< Böngészés > Főoldal / Nincs kategorizálva / Blog article: Csongrád Megyei Kormányhivatal válasz levele/Közszolgálat-fejlesztési és stratégiai Főosztály Kovácsné dr. Szekér Enikő Főosztályvezető részére.

| Mobile | RSS

Csongrád Megyei Kormányhivatal válasz levele/Közszolgálat-fejlesztési és stratégiai Főosztály Kovácsné dr. Szekér Enikő Főosztályvezető részére.

2019. január 22. | hozzászólás | Nincs kategorizálva

Baks Kovács Gábor blogger

2019,január 22

Közszolgálat-fejlesztési és stratégiai Főosztály

B u d a p e s t

Kovácsné dr. Szekér Enikő

Főosztályvezető részére.

Tisztelt Főosztályvezető Asszony!

Kovács Gábor (6768, Baks, Szegfű utca 7.) szám alatti lakos azzal a kérelemmel fordulok Önhöz, hogy

a Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 79.§ (1) bekezdését, mely szerint „a polgármester-pályázat alapján határozatlan időre- nevezi ki a jegyzőt,” ezzel a munkáltatói jogkört a jegyző felett a polgármester gyakorolja,

Módosításra előterjeszteni szíveskedjen.

                                                            I N D O K L Á S

2013. január 1. óta a jegyző feletti munkáltatói jogot a mindenkori polgármester gyakorolja, ezzel a jegyzők az önállóságukat elveszítették, mivel a polgármestertől, mint munkáltatótól függnek. Félnek, és nem tudják szabadon irányítani a polgármesteri hivatalt. A polgármester az akaratát ráerőlteti a jegyzőre, és ha az nem viszi végbe, abban az esetben úgy, mint Baks esetében is, rövid időn belül két jegyző távozott a Polgármester munkáltatása során, melyre még soha nem volt példa Baks vonatkoztatásában. A két jegyző távozását követően a polgármester két éven át nem töltötte be a jegyzői posztot, mert az összes érvényes pályázatot a polgármester eredménytelennek nyilvánította.

A T/4864. számú törvényjavaslat, melyet Dr. Pintér Sándor adott be 2011. november hónapjában, a részletes indoklásban sem adott elő olyan érveket, mellyel a munkáltatói jogkört a képviselő testület ne tudta volna ellátni, mint például a polgármester felett is gyakorolja. A munkáltatói jogot ezt megelőzően közel 20 éven át a mindenkori képviselő testület gyakorolta a jegyző felett, és ez jól működött, de nem adott lehetőséget a polgármestereknek a döntésük kényszer akaratának végrehajtására.

Én 2012-évtöl 2014. választásig képviselő voltam, ebben az időben még a képviselő testület volt a munkáltatója a jegyzőnek és nagyon jó össze tudtak dolgozni. Jelenleg ez már nem működik. A jegyző teljesen a polgármestertől függ, és csak azt a feladatott hajtja végre, melyet a polgármester engedélyez, ellenkező esetben a munkaviszonya szűnhet meg (próbaidő alatt ezt még indokolni sem kell). Miként láthatja el a jegyző a törvényességi felügyeleti feladatot úgy, hogy saját munkáltatóját kell figyelmeztetni a törvénysértésre?

Kérem a törvény-módosítási javaslatot előterjeszteni.

Baks,2018. március 04.

Köszönettel:

Kovács Gábor s.k.

Leave a Reply 212 megnézve, 1 alkalommal mai nap |