< Böngészés > Főoldal / EU Sajtószoba, Fecsegő hírek / Blog article: Baj van: többmilliárdnyi EU-pénzt kell visszafizetnie Magyarországnak a visszaélések miatt!//C’è un problema: devi versare miliardi di fondi UE in Ungheria per abuso!

| Mobile | RSS

Baj van: többmilliárdnyi EU-pénzt kell visszafizetnie Magyarországnak a visszaélések miatt!//C’è un problema: devi versare miliardi di fondi UE in Ungheria per abuso!

A cukoriparnak nyújtott támogatás miatti pénzügyi korrekcióról az EU Bíróság Törvényszéke döntött.

Csaknem 12 millió eurót, jelenlegi árfolyamon 3,7 milliárd forintot kell kifizetnie Magyarországnak az EU felé, miután az Európai Bíróság Törvényszéke megerősítette: szabálytalanságok történtek a cukoriparnak juttatott szerkezetátalakítási támogatásoknál. Emiatt az Európai Bizottság 11 709 400 euró összegű pénzügyi korrekciót rendelt el, ezt támadta meg Magyarország.

A cukoripar szerkezetátalakítására vonatkozó uniós szabályok alapján szerkezetátalakítási támogatásra voltak jogosultak azok a cukoripari vállalkozások, amelyek egyebek mellett vállalták a termelőberendezéseik teljes vagy részleges leszerelését. A részleges leszerelésre nyújtott támogatás összege a teljes leszerelésre nyújtott támogatás összegénél 25 százalékkal alacsonyabb volt.

A bizottság szerint e szabálytalanságok abban álltak, hogy az Eastern Sugar kabai és a Magyar Cukor petőházi telephelyén található silókat nem szerelték le, ami miatt e vállalkozásoknál csak a termelőberendezéseik részleges leszerelése valósult meg. A Bizottság az uniós finanszírozásból kizárt összeget az érintett vállalkozások tekintetében a teljes leszerelés esetén nyújtandó támogatás és a részleges leszerelés esetén járó támogatás összege közötti különbség alapján számolta ki.

A mai napon meghozott ítéletében a Törvényszék elutasította Magyarország keresetét. És azt is megállapította, hogy mivel Magyarország nem tett azonnali intézkedéseket a bizottság által feltárt szabálytalanságok orvoslására, így a testület annak ellenére nem volt köteles alacsonyabb mértékű pénzügyi korrekció alkalmazására, vagy a korrekció mellőzésére, hogy ténylegesen olyan bizonytalanság állt fenn a silók leszerelésével kapcsolatban.
forrás:The Post
C’è un problema: devi versare miliardi di fondi UE in Ungheria per abuso!
La correzione finanziaria per l’industria dello zucchero è stata decisa dal Tribunale della Corte di giustizia dell’UE.
Quasi 12 milioni di euro, a tassi di cambio correnti, dovranno pagare 3,7 miliardi di HUF in Ungheria dopo che la Corte di giustizia della Corte di giustizia europea ha confermato che si sono verificate irregolarità nell’aiuto alla ristrutturazione dell’industria dello zucchero. Per questo motivo, la Commissione europea ha ordinato una rettifica finanziaria di 11 709 400 EUR, che è stata contestata dall’Ungheria.
In base alle norme dell’UE sulla ristrutturazione dell’industria dello zucchero, le imprese produttrici di zucchero che hanno, tra l’altro, smantellato tutti o parte dei loro impianti di produzione potevano beneficiare di aiuti alla ristrutturazione. L’importo dell’aiuto per il disarmo parziale era inferiore del 25% rispetto all’aiuto totale per la disattivazione.
Secondo il comitato, queste irregolarità consistevano nel non smantellare i silos delle cabine di Eastern Sugar e il sito ungherese dello zucchero, che ha provocato lo smantellamento parziale dei loro impianti di produzione. L’importo escluso dal finanziamento UE è stato calcolato dalla Commissione in base alla differenza tra l’aiuto totale per la disattivazione e l’importo dell’aiuto parziale al disarmo delle imprese interessate.
Nella sua sentenza odierna, il Tribunale ha respinto il ricorso dell’Ungheria. E ha anche affermato che, poiché l’Ungheria non ha intrapreso azioni immediate per porre rimedio alle irregolarità individuate dal comitato, il Consiglio non era obbligato ad applicare una rettifica finanziaria inferiore o ad astenersi dal correggere il fatto che in effetti vi era incertezza sullo smantellamento dei silos.
fonte: The Post
Leave a Reply 105 megnézve, 1 alkalommal mai nap |