< Böngészés > Főoldal / EU Sajtószoba, Fecsegő hírek / Blog article: Totális megfigyelésre készül az Orbán-kormány, minden térfigyelő kamera felvételeit látni akarja ///Le gouvernement Orbán se prépare pour l’observation totale, désirant voir toutes les caméras de surveillance

| Mobile | RSS

Totális megfigyelésre készül az Orbán-kormány, minden térfigyelő kamera felvételeit látni akarja ///Le gouvernement Orbán se prépare pour l’observation totale, désirant voir toutes les caméras de surveillance

 

Totális megfigyelésre készül az Orbán-kormány, minden térfigyelő kamera felvételeit látni akarja

 SZERZŐ: ÁGOSTON ZOLTÁN

Újra kemény hangú állásfoglalásban bírálta Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) azt a törvényjavaslatot, amely alapján az Orbán-kormány által kijelölt szervezet, a Kormányzati Adatközpont gyűjtené a magyarokról készült közterületi és más kamerafelvételeket. Ez a törvényjavaslat rengeteg adatvédelmi aggályt felvet, és bár Kontrát Károly belügyi államtitkár azt ígérte, hogy a jogszabály-tervezetbe beépítik a NAIH korábban tett észrevételeit, ez aligha történt meg, Péterfalvi Attila legalábbis a törvényjavaslat megjelenése után újra írt:

„A rendelkezésre álló információkból egy központosított, országos kiterjedésű, totális képi megfigyelőrendszer létrehozásának terve rajzolódik ki, amelynek nem lesz az adatkezelés jogszerűségéért felelősségre vonható adatkezelője, ugyanakkor a tervezett szabályozás elnagyolt felhasználású felhatalmazást adna a törvényben kijelölt szervezetek számára.”

–  idézett a hvg.hu abból a levélből, amelyben a NAIH elnöke a törvényjavaslatot bírálja. A Belügyminisztérium a még tavaly kiszivárgott törvényjavaslat szerint a rendőrség, a közútkezelő, a közterület-felügyelet, a pénzügyi és a személyszállítási szolgáltatók által készített kép- és hangfelvételeket is a Kormányzati Adatközpontra bízná. az állampolgári adatokról szóló jogszabályba nyúlnának bele, amelynek a módosítása szerint a kép- és hangfelvételeket központi szervezet tárolná, az adatokat pedig bűnüldözési, nemzetbiztonsági, bűnmegelőzési, de akár közlekedésszervezési céllal is kikérhetné bármelyik rendvédelmi szerv. Hatalmas adatmennyiségről és pénzről van szó, 35 ezer kamera képeit gyűjtenék folyamatosan, 25 ezer terabájtnyi adatot kezelnének az erre szánt 50 milliárd forintból. De aggodalmat kelt az is, hogy az adatokért a jelenlegi helyzet szerint senki nem viselne felelősséget hivatalosan, a Kormányzati Adatközpont ugyanis csak adatfeldolgozó, és nem az adatkezelői feladatokat lát el.  Az adatokhoz egy programban férhetnének hozzá a jogosultak.

Fotó: Pixabay

Péterfalvi Attila mostani levele szerint a NAIH-nak nem tetszik, hogy az adatvédelmi garanciák teljességgel hiányoznak a rendszerből, és ,

  • szeretné ha kijelölnének egy adatkezelőt, aki az egész jogszerűségéért felel,
  • a törvény meghatározná, az adatok felhasználásának a módjait, miért és mikor lehet kikérni a kamerák felvételeit, illetve miért és mikor nem,
  • tiltaná, hogy biometrikusan dolgozzanak fel adatokat, amelyeket automatikus profilképzésre sem lehetne felhasználni
  • szerinte csak olyan kamerákat lehessen bekapcsolni a rendszerbe, amelyek jogszerűen lettek elhelyezve, például hogy egy magánház kertjébe vagy egy ablakon.
  • összeállítana egy listát, hogy pontosan milyen kamerák felvételeit gyűjtik,
  • szeretné,, ha a kamerafelvételekhez csak olyan személyek  férhetnének hozzá, akik egy előzetes ellenőrzésene estek át és jogosultságot kaptak
  • azt, hogy ki, kinek, mikor, miért és milyen ügyben nézett utána, vagyis minden hozzáférést – naplóban kellene rögzíteni.

Magyarországot a rendőrség jelenleg 4000, a közterület-felügyelet hozzvetőlegesen háromszor ennyi kamerával figyeli. Nekik a felvételeket most 5, illetve 8 napon belül törülniük kell, a törvényjavaslat viszont 30 napra emelné a határidőt.

Az Orbán-kormánynak egyébként vannak elképzelései egy háborúkban, katasztrófahelyzetekben is biztonságos adatbank létrehozásáról is, amelybe minden magyar állampolgár és cég hivatalos adatait és ügyeit, csakhogy az egésztől a magyar titkosszolgálatok is tartanak. Erről ebben a cikkünkben írtunk részletesen.

fecsego.eu/168 óra

Le gouvernement Orbán se prépare pour l’observation totale, désirant voir toutes les caméras de surveillance

 

AUTEUR: ZOLTÁN ÁGOSTON

Attila Péterfalvi, Autorité nationale de la protection de la vie privée et de l’information (NAIH), a tenté de critiquer le projet de loi par lequel l’organisation désignée par le gouvernement d’Orban, le Centre de données gouvernemental, a collecté des photographies publiques et autres de Hongrois. Ce projet de loi soulève de nombreuses inquiétudes quant à la protection de la vie privée et, bien que Károly Kontrát, secrétaire d’État aux Affaires intérieures, ait promis que les commentaires précédents de la NAIH soient intégrés dans le projet, ce n’était guère ce qui s’est passé, a déclaré Attila Péterfalvi après la publication du projet de loi:

“D’après les informations disponibles, un plan visant à créer un système de surveillance visuelle centralisé, global et national, émergera, qui ne sera pas le responsable du traitement de données informatisé, mais le règlement proposé conférerait un pouvoir affaibli aux organisations désignées par la loi.”

– cite hvg.hu de la lettre dans laquelle le président de la NAIH critique le projet de loi. Selon le projet de loi qui a été divulgué l’année dernière, le ministère de l’Intérieur confierait également le centre de données gouvernemental à la police, aux opérateurs de voirie, aux superviseurs de l’espace public, aux prestataires de services financiers et de transport. cela inclurait une législation sur les données des citoyens, dont la modification aurait pour conséquence que l’image et les enregistrements sonores soient stockés par une organisation centrale, et n’importe quel organisme chargé de l’application de la loi pourrait rechercher les données à des fins d’application de la loi, de sécurité nationale, de prévention du crime ou même de gestion du trafic. C’est une énorme quantité de données et d’argent, collectant 35 000 images de la caméra et conservant 25 000 téraoctets de données sur 50 milliards de forints. Mais on s’inquiète également du fait que, selon la situation actuelle, personne ne serait responsable des données, le centre de données du gouvernement ne fait que traiter des données et non le responsable du traitement. Les données peuvent être consultées par un programme dans un programme.

Photo: Pixabay
Selon la récente lettre d’Attila Péterfalvi, NAIH n’apprécie pas le fait que les garanties de protection des données manquent complètement dans le système et

voudrait nommer un contrôleur de données qui est responsable de toute la légalité,
la loi déterminerait comment utiliser les données, pourquoi et quand demander l’enregistrement d’appareil photo, et pourquoi et quand ne pas le faire,
serait interdit de traiter des données biométriques qui ne pourraient pas être utilisées pour le profilage automatique
Il pense que seules les caméras légalement placées, par exemple dans un jardin privé ou dans une fenêtre, peuvent être branchées dans le système.
compiler une liste de quels types d’enregistrements vidéo sont collectés,
aimerait avoir accès aux enregistrements de caméra uniquement aux personnes qui ont été soumises à un contrôle préalable et à qui des privilèges ont été accordés
qui, quand, pourquoi et dans quel cas, ensuite, c’est-à-dire chaque accès, devrait être consigné dans un journal.
La Hongrie est actuellement surveillée par la police et la surveillance des espaces publics est environ trois fois plus fréquente. Pour eux, les enregistrements devraient être annulés dans les 5 et 8 jours, mais le projet de loi augmenterait le délai de 30 jours.

Le gouvernement Orbán a sa propre idée de créer une base de données sécurisée pendant les guerres, même en cas de catastrophe, dans laquelle les données et affaires officielles de chaque citoyen et de chaque entreprise hongroises sont conservées, bien que ce soit par les services secrets hongrois. Nous avons détaillé dans cet article.

Leave a Reply 99 megnézve, 1 alkalommal mai nap |