< Böngészés > Főoldal / GFHF hallgatói blogja, Közélet / Blog article: Bátorság az egyházért: kitüntették Beer Miklós püspököt//Coraggio per la Chiesa: il vescovo Miklós Beer è stato onorato Miklós Beer Vác bishop

| Mobile | RSS

Bátorság az egyházért: kitüntették Beer Miklós püspököt//Coraggio per la Chiesa: il vescovo Miklós Beer è stato onorato Miklós Beer Vác bishop

Bátorság az egyházért: kitüntették Beer Miklós püspököt

Beer Miklós váci püspök
Fotó: Népszava/ Tóth Gergő
Számára a keresztény értékek nem harci jelszavak, hanem olyan tettekben nyilvánulnak meg, mint például a szegények melletti elköteleződés, egy-egy ínséget szenvedő család vagy éppen menekült befogadása – így méltatta Beer Miklós katolikus püspököt az Egyházfórum Alapítvány.
A kuratórium által odaítélt Bátorság az egyházért emlékérmet a váci püspök pénteken délután vette át az Iványi Gábor vezette Wesley János Lelkészképző Főiskolán. A méltatás szerint a püspök vallja, hogy a keresztény alapértékek közé tartozik a szociális érzékenység, az empátia, a szolidaritás. Beer Miklós a párbeszéd embere is, Xavéri Szent Ferenc szellemében mindenkit elfogad útitársnak, aki szerepet vállal bármiféle békéltetésben.

Lépjetek ki a komfortzónátokból, és menjetek ki a perifériára! – tolmácsolta Ferenc pápa üzenetét a váci püspök a díjátadó ünnepség után rendezett beszélgetésen. A hajléktalanok esetében is ez a teendőnk – folytatta. Függetlenül attól, hogyan értékeljük az életvitelszerű utcai tartózkodást (a hajléktalanságot) tiltó új törvényt: a helyzet szerinte nincs megoldva.

Emberi méltóságukban megsértett társainkért valamiképpen felelősek vagyunk. Ha tényleg kereszténynek valljuk magunkat, ez nem lehet kérdés – állapította meg Beer püspök. Tréfálkozva megjegyezte: attól fél, hogy egy-két utazási iroda pert fog indítani ellene. Szalonkereszténységnek tartja ugyanis, ha valakinek a vallásos hite jórészt abban merül ki, hogy repülővel elutazik távoli szent helyekre. Addig nincs hitele az életünknek – jelentette ki Beer Miklós –, amíg nem tudunk sorsközösséget vállalni a szenvedő emberrel.
fecsego.eu/népszava online
Coraggio per la Chiesa: il vescovo Miklós Beer è stato onorato
Miklós Beer Vác bishop
Foto: Népsava / Gergő Tóth
Per i valori cristiani manifestate nelle password non da combattimento, ma anche nei fatti, come impegno per i poveri, una famiglia o anche un ricevimento di rifugiati bisognosi – così ha elogiato Nicola Beer vescovo cattolico del Foro Fondazione Chiesa.

Ci vuole coraggio per la chiesa medaglia commemorativa assegnato dal Consiglio di fondazione ha preso il pomeriggio di Venerdì guidata dal Vescovo di Vac Gábor Iványi John Wesley Theological College. Il vescovo ammette che i valori fondamentali cristiani includono sensibilità sociale, empatia e solidarietà. Nicholas birra è un uomo di dialogo, nello spirito di San Francesco Saverio tutti accettano compagno, che prende parte a qualsiasi mediazione.

“Passo dalla vostra zona di comfort è da, e uscire verso la periferia – veicolato il Papa Francesco Messaggio al Vescovo di Vác ordinato dopo la premiazione intervistato per i senzatetto questo lavoro da fare -. Proseguito Indipendentemente da come tieni alla tua vita come soggiorno di strada (senza tetto). messa al bando di una nuova legge: la situazione non è risolta. ”

Siamo responsabili per alcuni dei nostri trasgressori che sono stati violati in dignità umana. Se davvero ci definiamo cristiani, non può essere una domanda “, ha affermato Bishop Beer. Era imbarazzato nel notare che temeva che una o due agenzie di viaggio lo avrebbero denunciato. È considerato come una crocifissione se qualche fede religiosa coinvolge in gran parte il volo in lontani luoghi santi in aereo. Nel frattempo, non c’è credibilità alla nostra vita – ha detto Miklós Beer – fino a quando non siamo in grado di prendere il destino di persone che soffrono la comunità.

fecsego.eu/newsword online

Leave a Reply 120 megnézve, 1 alkalommal mai nap |