< Böngészés > Főoldal / Tudomány/gazdaság / Blog article: Az elmúlt 50 évben pusztítottuk el a Földet?((Over the past 50 years, have we killed the Earth?

| Mobile | RSS

Az elmúlt 50 évben pusztítottuk el a Földet?((Over the past 50 years, have we killed the Earth?

2019. május 15. | hozzászólás | Tudomány/gazdaság

50 év alatt 190 százalékkal nőtt az emberiség ökológiai lábnyoma, miközben a gerinces fajok 60 százalékkal zsugorodtak ugyanennyi idő alatt.

Az elmúlt 50 évben pusztítottuk el a Földet?

Jelentős túlfogyasztással élünk a Földön. Antal Alexa, a WWF Magyarország kommunikációs vezetője arról beszélt az ATV Start műsorában, hogy már érezzük, hogy a Föld nem ad többé kölcsön az emberiségnek. Ez látszik például az élelmiszerárak felszökésén, ami az aszály miatt van, annak az oka pedig az éghajlatváltozás. Túlhasználjuk a Földet, folytatta, az elmúlt 50 évben az emberiség ökológiai lábnyoma 190%-kal nőtt, tette hozzá. Ma a Föld 1/4-e mentesül az emberi tevékenység alól, de ha így haladunk, akkor 2050-re már csak 10% lesz ez az arány, jegyezte meg.

Antal Alexa azt is elmondta, hogy globálisan nézve már egymilliárd ember nem jut hozzá tiszta ivóvízhez, a gerinces fajok 1970-hez képest 60%-kal zsugorodtak, az évszakok felborultak, a szélsőséges időjárás nem csak egészségileg visel meg bennünket, hanem gazdaságilag is, közölte. 1980 óta csak az Európai Unió 450 milliárd eurót volt kénytelen költeni az extrém időjárás miatt, árvizek, súlyos viharok, stb. következtében, tudtuk meg. 

Mit tud tenni az egyén, hogy megállítsuk, vagy akár visszafordítsuk a káros folyamatokat? Lejárt annak az ideje, hogy egymásra mutogassunk!

 – hangsúlyozta Antal Alexa. Ha az nem használ, hogy figyelmeztessük embertársainkat, hogy például ne dobja el a csikket az utcán, és arra az a válasz, hogy más is azt teszi, akkor próbáljuk a jövő generációját, a gyerekeinket úgy nevelni, hogy ne pazaroljanak, ne szemeteljenek, és mi otthon figyeljünk a saját szokásainkra, magyarázta. Kezdjük azzal, ami számunkra a legkönnyebb. Ne dobjunk ki élelmiszert, csak annyit vegyünk, amit el is fogyasztunk, mert eddig az látszik, hogy az élelmiszerek 30%-át kidobjuk, jegyezte meg a szakember.

Nem azzal tesszük a legjobbat a gyerekeinkkel, ha mindig megvesszük nekik a legújabb kütyüket, hívta fel a figyelmet a WWF kommunikációs vezetője, hanem éppen azzal, ha nem veszünk meg mindent, és nem vesszük meg a hipermarketekben a sok műanyagszatyrot, feleslegesen a sok élelmet, amit aztán kidobunk, sorolta. Természetesen a vállalatoknak és a kormánynak is nagy a felelőssége abban, hogy meghozzon olyan intézkedéseket, amikkel a fenntartható alternatívát biztosítják, folytatta, de nekünk egyénenként is nagy felelősségünk van. Lejárt az ideje, hogy halogassuk a változtatást, jelentette ki Antal Alexa.

Gyorsuló ütemben éljük fel a föld erőforrásait


fecsego.eu/atv.hu

Over the past 50 years, have we killed the Earth?

In 50 years, the ecological footprint of mankind has increased by 190 percent, while vertebrate species have shrunk by 60 percent in the same amount of time.
Over the past 50 years, have we killed the Earth?

We are living on Earth with significant over-consumption. Alexa Antal, Head of Communication at WWF Hungary, spoke in the ATV Start program that we already feel that the Earth is no longer lending to humanity. This can be seen, for example, in the surge in food prices due to drought, which is due to climate change. We overuse the Earth, continued, the ecological footprint of humanity has increased by 190% over the past 50 years, he added. Today, 1 / 4th of the Earth is exempt from human activity, but if we do so, by 2050 it will only be 10%, he said.

Alexa Antal also said that, globally, one billion people do not have access to clean drinking water, 60% of vertebrate species have shrunk compared to 1970, the seasons have been overturned, extreme weather is not only healthful for us, but also economically, he said . Since 1980, only the European Union has had to spend EUR 450 billion on extreme weather, floods, heavy storms, etc. as a result, we learned.

What can an individual do to stop or even reverse harmful processes? The time has come to show each other!

Alexa stressed. If it is not used to warn our fellow people, for example, not to throw the sticks on the street, and the answer that someone else is doing, we will try to educate the future generation, to educate our children not to waste, not to waste, and we at home listen to our own habits, he explained. Let’s start with what is the easiest for us. Don’t throw out food, just buy what we consume because it seems to have thrown 30% of the food out, the specialist said.

We do not do our best to our children, if we always buy the latest gadgets for them, the WWF communication manager drew attention, but not if we do not buy everything and do not take the many plastic bags in the hypermarkets, unnecessarily much food, what we throw away was sorted out. Of course, it is also the responsibility of companies and the government to take measures to ensure a sustainable alternative, but we have a great responsibility for each individual. It’s time to postpone the change, Alexa said.

We are accelerating the earth’s resources

fecsego.eu/atv.hu
www.fecsego.eu international news portal logo

www.fecsego.eu nemzetközi hírportál logó
Leave a Reply 68 megnézve, 1 alkalommal mai nap |