< Böngészés > Főoldal / EU Sajtószoba, Fecsegő hírek / Blog article: Polt Péter: az ügyészség politikamentesen végzi munkáját((Péter Polt: The prosecutor’s office is doing his work politically

| Mobile | RSS

Polt Péter: az ügyészség politikamentesen végzi munkáját((Péter Polt: The prosecutor’s office is doing his work politically

Polt Péter: az ügyészség politikamentesen végzi munkáját

Az ügyészség politikamentesen, objektíven, a jogszabályoknak megfelelően végzi munkáját – jelentette ki képviselői kérdésre Polt Péter legfőbb ügyész kedden az Országgyűlés igazságügyi bizottsága előtt.

A Legfőbb Ügyészség elmúlt évről szóló beszámolója kapcsán elmondta: a szervezet tavaly is törvényesen és eredményesen dolgozott.

Polt Péter: az ügyészség politikamentesen végzi munkáját

Polt Péter legfőbb ügyész azonnali kérdésre válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén 2018. november 26-án

Fotó, címlapi kép: MTI/Balogh Zoltán

Kérdésre válaszolva Polt Péter kifejtette: tavaly is folytatódott a rendkívül szoros együttműködés, amely korábban is jellemezte a magyar ügyészség és az Európai Unió Csalás Elleni Hivatalának (OLAF) kapcsolatát. Az OLAF hat ajánlást tett, kérve a nyomozás megindítását, amit két esetben elrendeltek. Háromban a már folyamatban lévő nyomozás iratanyagához csatolták az OLAF ajánlását, a hatodik ügyben pedig – amelyben korábban már volt nyomozás, de megszüntették – újra elrendelték a nyomozást.

A legfőbb ügyész kiemelte: nem szokták “megvárni” az OLAF jelzését; ha megvannak a szükséges adatok, akkor az ügyészség elrendeli a nyomozást. Polt Péter hozzátette: tavaly személyesen is találkozott az OLAF főigazgatójával, Giovanni Kesslerrel, aki rendkívül elégedett volt a magyar ügyészség és az OLAF együttműködésével.

Polt Péter elmondta: bár a bűncselekmények száma összességében csökkent, a korrupciós bűncselekmények esetében kismértékű növekedés volt megfigyelhető tavaly, a 2016-os 984-ről 1123-ra nőtt a számuk, ezen belül több hivatali vesztegetést derítenek fel, a gazdasági vesztegetések száma viszont csökken. Hozzátette: korrupciós bűncselekményeknél a vádemelések aránya 58,1 százalék és emelkedő tendenciát mutat.

Kiemelte: a regisztrált bűncselekmények száma hat éve folyamatosan csökken, a 2016-os 290-ről tavaly 226 ezerre esett vissza. A biztonságérzet szempontjából fontos rablások száma jelentősen csökkent, 1141-ről 853-ra, a közlekedési bűncselekmények száma azonban évek óta emelkedik. Szintén nőtt a kábítószerrel visszaélések száma, a költségvetési csalásoké azonban az általános tendenciának megfelelően, 1880-ra csökkent.

A legfőbb ügyész hangsúlyozta: az ügyészség iránti bizalmat mutatja, hogy a lakosság a nyomozóhatóságok mellett, helyett az ügyészségen tesz feljelentést; tavaly 20 ezer, az ügyészségen tett feljelentést bíráltak el és több mint 8 ezer ügyben el is rendelték a nyomozást.

A váderedményesség 2013 óta folyamatosan emelkedik, tavaly 97,8 százalék volt, az utóbbi tíz év legmagasabb értéke.

A legfőbb ügyész Szabó Tímea (Párbeszéd) kérdésére elmondta, Hernádi Zsolt Mol-vezér letartóztatási parancsát a magyar bíróság szeptemberben megvizsgálta és törvényes indokok alapján elutasította.

Staudt Gábor (Jobbik) az Európai Ügyészséghez csatlakozásról kérdezte Polt Pétert, aki elmondta, az nem az ügyészség, hanem a kormány hatásköre.

Arató Gergely (DK) szerint számos ügy bizonyítja, “az ügyészség politikai függetlensége nem látszik bizonyítottnak”. A politikus kérdésére a legfőbb ügyész elmondta: Elios-ügyben nem az OLAF hatására indult a nyomozás, már korábban is nyomoztak az ügyben, és annak megszüntetése után, az OLAF jelzésére újraindították a nyomozást.

Szabó Tímea (Párbeszéd) és Arató Gergely is sérelmezte, hogy a bizottság időkeretben tárgyalta a beszámolót, a frakcióknak 8-8, a független képviselőnek, illetve az LMP és a Párbeszéd frakcióvezetőjének 4-4 percet biztosítva a kérdések és vélemények megfogalmazására. A Párbeszéd frakcióvezetője egyébként annak az ügynek a részleteiről érdeklődött, amelyben a Honvédelmi Minisztérium a gyanú szerint néhány millió forintért ért adott el százmillió forint értékű fegyvereket.

Varga László (MSZP) a Voldemort-üggyel kapcsolatban kérdezte a legfőbb ügyészt, de Polt Péter közölte, az ügyészség 2017-ben vádat emelt, és az ügy jelenleg bírósági szakban van.

Demeter Márta (LMP) a letelepedési kötvényekkel kapcsolatban tett észrevételt, kifogásolva, hogy az ügyészség nem indított eljárást.

A bizottság kormánypárti többsége 7 igen szavazattal, az ellenzéki képviselők nem szavazatával a beszámoló elfogadását javasolta.

(MTI)

forrás:propeller

Péter Polt: The prosecutor’s office is doing his work politically

The prosecutor’s office is politically, objectively, in accordance with the law, “Péter Polt’s attorney general said on Tuesday before the Parliament’s Justice Committee.

In relation to the report of the General Prosecutor’s Office last year, he said that the organization worked legally and effectively last year.

Péter Polt: The prosecutor’s office is doing his work politically

Péter Polt, Attorney General, responds to an immediate question at the plenary session of Parliament on November 26, 2018

Photo, front image: MTI / Balogh Zoltán

In response to this question, Péter Polt said that last year, the very close co-operation, which previously characterized the link between the Hungarian Public Prosecutor’s Office and the European Anti-Fraud Office (OLAF), continued. OLAF made six recommendations, requesting the initiation of an investigation, which was ordered in two cases. Three of OLAF’s recommendations have been included in the file of an ongoing investigation, and in the sixth case, which had already been investigated but terminated, the investigation was re-ordered.

The Attorney General emphasized that they did not “wait” for OLAF’s signal; if you have the necessary information, the prosecutor will order the investigation. Péter Polt added that last year he met personally with the Director-General of OLAF, Giovanni Kessler, who was extremely pleased with the cooperation of the Hungarian prosecution and OLAF.

Péter Polt said: Although the number of crimes has decreased overall, there has been a slight increase in corruption cases last year, from 986 in 2016 to 1123, including more bribery of official bribery and the number of economic bribes decreasing. He added that in corruption cases, the rate of prosecutions is 58.1 percent and shows an upward trend.

He stressed that the number of registered crimes has fallen steadily for six years, down from 290 in 2016 to 226,000 last year. The number of robbery-safe robberies has dropped dramatically, from 1141 to 853, but the number of traffic offenses has been rising for many years. There has also been an increase in drug abuse, but fiscal scraps fell to 1880 in line with the general trend.

The Attorney General emphasized: the confidence of the public prosecutor shows that the population is reporting on the prosecutor’s office instead of the investigative authorities; last year, 20,000 complaints were filed against the prosecutor’s office and more than 8,000 cases were ordered.

The rebound effect has been rising steadily since 2013, last year was 97.8 percent, the highest in the last ten years.

Attorney General Tímea Szabó (Dialogue) said that the arrest warrant of Zsolt Hernádi Mol-leader was examined by the Hungarian court in September and rejected on legal grounds.

Gábor Staudt (Jobbik) asked Péter Polt about joining the European Public Prosecutor’s Office, who said that it was not the prosecutor’s office but the power of the government.

According to Gergely Arató (DK), a number of cases prove that “the political independence of the prosecution does not seem to be proven”. The prosecutor’s question was raised by the chief prosecutor in the case of the politician: in the case of Elios, investigations have not been investigated by OLAF, they have already investigated the case, and after the abolition of the case, the investigation was resumed on OLAF’s notice.

Tímea Szabó (Dialogue) and Gergely Arató also complained that the committee discussed the report in time, 8-8 for the factions, the Independent, and the LMP and the Dialogue faction leader, giving 4-4 ​​minutes of questions and opinions. The Dialogue Leader of the Dialogue inquired about the details of the case in which the Ministry of Defense allegedly sold weapons worth a hundred million forints for a few million forints.

László Varga (MSZP) asked the chief prosecutor in connection with the Voldemort case, but Péter Polt announced that the prosecution had filed charges in 2017 and the case is currently in court.

Márta Demeter (LMP) commented on the resettlement bonds, stating that the prosecution did not initiate proceedings.

The majority of the committee proposed a report by 7 votes in favor, with no votes from the opposition.

(MTI)

Source: propeller

Leave a Reply 150 megnézve, 1 alkalommal mai nap |