< Böngészés > Főoldal / EU Sajtószoba, Fecsegő hírek / Blog article: A kormány szerint Brüsszel igenis támadja, Brüsszel szerint épp hogy védi a babaváró hitelt))Secondo il governo, Bruxelles sta attaccando e, secondo Bruxelles, sta solo proteggendo il prestito del bambino

| Mobile | RSS

A kormány szerint Brüsszel igenis támadja, Brüsszel szerint épp hogy védi a babaváró hitelt))Secondo il governo, Bruxelles sta attaccando e, secondo Bruxelles, sta solo proteggendo il prestito del bambino

szerző: hvg.hu

Újabb forduló ment le a Brüsszel és a kormány közötti vitában a babaváró hitelről. A kormány közreadta az egyeztetések kivonatát és kitart amellett, hogy az Európai Bizottság kukacoskodik. Brüsszel viszont állítja, épp azért egyeztet, hogy később ne legyen baj a rendszerből.

Folytatódik a kormány és az Európai Bizottság szócsatája a babaváró támogatás ügyében. A kormány azt állította korábban, hogy „Brüsszel az előzetes egyeztetési eljárásban kifogásolta a magyar kormány által bevezetni kívánt babaváró támogatás bankokon keresztüli folyósítását”, ezt Rétvári Bence Emmi-államtitkár mondta a kormány 10 milliós hitel formájában megvalósuló családvédelmi intézkedésének bizottsági fogadtatásáról. Erre Brüsszel azt mondta: nem tudnak arról, hogy bármi problémájuk lenne a támogatással.

A kormány erre most nyilvánosságra hozta a témában történt egyeztetések összefoglalóját. Az MTI-t a kormány úgy tájékoztatta, bár “a bizottság kitérő választ adott arra kérdésre, mit tenne, ha a magyar állam változtatások nélkül léptetné hatályba július elsejével a támogatást, de nem tartotta kizártnak, hogy hivatalos vizsgálati eljárást indítson”.

A közzétett dokumentumok szerint az Európai Bizottság jelezte: nem szeretne jogbiztonságot adó hivatalos határozatot hozni a kérdésben – arra idő hiányában nincs is mód július 1-jéig –, de a 80 százalékos kamattámogatás és kezesség (és a költségtérítések alátámasztása) esetén hajlandó lenne úgynevezett comfort lettert (megerősítő levelet) kiadni. Ebben jelezné, hogy a rendelkezésére álló információk alapján úgy véli, az intézkedés nem tartalmaz állami támogatást.

A konstrukció átalakítása július 1-jéig azonban kérdéses az időzítés miatt, mivel a 80 százalékos kezességvállalás miatt törvényi és kormányrendeleti szabályozást is módosítani kellene. A bizottság a közlés szerint felhívta a figyelmet arra, hogy ha határozatban mondaná ki, hogy az intézkedés nem minősül állami támogatásnak, akkor azt abból a szempontból is alaposan meg kellene vizsgálnia, hogy sért-e egyéb uniós szabályt (például a négy szabadság elvét). A comfort letter esetén ezt az aspektust nem vizsgálná, mivel az csak azt mondaná ki, hogy az intézkedés nem tartalmaz állami támogatást. A bizottság azt is jelezte, hogy a comfort letter kiadását a versenypolitikai főigazgatóság magas beosztású vezetője írhatná alá, és ez megnyugtató lehetne a bankoknak is, írja az MTI.

Végül az Európai Bizottság is kiadott egy nyilatkozatot. Ebben az áll, Brüsszel üdvözli a program céljait, azaz a családok támogatását. “Ahogy már korábbi közleményünk kiemelte, a magyar kormány kezdeményezett előzetes egyeztetést a tervezett hitelprogramról, de a Bizottság még nem alakított ki hivatalos álláspontot a konstrukcióról. A Bizottság szakértői a magyar hatóságokkal folytatott előzetes párbeszéd keretében igyekeznek kiküszöbölni, hogy a babaváró hiteleket nyújtó bankok – tehát nem a hiteleket felvevő magánszemélyek – tekintetében később aggályok merüljenek fel az állami támogatásokra vonatkozó szabályok szempontjából. Az előzetes egyeztetések folytathatók, és az Európai Bizottság továbbra is készen áll a konzultációkra, amelyek pontosan arra szolgálnak, hogy elkerülhető legyen egy későbbi formális vizsgálat vagy az, hogy bárki megkérdőjelezhesse a konstrukció jogszerűségét”.

Azaz az egyeztetések épp a későbbi vizsgálatokat elkerülendő zajlanak.

Secondo il governo, Bruxelles sta attaccando e, secondo Bruxelles, sta solo proteggendo il prestito del bambino

da hvg.hu

Un nuovo round è andato giù nel dibattito tra Bruxelles e il governo sul prestito baby-waiting. Il governo ha fornito una sintesi dei negoziati e insiste sul fatto che la Commissione europea si azzardi. Bruxelles, tuttavia, afferma di essere d’accordo sul fatto che non ci saranno problemi con il sistema in seguito.

Il governo e la Commissione europea continueranno a parlare del sostegno dei bambini. Il governo ha precedentemente affermato che “nella procedura preliminare di conciliazione, Bruxelles ha contestato l’erogazione da parte del governo ungherese del sostegno al baby-sitter che verrà introdotto dal governo ungherese”, ha dichiarato Bécé Emé Rétvári, Segretario di Stato per i 10 milioni di misure di protezione del credito emergenti. Questo è ciò che ha detto Bruxelles: non sanno di avere problemi con il supporto.

Il governo ha ora pubblicato una sintesi delle discussioni sull’argomento. L’MTI è stata informata dal governo, anche se “la commissione ha dato una risposta negativa alla domanda su cosa avrebbe fatto lo Stato ungherese se l’aiuto fosse entrato in vigore senza modifiche il 1 ° luglio, ma non l’avesse escluso dall’avvio di un procedimento di indagine formale”.

Secondo i documenti pubblicati, la Commissione europea ha dichiarato che non vorrebbe prendere una decisione formale sulla certezza del diritto – in assenza di tempo, non c’è modo di farlo entro il 1 luglio, ma in caso di sovvenzione e garanzia dell’80% dei tassi d’interesse (e giustificazione del rimborso) (lettera di conferma). Ciò indicherebbe che, sulla base delle informazioni a sua disposizione, la misura non contiene aiuti di Stato.

Tuttavia, la conversione della costruzione fino al 1 luglio è discutibile a causa dei tempi, in quanto la garanzia dell’80% richiederebbe modifiche ai regolamenti statutari e governativi. Secondo la comunicazione, il Comitato ha sottolineato che, se dovesse dichiarare che la misura non costituiva un aiuto di Stato, avrebbe dovuto esaminare attentamente se violasse altre norme dell’UE (ad esempio, le quattro libertà). Nel caso della lettera di patronage, questo aspetto non verrebbe esaminato, poiché affermerebbe solo che la misura non comporta aiuti di Stato. Il comitato ha anche indicato che la lettera di patronage potrebbe essere firmata da un alto direttore della DG Concorrenza, e che ciò potrebbe essere rassicurante per le banche, scrive MTI.

Infine, la Commissione europea ha rilasciato una dichiarazione. A tale riguardo, Bruxelles accoglie con favore gli obiettivi del programma, vale a dire la promozione delle famiglie. “Come il nostro annuncio precedente ha sottolineato, il governo ungherese ha avviato una consultazione preliminare sul programma di prestiti programmato, ma la Commissione non ha ancora formulato una posizione formale sul piano. Gli esperti della Commissione, nel quadro del dialogo preliminare con le autorità ungheresi, stanno cercando di eliminare le preoccupazioni riguardo alle norme sugli aiuti di Stato in relazione alle banche che forniscono i prestiti per l’infanzia e quindi non ai mutuatari privati. Le consultazioni preliminari possono continuare e la Commissione europea è ancora pronta a consultarsi, che è precisamente per evitare una successiva indagine formale o per mettere in discussione la legittimità della costruzione. “

Cioè, i negoziati hanno luogo al fine di evitare future indagini.

Leave a Reply 67 megnézve, 1 alkalommal mai nap |