< Böngészés > Főoldal / EU Sajtószoba, Fecsegő hírek / Blog article: Orbán erkölcsileg megsemmisült szellemileg leépült!///Orbán is morally destroyed by a spiritually degraded!

| Mobile | RSS

Orbán erkölcsileg megsemmisült szellemileg leépült!///Orbán is morally destroyed by a spiritually degraded!

Orbán erkölcsileg megsemmisült szellemileg leépült!
Orbán szellemileg leépült, erkölcsileg pedig megsemmisült. Ezt mondta Róna Péter az oxfordi egyetem tanára a miniszterelnökről az ATV reggeli műsorában. Tegyük hozzá: pénteken reggel elmaradt a szokásos interjú a közrádióban. A miniszterelnök ezúttal nem osztotta az észt, nem fenyegette meg a nyugatot, és nem hazudott a magyaroknak. 

Orbán Viktor eltűnt. Hogy hova lett, arról csak találgatnak az emberek. Főleg a Facebookon jelennek meg markáns vélekedések ezzel kapcsolatban. Belepte a hó, megpuccsolta Kövér, annyira elborult, hogy nem találta meg a Magyar Rádiót. Viccesnek tűnik, pedig nagyon is komoly. Komolyabb, mint gondolnánk. Ez az ember ugyanis ma Magyarország első számú vezetője, teljhatalmú ura. Dönthet életről, halálról – jelenről, jövőről. 

Ezt olvasta már? Színt vallott Orbán Viktor fő bizalmasa

Róna Péter szerint szomorú, hogy a hajdani szép reményekkel induló fiatalember ide jutott. A közgazdász szerint Orbán összevissza beszélt az elmúlt napokban, és úgy látja, hogy nagyon komoly következményekkel jár, ha valaki olyat állít, ami nem igaz, ugyanis az ilyen vezetőkkel a fejlett világ nem fog tárgyalni. 
Róna szerint Magyarország is egy leépülési folyamaton megy keresztül, egy olyan úton jár, “ami abba a pokolba vezet, ahol már jártunk, nem is egyszer”. A közgazdász szerint a rasszista kérdések, a törvényesség hiánya, a jogállamiság leépülése mind ebbe az irányba mutatnak és szerinte “nagyon nehéz lesz kikecmeregni” ebből a helyzetből. “Itt egy elhiteltelenedett országról, és egy elhiteltelenedett kormányról van szó”, mondta. 

A kormány kommunikációjáról szólva elmondta, hogy egy demokráciában a kormánynak kötelessége lenne a közvéleményt hitelt érdemlően tájékoztatni, ezt a feltételt azonban az Orbán-kormány rendre nem teljesíti. “Itt nincs miről beszélni, ezzel a kormánnyal nem lehet szóba állni. Ha lenne hitelük, akkor nem ilyen szófoszlányokkal bombáznák az országukat” – vélekedett Róna, aki szerint az lenne a megoldás, hogy el kell venni tőlük a hatalmat még 2014 előtt. 
“Ebben a helyzetben feltételezhetően a magyar parlamentben is vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy ez nem járható út. Ha a kétharmados többségű Fidesz-KDNP frakció nem fordul szembe nagyon gyorsan ezzel a kormánnyal, akkor aláírták a halálukat, mert ez az út a teljes felbomláshoz vezet” – magyarázta Róna, majd hozzátette: egy normális demokráciában a parlamenti többséget szerzett párt ellenőrzi a kormányt, amelyet választott és nem fordítva.
Forrás: Facebook/THE times
Orbán was mentally demolished and morally destroyed. This was said by Péter Róna, a professor at the University of Oxford, about the Prime Minister in the morning program of ATV. Let’s say: Friday morning the usual public radio interview was missed. This time the prime minister did not share the Estonian, did not threaten the West, and did not lie to the Hungarians.
Viktor Orbán disappeared. That’s where people came from, just guess people. Particularly on Facebook are pronounced views on this. Inside the snow, fluttered Fat, so overwhelmed that he could not find the Hungarian Radio. It looks funny, but it’s very serious. More serious than we think. This man is today the number one leader in Hungary, a full-fledged master. You can decide about life, death – present, future.
Have you read this? Viktor Orbán’s main confidant was a color
According to Péter Róna, it is sad that the young man, who started with nice hopes, came here. According to the economist, Orban spoke in the last few days, and he sees that it has very serious consequences if one says something that is not true, because with such leaders the developed world will not negotiate.
According to her, Hungary is going through a process of demolition, going on a road that “leads to the hell where we have been, not once”. According to the economist, racist issues, the lack of legitimacy, the decline of the rule of law all point in this direction and, according to him, “it will be very difficult to get involved” from this situation. “This is about a disoriented country, and a decadent government,” he said.
Speaking of government communication, he said that in a democracy, the government would have a duty to inform the public in a credible way, but this condition is not fulfilled by the Orbán government. “There is nothing to talk about here, this government cannot be discussed. If they had a loan, they would not bomb their country with such a word, ”said Rolna, who said it would be a solution to take power away from them before 2014.
“In this situation, there are presumably some people in the Hungarian Parliament who think that this is not a viable option. If the two-thirds majority Fidesz-KDNP faction does not face up to this government very quickly, then they have signed their deaths, because this road will lead to total disintegration, ”he explained, and in a normal democracy, he controlled the majority in parliament in a normal democracy; which you chose and not the other way around.
Source: Facebook / THE times
Leave a Reply 63 megnézve, 1 alkalommal mai nap |