< Böngészés > Főoldal / EU Sajtószoba, Fecsegő hírek / Blog article: Az OLAF visszaszólt, az Elios-ügynek még nincs vége///. OLAF has come back, the Elios case is not over yet

| Mobile | RSS

Az OLAF visszaszólt, az Elios-ügynek még nincs vége///. OLAF has come back, the Elios case is not over yet

Az OLAF visszaszólt, az Elios-ügynek még nincs vége

– Törvényszéki szinten a nemzeti igazságszolgáltatás feladata eldönteni, követi-e az OLAF ajánlásait. De még ha nem is nyitottak ügyet nemzeti szinten, ez nem érvényteleníti az OLAF eredményeit és a pénzügyi visszaélésre talált bizonyítékokat. Pénzügyi szinten, ugyanezen OLAF jelentés alapján, melyet a magyar hatóságoknak megküldtünk, az Európai Bizottság jelenleg is eljárást folytat

– reagált a Euronews kérdésére az Európai Csalás elleni Hivatal (OLAF), miután kiderült, hogy a magyar hatóságok bűncselekmény hiányában megszüntették a nyomozást az Elios-ügyben, azaz Orbán Viktor miniszterelnök vejének, Tiborcz Istvánnak és társainak bűnszervezetben elkövetett költségvetési család gyanúját (is) felvető ügyében. Mint írták, 2017 végén befejezték a nyomozást és 35, világítással kapcsolatos, az európai kohéziós alapokból finanszírozott ügyben találtak eltéréseket.

Az OLAF nyomozása nemcsak súlyos szabálytalanságok tárt fel a projektek nagy részében, hanem érdekütközésre is talált bizonyítékokat.

Az OLAF megküldte végső jelentését pénzügyi ajánlásokkal az Európai Bizottság REGIO bizottságának, és törvényszéki ajánlásait a magyar Legfelsőbb Ügyésznek, az hogy ezt a magyar fél nem fogadta meg, nem befolyásolja az uniós szintű eljárásokat.

Fotó: EPA/Julien Warnand

Az OLAF álláspontjával szemben a Rogán Antal által vezetett kormányzati kommunikációs gépezet a Polt Péter által vezetett ügyészség döntését úgy magyarázza: „Több hónapos hatósági vizsgálat után bebizonyosodott, hogy az Elios-jelentés nem volt más, mint egy brüsszeli kampányjelentés. A tavaszi országgyűlési választások előtt bevándorláspárti brüsszeli politikusok kísérletet tettek a magyar választások befolyásolására. A magyar hatóságok minden ügyet kivizsgálnak. Ebben az esetben is ez történt. Az alapos hatósági vizsgálat cáfolta a brüsszeli kampányjelentésben szereplő rágalmakat”.

Az, hogy az alapos hatósági vizsgálat mit cáfolt, nem egészen világos, a rendőrség ugyanis még azt sem hajlandó elárulni, hogy egyáltalán hány embert hallgattak ki a nyomozás során. Ingeborg Gräßle, az Európai Parlament Költségvetési és Ellenőrzési Bizottságának – nem bevándorlás-, hanem néppárti – elnöke szerint az eset csak tovább erősíti a magyar bűnüldöző hatóságok függetlensége kapcsán felmerült kételyeket, hiszen az OLAF-nak az ügyben készített jelentése meggyőző bizonyítékokat vonultatott fel az ügyben.

Az OLAF egyébként azt javasolta az Európai Bizottságnak, hogy 43,7 millió euró (átszámítva több mint 13 milliárdforint) támogatást követeljen vissza Magyarországtól

fecsego.eu/168 óra

OLAF has come back, the Elios case is not over yet

– At the judicial level, it is up to the national judiciary to decide whether or not to follow the recommendations of OLAF. But even if there is no open case at national level, this does not invalidate the results of OLAF and the evidence found for financial fraud. At the financial level, on the basis of the same OLAF report sent to the Hungarian authorities, the European Commission is currently conducting proceedings

– reacted to the Euronews question by the European Anti-Fraud Office (OLAF) after it became apparent that the Hungarian authorities had terminated the investigation in the Elios case, namely the suspicion of the budget family of Viktor Orbán, Prime Minister Tiborcz István and his associates case. As they wrote, the investigation was terminated at the end of 2017 and there were differences in 35 light-funded cases funded by the European Cohesion Fund.

Investigating OLAF not only revealed major irregularities in most projects but also found evidence of a conflict of interest.

OLAF sent its final report with financial recommendations to the European Commission’s REGIO Committee and its forensic recommendations to the Hungarian Supreme Prosecutor that this Hungarian party did not accept it has no influence on EU-level procedures.

Photo: EPA / Julien Warnand
Against OLAF’s view, the governmental communication machine led by Rogal Antal explains the decision of the prosecutor led by Péter Polt: “After several months of official investigation, it was proven that the Elios report was nothing more than a Brussels campaign report. Before the spring parliamentary elections, immigrant Brussels politicians attempted to influence the Hungarian elections. The Hungarian authorities are investigating all cases. That was also the case. A thorough official investigation refuted the slander in the campaign report in Brussels “.

The denial of thorough official investigation is not quite clear, but the police do not even want to tell how many people have been detained during the investigation. Ingeborg Gräßle, chair of the European Parliament’s Committee on Budget and Control, who is not a member of immigration, but also a national party, said that the case further strengthened the doubts raised by the Hungarian law enforcement authorities, as OLAF’s report on the case had convincing evidence.

In addition, OLAF has proposed to the European Commission to demand support from Hungary of EUR 43.7 million (converted to more than 13 billion HUF)

fecsego.eu/168 hours

Leave a Reply 230 megnézve, 1 alkalommal mai nap |