< Böngészés > Főoldal / EU Sajtószoba, Közélet / Blog article: A DK EU listavezetője nélkül -Dobrev Klára- nem lehet egységes az ellenzék.//Without DK EU leader – Klara Dobrev – the opposition cannot be united.

| Mobile | RSS

A DK EU listavezetője nélkül -Dobrev Klára- nem lehet egységes az ellenzék.//Without DK EU leader – Klara Dobrev – the opposition cannot be united.

A DK EU listavezetője nélkül -Dobrev Klára- nem lehet egységes az ellenzék. “Az emberek úgy érzik, hogy a liberális demokrácia már nem képviseli az érdekeiket, az elitek eltávolodtak a választóktól. A liberális demokrácia válságba jutott. Illúzió volt, hogy a szabadpiac és a liberális szabadságjogok majd automatikusan és folyamatosan egyre jobbá teszik az emberek helyzetét. A liberális demokrácia eljátszotta a hitelét a választók szemében a 2008-as válsággal kezdődően, mert kiderült, hogy nem képes megvédeni őket az elszegényedéstől.”
Brutálisan növekedett a szegénység, sajnos az egyházak “árulása” s a Fidesz támogatottsága megalázta a szegényeket, a nyomorban élőket…
Még mindig nem látják a nyugdíjasok, a szegények, az elhagyatottak, hogy Orbán félrevezeti őket, becsapta a magyar embereket, és nem támogatja az országban élők, adózó tisztességes polgárokat. Csak nézzetek körül.
Tudjátok hány milliárdot szórt szét a jobboldali populista világban, pl, Az ukránoknak havi 200 ezer Ft nyugdíjat ad a semmire, illetve, hogy szavazzanak rá!
Orbán egy despota, aki a hatalmat nem akarja átadni, Őt csak külső hatalommal lehet eltávolítani.
Az oktatást szétverette, a szegregáció zabálja a szegényeket, a cigány-tanulókat
Az iskolák színvonala egyre csökken vidéken. Már nem érdek a tanulás a gyerek számára, nem látnak benne fejlődést, sem színvonalat…Ezeket a fiatalokat beszippantja a a sötétség , a bűnözés.
Dobrev Klára lehet az, aki megállítja ezt az erkölcsi romlást szeretet hazánk megaláztatását! A fiatalok jövőjét csak s kizárólag Klárával lehetne felemelkedni és vissza adni a hitet, a szeretetet, megszüntetni az éhezést, a munkanélküliséget, a szegregációt, a kórházak színvonalatlan munkáját
Nemzeti érzelmek – Orbanizmus – diktatúrát, polgárháborút, a csőcselék kialakulását, a törvények megalázását idézi elő, robbanhatja ki a lázongást, a rombolást; – nehéz a demokrácia ilyen emberek számára.
Ne engedjetek a hazugságoknak!
Ne higgyetek a fasiszta gyűlöleteknek, a fideszi propaganda fel fogja zabálni a lelketeket, az életeteket.
Már rabszolgák lettetek, a rabszolgatörvény miatt.

Szavazatok a DK -ra s annak listavezetőjére dr. Dobrev Klárára , Dr Molnár Csabára,
Oláh István László a Demokratikus Koalíció Oktatási Kabinet tagja

Without DK EU leader – Klara Dobrev – the opposition cannot be united.

Without DK EU leader – Klara Dobrev – the opposition cannot be united. “People feel that liberal democracy no longer represents their interests, the elites have moved away from the electorate. Liberal democracy has come to a crisis. It was an illusion that the free market and liberal freedoms would automatically and continuously improve the situation of people. Liberal democracy played its credibility in the eyes of the electorate, starting with the 2008 crisis, because it turned out to be unable to protect them from impoverishment. The retired people, the poor, are still not deprived of the fact that Orban is being misled by the Hungarian people, who have been deceived by them, and they do not support decent citizens living in the country. Just look around, you know how many billions in the right-wing populist world, for example, give the Ukrainians a monthly pension of HUF 200,000 for nothing, or that a despot who does not want to hand over power can only be removed by an external power. He smashed the education, segregating the poor, the gypsy students. The quality of schools is decreasing in the countryside. Learning is no longer in the child’s interest, they do not see development or quality in it… These young people are absorbed by the darkness, the crime.
Klara Dobrev can be the one who stops this moral degradation of love for our country’s humiliation. The future of young people can only be raised and returned with Klara and faith, love, starvation, unemployment, segregation, and high quality hospital work.
National emotions – Orbanism-dictatorship, civil war, the formation of the mob, the humiliation of laws can be exploded, democracy is hard for such people. Don’t let lies! Do not believe in fascist hatred, fidesian propaganda will shatter your souls, your lives. You have become slaves because of the slave law.
Votes for DK and its list leader dr. Klara Dobrev, Dr. Molnár Csaba,

István László Oláh is a member of the Educational Cabinet of the Democratic Coalition

Leave a Reply 109 megnézve, 1 alkalommal mai nap |