< Böngészés > Főoldal / EU Sajtószoba, Fecsegő hírek / Blog article: Jó reggelt!///Az EP szigorítja a robbanóanyagok alkotóelemeihez való hozzájutás szabályait))Buongiorno /// Il PE stringe le regole per l’accesso ai componenti degli esplosivi

| Mobile | RSS

Jó reggelt!///Az EP szigorítja a robbanóanyagok alkotóelemeihez való hozzájutás szabályait))Buongiorno /// Il PE stringe le regole per l’accesso ai componenti degli esplosivi

Az intézkedés célja, hogy feltételezett terroristák ne gyárthassanak házi robbanószerkezeteket.

nyomtatás
betűméret

A robbanószerkezetek házi előállításához felhasználható vegyszerek használatára és forgalmazására vonatkozó szabályok további szigorítását fogadta el az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén – közölte az uniós parlament kedden. Az intézkedés célja, hogy feltételezett terroristák ne gyárthassanak házi robbanószerkezeteket.

A 616 szavazattal, 7 ellenszavazattal és 21 tartózkodással elfogadott, és a tagállamok szakminisztereivel már egyeztetett új szabály felszámolva a meglévő hézagokat új vegyszereket vesz fel a betiltott szerek listájára, és egyértelmű engedélyezési és nyomonkövetési rendszereket hoz létre a veszélyes vegyszerek értékesítése területén. Az új szabályok a veszélyes vegyszerek internetes kereskedelmére is vonatkoznak.

Mint közölték, az intézkedés fontosságát az indokolja, hogy az Európai Unió területén 2015 és 2017 között elkövetett terrorista támadások közel 40 százalékában házilag készült robbanószerkezeteket használtak, amely egyértelműen rámutat a vonatkozó uniós szabályzás hiányosságaira.

A robbanóanyag-prekurzorok olyan vegyi anyagok, amelyek törvényes célokra felhasználhatók, de vissza lehet élni velük házi készítésű tiltott robbanóanyagok előállítása céljából. Az új szabályok korlátozzák majd az ilyen anyagok lakossági elérhetőségét, és biztosítják, hogy a gyanús tranzakciók az ellátási lánc minden pontján megfelelő módon ellenőrizhetőek legyenek.

A tagállamoknak a rendeletben foglalt feltételek mellett továbbra is lehetőségük lesz olyan engedélyezési rendszerek létrehozására, amelyek révén bizonyos korlátozott robbanóanyag-összetevők a fentiek ellenére is elérhetők lesznek a lakosság számára.

Az új szabályok emellett számos képzési és tájékoztatási kötelezettséget is bevezetnek a nemzeti ellenőrző hatóságok, valamint azon gazdasági szereplők számára, amelyek robbanóanyag-prekurzorokat állítanak elő vagy forgalmaznak.

A szabályozást még hivatalosan jóvá kell hagynia az uniós szakminiszterekből álló Tanácsnak a hatálybalépés előtt. Az új szabályokat 18 hónappal az unió hivatalos lapjában való közzététel után kell alkalmazni. A korábban kiadott engedélyek az új szabályok alkalmazását követő 12 hónapig maradnak érvényben.

fecsego.eu/híradó

Buongiorno /// Il PE stringe le regole per l’accesso ai componenti degli esplosivi

Lo scopo della misura è di impedire ai sospetti terroristi di produrre esplosivi domestici.
stampa
font size

L’ulteriore irrigidimento delle norme sull’uso e la commercializzazione degli esplosivi per uso domestico è stato adottato dal Parlamento europeo a Strasburgo “, ha dichiarato il Parlamento europeo martedì. Lo scopo della misura è di impedire ai sospetti terroristi di produrre esplosivi domestici.

La nuova norma, adottata con 616 voti, 7 voti contrari e 21 astenuti, e già concordata con i ministri degli Stati membri, elimina le lacune esistenti nell’elenco delle sostanze vietate e stabilisce chiari sistemi di autorizzazione e monitoraggio per la vendita di prodotti chimici pericolosi. Le nuove regole si applicano anche al commercio online di prodotti chimici pericolosi.

Come affermato, l’importanza della misura è giustificata dal fatto che quasi il 40% degli attacchi terroristici nell’Unione europea tra il 2015 e il 2017 sono stati utilizzati per esplosivi domestici, il che evidenzia chiaramente le carenze della normativa UE in materia.

I precursori esplosivi sono sostanze chimiche che possono essere utilizzate per scopi legittimi, ma possono essere utilizzate per rendere esplosivi illeciti fatti in casa. Le nuove regole limiteranno la disponibilità di tali materiali al pubblico e garantiranno che le transazioni sospette possano essere adeguatamente controllate in tutti i punti della catena di approvvigionamento.

Gli Stati membri continueranno ad avere la possibilità, ai sensi del regolamento, di istituire regimi di autorizzazione che consentiranno la disponibilità di determinati esplosivi limitati per il pubblico, nonostante quanto sopra.

Le nuove norme introducono anche una serie di obblighi di formazione e informazione per le autorità nazionali di audit nonché per gli operatori che producono o commercializzano precursori esplosivi.

Il regolamento deve ancora essere formalmente approvato dal Consiglio dei ministri dell’UE prima dell’entrata in vigore. Le nuove norme si applicano 18 mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione. Le licenze rilasciate in precedenza restano valide per 12 mesi dopo l’applicazione delle nuove regole.

fecsego.eu/híradó

nyomtatás
betűméret
Leave a Reply 71 megnézve, 1 alkalommal mai nap |