< Böngészés > Főoldal / Alkotmánybíróság, Aktuális hírek, események, Közélet / Blog article: Alkotmánybíróság/LEGUTÓBBI DÖNTÉSEK (HATÁROZATOK)

| Mobile | RSS

Alkotmánybíróság/LEGUTÓBBI DÖNTÉSEK (HATÁROZATOK)• AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról (IV/806/2019.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kvk.III.37.571/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (választási ügyben hozott határozat bírósági felülvizsgálata)
Összefoglaló a döntésről: Az Alkotmánybíróság tanácsa elutasította TV2 Média Csoport Zrt. alkotmányjogi panaszát. Az ügy előzményeként a Nemzeti Választási Bizottság 2019. április 11-én a 45/2019. (IV. 11.) NVB határozatában megállapította, hogy az indítványozó TV2 Média Csoport Zrt. megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt, esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölőszervezetek között eljárási alapelvet a 2019. április 8-ai és április 9-ei hírműsoraival, mivel kizárólag arról adott tájékoztatást, hogy a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és Kereszténydemokrata Néppárt leadta a lista bejelentéséhez szükséges ajánlóíveket, miközben ugyanezen a napon további két jelölő szervezet is leadta azokat. Ez utóbbi két jelölő szervezet eljárási cselekményéről szóló tájékoztatást azonban a TV2 Média Csoport Zrt. elmulasztotta. Az NVB ezért határozata rendelkező részében eltiltotta az indítványozót a további jogsértéstől, és arra kötelezte, hogy a határozat rendelkező részét annak közlésétől számított három napon belül a jogsértő közlésekkel azonos napszakban és azokhoz hasonló módon tegye közzé. A Kúria 2019. április 17-én kelt végzésével az NVB határozatát helybenhagyta. Az indítványozó alkotmányjogi panaszában kérte a végzés alaptörvény-ellenességének megállapítását, mivel az véleménye szerint sérti az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes bírósági eljáráshoz való jogát. Arra hivatkozott, hogy a támadott végzést nem a Kúria hatályos ügyelosztási rendje szerint eljárni jogosult bírói tanács hozta meg, továbbá, hogy a bírság kiszabása során az NVB a mérlegeléskor ismétlődő jogsértést tételezett. Az Alkotmánybíróság egyrészt megállapította, hogy az ügyelosztási rendtől az eljárási törvényekben szabályozott esetekben, továbbá igazgatási úton a bíróság működését érintő fontos okból el lehet térni, ezért a Kúria döntése nem veti fel a törvényes bíróhoz való jog sérelmét. Másrészt az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a támadott döntés indokolásában nem tárható fel olyan hiányosság, amely az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdéséből következő indokolt bírói döntéshez való jog sérelmét vetné fel. Az Alkotmánybíróság mindezek alapján az indítványt elutasította.

Alkotmánybírósági hírlevél

Alkotmánybíróság.hu
Leave a Reply 79 megnézve, 1 alkalommal mai nap |