< Böngészés > Főoldal / EU Sajtószoba, Fecsegő hírek / Blog article: Az Orbán-kormány titkolózik, az ombudsman vizsgálatot indított a gyod miatt///Il governo di Orbán è segreto e il Difensore civico ha avviato un’indagine per il tuo bene

| Mobile | RSS

Az Orbán-kormány titkolózik, az ombudsman vizsgálatot indított a gyod miatt///Il governo di Orbán è segreto e il Difensore civico ha avviato un’indagine per il tuo bene

SZERZŐ: ÓNODY-MOLNÁR DÓRA

Sok a félelem és a bizonytalanság az új ellátási forma körül, és miközben az Orbán-kormány politikai hisztériát emleget, az Emmi titkosította a jogalkotást előkészítő anyagokat.

Politikai hisztériakeltés, politikai hisztériakeltés – ezt zengedezte a kormánypropaganda megállás nélkül az év elején, amikor az LMP képviselője, Ungár Péter a gyermekek otthonápolási díjának bevezetésével kapcsolatban szakmai párbeszédet kezdeményezett a támogatás egyes elemeinek felülvizsgálatára.

Mint arról többször is beszámoltunk, a január elsejével bevezetett új ellátási formát, a gyodot – amelynek összege bruttó százezer forint – azok kaphatják, akik gyermeküket otthon ápolják. (Korábban az érintett szülők ápolási vagy kiemelt ápolási díjat kaptak, amelynek összege a százezer forinthoz képest is rendkívül alacsony volt.)

Ungár Péter az új ellátási forma körül kialakuló félelmek miatt próbált értelmes párbeszédbe kezdeni az Orbán- kormánnyal. A félelmet és bizonytalanságot az úgynevezett felülvizsgálati pontrendszer okozza. Ennek részletes leírása az év elején jelent meg a Magyar Közlönyben, az érintett szülők pedig is ekkor tudták meg, hogy egy nyolc pontból álló kritériumrendszer alapján vizsgálja majd meg a minisztérium, hogy a gyodot elnyerő családban milyen az ápolt gyermek állapota, valóban indokolt-e őutána folyósítani az új ellátási formát. Az állapotfelméréskor azt nézik majd meg – de hogy ki, az még rejtély, hiszen ezen a területen nagyon kevés a hitelesnek elfogadott szakértő –, mennyire önellátó a gyerek és mennyire igényli az otthoni ápolást. A félelmeket az is táplálja, hogy nincs lehetőség felülvizsgálatra, vagyis: ha a döntés megszületik a gyodból való kizárásról, nincs ellene felülvizsgálatnak helye.

De Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára semmilyen érdemi, szakmai választ az ellenzéki felvetésekre nem adott, csak azt válaszolta a felvetésekre, hogy „politikai hisztériakeltés folyik”.  Mint ahogy tette azt Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitkára is. A valódi szakmai válaszokat nélkülöző kormányzati reakciókat követően Ungár Péter közérdekű adatigényléssel szerette volna megismerni a gyoddal kapcsolatos, „jogalkotást előkészítő anyagokat”. Az Emmi azonban ezeket – bármily abszurd is –, titkosította.

A kormány kommunikációja miatt Ungár Péter az alapjogi biztoshoz fordult. Panaszában azt kérte, Székely László biztos vizsgálja meg az ellátást, mert annak több eleme is aggályokat vet fel. Így például az, hogy a törvény különbséget tesz vér szerinti és örökbefogadott gyermeküket nevelő szülők és egyéb hozzátartozójukat gondozó ápolók között. (Mint ismert: a százezer forintra emelt ápolási díj csak a gyermeküket ápolóknak jár, akik házastársukat, testvérüket, más családtagjukat, azoknak maradt a sokkal alacsonyabb összegű támogatás.) Ungár Péter panaszának másik része a pontrendszer felülvizsgálatáról szól, az ugyanis a mozgásukban korlátozott személyeket veszi alapul, és hátrányosan érintheti az autizmussal élő gyerekeket.  Az LMP-s képviselő mindkét felvetését indokoltnak tartja Székely László alapjogi biztos, és ezért megindítja a GYOD-dal kapcsolatban az alapjogi visszásságokat feltáró vizsgálatát.

„A hozzátartozójukat otthonaikban ápoló személyek nagy terhet vesznek le az állam válláról és komoly fizikai és pszichés megterhelésnek vannak kitéve, így megfeszített munkájuk elismerése kulcskérdés” – írja indoklásában Székely László.

fecsego.eu/168 óra

Il governo di Orbán è segreto e il Difensore civico ha avviato un’indagine per il tuo bene
16 aprile 2019 | commenti | Sala stampa dell’UE, notizie di chiacchiere
AUTORE: DONO ÓNODY-MOLNÁR

C’è molta paura e incertezza riguardo alla nuova forma di offerta, e mentre il governo di Orbán ha menzionato l’isteria politica, Emmi ha crittografato i materiali preparatori.

Isteria politica, isterismi politici – questo è stato detto dalla propaganda del governo senza fermarsi all’inizio dell’anno, quando Péter Ungár, un rappresentante della LMP, ha avviato un dialogo professionale sulla revisione di alcuni elementi di supporto per l’introduzione di un’indennità di assistenza domiciliare per i bambini.

Come abbiamo riferito più volte, il nuovo modulo di assistenza introdotto il 1 ° gennaio, la cui somma è di 100.000 lire lordi, può essere dato a coloro che si prendono cura dei loro figli a casa. (In precedenza, i genitori interessati ricevevano un assegno di assistenza infermieristica o prioritaria, il cui ammontare era estremamente basso rispetto ai centomila fiorini).

Péter Ungár ha cercato di entrare in un dialogo significativo con il governo di Orbán a causa delle paure che circondano la nuova forma di assistenza. La paura e l’incertezza sono causate dal cosiddetto sistema del punto di revisione. Una descrizione dettagliata di questo è stata pubblicata all’inizio dell’anno nel Magyar Közlöny, ei genitori interessati sapevano anche che il ministero avrebbe esaminato le condizioni del bambino ben curato nel sistema di criteri in otto punti, se fosse giustificato o meno. erogare la nuova forma di fornitura. Il controllo sanitario verrà esaminato – ma chi è, un mistero, perché ci sono pochissimi esperti certificati in questo settore – quanto è autosufficiente il bambino e quanto è richiesto l’assistenza domiciliare. I timori sono anche alimentati dal fatto che non vi è alcuna possibilità di revisione, cioè, se viene presa la decisione sull’esclusione dal minore, non c’è spazio per la revisione.

Ma Attila Fülöp, Segretario di Stato per gli affari sociali e l’inclusione sociale presso il Ministero delle risorse umane, non ha fornito risposte sostanziali e professionali ai suggerimenti dell’opposizione, rispondendo solo ai suggerimenti secondo cui “l’isterismo politico è in corso”. Come Bence Rétvári, il Segretario di Stato di Emmi per il Parlamento. Seguendo le risposte del governo senza reali risposte professionali, Péter Ungár voleva conoscere i “materiali preparatori” della legge con una richiesta di interesse pubblico. Tuttavia, Emmi li ha crittografati – non importa quanto assurdi -.

A causa della comunicazione del governo, Péter Ungár si è rivolto al commissario per i diritti fondamentali. Nella sua denuncia, ha chiesto a László Székely di indagare sulle cure, perché molti elementi sono preoccupanti. Ad esempio, la legge fa una distinzione tra genitori che hanno sangue e adottano bambini e infermieri che si prendono cura dei loro parenti. (Come è noto: le centomila tasse di cura sono pagate solo alle infermiere che hanno i loro coniugi, fratelli, altri membri della famiglia, hanno un sostegno molto inferiore.) Un’altra parte della denuncia di Péter Ungár riguarda la revisione del sistema di punteggio, perché porta persone con mobilità limitata nel loro movimento e può influire negativamente sui bambini con autismo. László Székely, commissario per i diritti fondamentali, ritiene che entrambi questi suggerimenti del rappresentante della LMP siano giustificati e quindi avvia un’indagine sulle violazioni dei diritti fondamentali di GYOD.

“Le persone che si prendono cura dei loro parenti nelle loro case si fanno carico di pesanti oneri fisici e psicologici, quindi riconoscere il loro lavoro teso è un problema chiave”, scrive László Székely nella sua giustificazione.

fecsego.eu/168 ore

Leave a Reply 161 megnézve, 1 alkalommal mai nap |