion, unsuitable for carrying out the police duties – did not take the evidence into account and refused to take over from me. He does not prove his inadequacy and the protection of sin against me for the first time.

The minutes of the hearing were transcribed – dr. Lazarus with Lieutenant Colonel Svetozar and he wanted to take me away from the Kistelek RK. Wolf wicked, but I did not contribute to this.

I informed the Head of the CSMRFK and the current Colonel Norbert Norbert Rady, the current chief commissar sir … I hope the internal investigations have started! The case has not yet been investigated … The liars were raised to the university level by the Kisteleki Rk “Examiners”. In my opinion, the Kisteleki Rk should be dispersed and placed in several rooms of the country, so that even the irishness of the memories will not remain.

They were wronged in Kistel, but for them it means nothing!

2018-10-07

-oil-

 

Leave a Reply 221 megnézve, 1 alkalommal mai nap |