< Böngészés > Főoldal / EU Sajtószoba, Közélet / Blog article: Közigazgatás Ab: alkotmányellenes, ha első- és másodfokon ugyanaz a kormányhivatal jár el

| Mobile | RSS

Közigazgatás Ab: alkotmányellenes, ha első- és másodfokon ugyanaz a kormányhivatal jár el

2019. április 3. | hozzászólás | EU Sajtószoba, Közélet

A jogalkotó nem kötelezheti az elsőfokú határozatot hozó közigazgatási szervet a másodfokú eljárás lefolytatására, kivéve, ha az adott szerven belül működik erre hatáskörrel rendelkező külön fórum.2019.04.02 21:30ma.hu

betűméret

A konkrét ügyben a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírája fordult az Ab-hoz, mert álláspontja szerint sérti a jogorvoslathoz való jogot, hogy az előtte folyó ügyben első fokon a Pest Megyei Kormányhivatal döntött, majd (a jogszabály előírásainak megfelelően) a másodfokú eljárásban – azaz a saját döntése elleni fellebbezés elbírálásakor – szintén.

Az Ab az esettel kapcsolatban kiemelte: a jogorvoslathoz való jog olyan alkotmányos alapjog, amely azt kívánja meg, hogy az érintett a jogát vagy jogos érdekét befolyásoló érdemi határozat felülvizsgálatáért más szervhez, vagy azonos szerv magasabb fórumához fordulhasson. Az alaptörvény minden esetben megköveteli, hogy a jogorvoslati jog által nyújtott jogvédelem hatékony legyen, ténylegesen érvényesüljön és képes legyen a döntés által okozott sérelem orvoslására.

Az Ab szerint a közigazgatási hatáskörök ésszerűsítése, a költséghatékonyan működő szolgáltató állam megteremtése szükségessé teheti a közigazgatási intézményrendszer átalakítását. Az Országgyűlésnek és a kormánynak széles körű szervezetátalakítási jogosítványai vannak, ezek azonban nem korlátlanok, csak az alaptörvény keretei között érvényesíthetők. A közigazgatási szervezetrendszeren belüli fellebbezésre is vonatkoznak a jogorvoslatot érintő alaptörvényi követelmények. Ha egy jogszabály úgy rendelkezik, hogy mind első, mind másodfokon ugyanaz a kormányhivatal jár el, akkor ez a szabályozás sem a más szervhez, sem pedig az azonos szerv magasabb fórumához fordulás alaptörvényi követelményét nem teljesíti.

Az Ab kimondta: a konkrét ügyben támadott szabályozás ellentétes a jogorvoslathoz való joggal, mivel egyes környezetvédelmi tárgyú ügyekben folytatott fellebbezési eljárások esetében nem teljesíti a más szervhez, vagy az azonos szerv magasabb fórumához fordulás követelményét. Ezért az Ab megsemmisítette az alapügyben alkalmazott kormányrendelet támadott rendelkezését, amely egyes ügyekben az első fokon eljáró Pest Megyei Kormányhivatalt jelölte ki a fellebbezés elbírálására jogosult szervként is, továbbá megtiltotta alkalmazását.

A határozat teljes szövege elérhető az Ab honlapján (alkotmanybirosag.hu).

fecsego.eu/ma.hu

Leave a Reply 92 megnézve, 1 alkalommal mai nap |