< Böngészés > Főoldal / EU Sajtószoba, Fecsegő hírek / Blog article: Szabadon bírálható Orbán gázmutyija((The Orbán gas mummy can be freely criticized

| Mobile | RSS

Szabadon bírálható Orbán gázmutyija((The Orbán gas mummy can be freely criticized


Fotó: Népszava/ Molnár Ádám

Tóth Bertalan szocialista pártelnök anélkül nevezheti a kormányfő-közeli MET állami üzelmeit gázmutyinak, hogy büntetéstől kellene rettegnie – mondta ki a Kúria.hirdetés

Tóth Bertalan MSZP-elnöknek a kormányfő-közeli MET nevű gázkereskedőre tett korábbi megjegyzései egészükben nem lépik át a szabad vélemény-nyilvánítás határát – döntött tegnap immár végleg, jogerősen a Kúria Baka András vezette tanácsa. Tóth Bertalan az MVM-től kiperelt iratok alapján az állami energiacsoport és a MET közötti, bonyolult szerződésrendszert négy éve több sajtótájékoztatón is lopásnak, mutyinak nevezte.

Eszerint az Orbán-kormány biztosította kivételes lehetőségeken az állami MVM helyett az offshore-hátterű MET 70 vagy akár százmilliárdos hasznot tett zsebre, illetve 50-60 milliárdos árelőny érte. Tekintve, hogy szerinte 2014 után ez is hozzájárult a gázárcsökkentés elmaradásához, a MET-et Orbán Viktor gázdrágító vállalkozásának, az akkor mások mellett Garancsi István, Nagy György, Lakatos Benjamin áttételes tulajdonában álló vállalkozás gazdáit strómanoknak, közülük Garancsi Istvánt Orbán Viktor házipénztárnokának nevezte.

A MET szerint ezek alaptalan tényállítások, amiket Tóth Bertalan tételesen nem támasztott alá (igaz, a MET sem állt elő ezeket cáfoló nyilvántartásokkal). Elégtételként közleményt, az ilyen állításoktól való eltiltást, „sérelemdíjként” 12 milliót, mi több, „elmaradt haszon” címén további 10 milliót kívántak legombolni a szocialista pártelnökről. Igaz, utóbbi tételt az eljárás során visszavonták. A Kúria tegnap helyben hagyta az első- és a másodfok egybevágó döntését. Eszerint Tóth Bertalan kijelentéseivel nem lépett túl a vélemény-nyilvánítás határán, még ha ebben tényállítások is szerepeltek. A MET gázpiaci ténykedései annak állami vonatkozásai és az emiatt támadt közérdeklődés nyomán közüggyé, a politikai közbeszéd részévé váltak, így a cég a közszereplőkhöz hasonlóan fokozottan tűrni köteles az akár éles bírálatokat is. Tóth Bertalan tényszerű kijelentéseinek magva rendre igaznak bizonyult, – részben szakértői becsléseken alapuló – számadatai úgyszintén nem mutattak nagyságrendi tévedést, a bíróság nem találta fordulatait indokolatlanul sértőnek sem. (Tóth Bertalan ügyvédje, Czudar Balázs szerint a bíróságok ítélkezése e tekintetben eddig is egységesnek számított. Így Tóth Bertalan a tényközlésekkel csak akkor lépte volna át a vélemény-nyilvánítás határát, ha kifejezetten tudott, avagy foglalkozásából adódóan tudnia kellett volna a pontos számadatokról, ami jelen esetben nem állt fenn.) A tanácsvezető megállapította, hogy az első fokú bíróság alapos vizsgálatot végzett. (Ennek során az Orbán-kabinet korábbi minisztereit, illetve az állami MVM akkori vezetőit is meghallgatták. Igaz, jellemzően senki sem emlékezett semmire.) Baka András hangsúlyozta: az igényelt nagyságrendű sérelemdíj megítélését akkor sem helyeselné, ha amúgy a MET keresete megalapozottnak bizonyult volna. Meglátása szerint ugyanis ilyen követeléssel senki sem rettenthető el a szabad vélemény-nyilvánítástól. Tóth Bertalan Facebook-oldalán üdvözölte a három bírósági szint egybevágó, számára kedvező döntését. „Az igazság azonban csak akkor fog győzni, ha a nagy fideszes gázlopási ügyben végre a felelősök állnak majd a bíróság elé: nem felejtjük el őket” – fogalmazott. A MET – amely az egybeeső bírósági álláspontok ellenére az összes lehetséges jogorvoslati szinten igyekezett az ítéleteket megfordítani – közzétette: tudomásul veszi a Kúria döntését. Ám változatlanul úgy látják: Tóth Bertalannak a véleményen túllépő állításai hátrányosan befolyásolják megítélésüket. Emellett hosszan megismétlik érvelésüket. Az immár Svájcból irányított MET, amit azóta az ex-molos Lakatos Benjamin egy személyben a nevére vett, minden korábbinál kiterjedtebb tevékenységet folytat. Így például megvették Magyarország egyik legnagyobb erőművét, a Dunamentit, illetve – a napokban Budapestre költöző, orosz hátterű Nemzetközi Beruházási Bank kölcsöne révén – ma már a Tigáz-hálózatot is házon belül tudhatják.

Egyesülő állami közműcégek

NKM Energia néven június 30-ával összeolvad az NKM Nemzeti Közművek áram- és gázszolgáltatója – tette közzé az állami társaság. (Ezek elődje amúgy a Főgáz és a Démász.) Az új társaság mérlegfőösszege 313 milliárd forint. Az ügyfeleknek ennek kapcsán nincs teendőjük.

fecsego.eu/népszava online

The Orbán gas mummy can be freely criticized

Photo by Népszava / Ádám Molnár

Bertalan Tóth Socialist party president can call the government-run MET state-owned business without a punishment, that he should be punished for punishment – said the Mansion.

Bertalan Tóth’s former president, MSZP Chairman of the MSZP, has not commented on the freedom of expression in its entirety – he decided last night, and the council was led by András Baka. Bertalan Tóth, on the basis of papers borrowed from MVM, called the complicated system of contracts between the state energy group and the MET four years at a number of press conferences theft, muses.

According to the Orbán government’s exceptional possibilities, instead of the state MVM, the offshore background MET 70 has been worth pocketing one hundred billion, or 50-60 billion. Considering that after 2014 it contributed to the lack of gas price reductions, MET was called the royal owner of Viktor Orbán’s gas-bidding company, then the owners of István Garancsi, György Nagy, Benjamin Lakatos, who owned it indirectly, including István Garancsi, homeowner Viktor Orbán.

According to MET, these are unfounded facts, which Bertalan Tóth did not substantiate in detail (true, the MET did not come up with records refuting them). As a suffrage, they wanted to discourage the socialist party president from the bill, a ban on such claims, and 12 million as a “premium”, more so as a “lost profit”. True, the latter item was withdrawn during the procedure. Yesterday, the Mansion left the first-and second-tier decisions in place. According to Bertalan Tóth’s statements, he did not go beyond the limits of opinion, even though there were factual statements. MET’s gas market activities have become part of the public, political public discourse, as a result of its public aspects and the public interest that has arisen, so the company has to tolerate even sharp criticism as well as public actors. The core of Bertalan Tóth’s factual statements proved to be true, and his figures, partly based on expert estimates, did not show a magnitude of error, nor did the court find any unjustified violations. (According to Bertalan Tóth’s lawyer, Balázs Czudar, the judgments of the courts in this regard have been unified so far. The chairman noted that the court of first instance had carried out a thorough investigation. (In the course of this, former Orbán cabinet ministers and leaders of the state MVM were also heard. True, typically no one remembered anything.) András Baka stressed that he would not approve the awarding of the requested amount of damages even if the MET action would have been justified. In his view, no one can be frustrated with such a claim from free expression of opinion. Bertalan Tóth’s Facebook-side welcomed the decision of the three court levels, which was favorable for him. “But the truth will only win if those responsible for the big fidesz gas escapement finally come to justice: we will not forget them,” he said. The MET – which, despite all the co-ordinates of the court, tried to reverse the judgments at all possible remedies – has stated that he acknowledges the decision of the Mansion. However, they still see: Bertalan Tóth’s over-statements make a negative impact on their judgment. In addition, they repeated their arguments for a long time. MET, now controlled by Switzerland, and which Benjamin Benjamin, an ex-molar person, has been taking on in his own name, is more extensive than ever before. For example, they bought one of the largest power plants in Hungary, the Dunamenti, and now, through a loan from the International Investment Bank with a Russian background in Budapest, they now know the Tigáz network in-house.
Merging public utility companies

NKM Energy, the power and gas supplier of NKM National Utilities, will be merged on June 30th, according to a public company. (Their predecessor is the Main Gas and Demon.) The balance sheet total of the new company is HUF 313 billion. Clients do not have to do this.

fecsego.eu/népszava online

Leave a Reply 125 megnézve, 1 alkalommal mai nap |