< Böngészés > Főoldal / Alkotmánybíróság, Aktuális hírek, események, Bíróság/Ügyészség/Szegedi Ítélőtábla, EU Sajtószoba, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Fecsegő hírek, főszerkesztő blogja, Közélet, Rendőrségi hírek / Blog article: Tisztelt Harkai István r. alezredes, rendőrségi Tanácsos mb. kapitányságvezető Úr!

| Mobile | RSS

Tisztelt Harkai István r. alezredes, rendőrségi Tanácsos mb. kapitányságvezető Úr!

Megkaptam a levelét. Ügyszám:06010/4939/2019.ált.

www.fecsego.eu nemzetközi hírportál

Köszönöm. Elolvastam. Erről az információról már tudtam.

Amikor a „vizsgálat” elkezdődött, a hangnem a hozzáállás mutatta a megalázásom folytatódik. Erről nem írt, hogy a Bűnügyi Osztályvezető Úr s a helyettese hogyan rendelkezett, mi alapján, s milyen bizonyítékok, indokok mellett? Ez már nem az első eset.

Nem fogadott az osztályvezető Úr, amit én le is írtam s elküldtem Dakos József dandártábornok Úrnak! Erről egy szó sem esett!

Ön behívott egy magánbeszélgetésre.

 Emlékszik! Őszinte voltam a mb. kapitány Urral. Mindig az vagyok az állampolgárokkal is, hisz oknyomozó-tényfeltáró újságíróként ez a munkám! Ám Ön parancsot teljesített. Ez szubjektív véleményem, illetve alkotmányos, demokratikus jogom a véleménynyilvánítás állampolgárként is!

Abban is hitelt érdemlő vagyok, hogy a közlekedési balesetemet is eltusolják. Személyes-szubjektív véleményem s tapasztalatom (belső információ) figyeljen a dátumokra s a főkapitány úrnak írt részletezett levél tartalmának részleteire, dátumaira, kronológiai idő felsorolásaira!

Több esetben is megtörtént a megalázásom…A történeteket, ha átolvasná , Kistelek, Csongrád, Szeged, Sándorfalva ergo: figyelmesen , részletesen, tételesen és fordítana rá időt a vizsgáló kérdéseiből, hozzáállásából, írásaiból kiderülni a tény(ek)! Tudja, ha valakinek parancsra kell írnia, annak vannak etika-szerkezeti elhajlásai. Önnek, mint kiváló jogásznak e- „hibákat” észre kellene venni!!!Nem tudom kinek áll(t) az érdekében a megalázásaim, több éve!!!

Korom Ferenc „megfenyegetett” azzal, hogy börtönviselt volt. Ezt olvasta a jegyzőkönyvben? Véleményem szerint a rendőrség „hibáiból” közel 250 ezer Ft-ot veszítettem. Ezt felajánlhattam volna az éhezők, a betegeknek, szegényeknek…

Sándorfalvi őrsparancsnok dr. Farkas Úr is a megalázásom történetéhez kapcsolódott.( )

Ám megkérdezheti Nagy Tiborné CSMRFK Közlekedési Osztály vezetőét is! –illetve, akik benne voltak a vizsgálatba s az óta többen már leszereltek….! Miért!

Még írhatnám a neveket,tényeket, azonban csak akkor érné meg, ha ezeket az aktákat megnyitná(k), s lassan kivilágosodna a fénytől a sötétség, azon felül csillogás derülne, kinek vagyok a bögyében miért aláznak le már több éve, évtizede…én tudom, és Ön kapitány Úr tudja!

„a szabad véleménynyilvánításhoz való jog a véleményt annak érték- és igazságtartamára tekintet nélkül védi. Az egyéni véleménynyilvánítás, a saját törvényei szerint kialakuló közvélemény, és ezekkel kölcsönhatásban a minél szélesebb tájékozottságra épülő egyéni véleményalkotás lehetősége az, ami alkotmányos védelmet élvez”

„A demokratikus társadalom létezésének és fejlődésének nélkülözhetetlen eleme a közügyek vitatása, amely feltételezi a különböző politikai nézetek, vélemények kinyilvánítását, a közhatalom működésnek bírálatát.”

„Az Alkotmány a véleménynyilvánítási szabadság megfogalmazásánál nem tesz különbséget tényközlés és értékítélet között. A véleménynyilvánítási szabadság alapvető célja annak a lehetőségnek a biztosítása, hogy az egyén mások véleményét formálja, meggyőzzön másokat saját álláspontjáról. A véleménynyilvánítás szabadsága ezért általában mindenféle közlés szabadságát magában foglalja, függetlenül a közlés módjától és értékétől, erkölcsi minőségétől és többnyire valóságtartalmától is.”

„az egyén személyes véleményére a véleménynyilvánítási szabadság minden esetben kiterjed, függetlenül attól, hogy az értékes vagy értéktelen, igaz vagy hamis, érzelmen vagy észrevételen alapul. Fokozott védelmet élveznek a közügyekre vonatkozó értékítéletek akkor is, ha azok túlzók vagy felfokozottak”

2018, április 13

Oláh István László

főszerkesztő

A Demokratikus Koalíció Oktatási Kabinet tagja

Leave a Reply 392 megnézve, 1 alkalommal mai nap |