< Böngészés > Főoldal / EU Sajtószoba, Fecsegő hírek / Blog article: Trump: Azt akarjuk, hogy jöjjenek a bevándorlók((Trump: We want immigrants to come

| Mobile | RSS

Trump: Azt akarjuk, hogy jöjjenek a bevándorlók((Trump: We want immigrants to come


Fotó: MANDEL NGAN / AFP

Fiatal, magasan képzett bevándorlókat szívesen látna az amerikai elnök, frissen közzétett koncepciója szerint.

Donald Trump ezzel élesen szembehelyezkedik a demokraták által képviselt felfogással, amely a bevándorlási kérdések eldöntésekor nagy hangsúlyt helyez a családegyesítés humanitárius szempontjaira is, és ehelyett elsősorban arra összpontosít, hogy jól hasznosítható szaktudással rendelkező egyének vándoroljanak be az Egyesült Államokba. De Trump koncepciója egyúttal élesen eltér attól a merev európai bevándorlásellenes politikusi hozzáállástól is, amely mindenfajta bevándorlót távol akar tartani. “Azt akarjuk, hogy jöjjenek a bevándorlók. A nyitott ajtók politikáját követjük” – mondta az elnök a Fehér Ház rózsakertjében tartott rendezvényen, kormányzati tagok és republikánus törvényhozók előtt. Mint kifejtette, az általa javasolt szisztémában az egyes kérelmezők pontokat kapnának tanulmányi minősítésük alapján, illetve annak függvényében, hogy van-e már állásajánlatuk. A jelenlegi helyzet az – fogalmazott Trump -, hogy „diszkrimináljuk a zseniket”. Ezen állítását semmilyen mértékben sem támasztják alá azok a tapasztalatok, amelyek azt mutatják: az Egyesült Államok sok évtizede gyarapítja „szürkeállományát” agyelszívás révén, az amerikai lehetőségek vonzereje folyamatosan kiváló koponyákkal gazdagítja az országot. Nancy Pelosi, a washingtoni képviselőház demokrata párti elnöke még a Trump-beszéd elhangzása előtt bírálta a tervezetet, amelynek egyes részletei már korábban olvashatóak voltak. “Azt akarják ezzel mondani, hogy azoknak az embereknek a többsége, akik országunk történetében valaha is az Egyesült Államokba jöttek, érdemek nélküli volt, csak azért, mert nem rendelkezett mérnöki diplomával?” – fogalmazott a házelnök újságírók előtt. Amerikai elemzők egy része úgy vélekedik, hogy a bevándorlási koncepcióhirdetéssel az elnök el akarja terelni a figyelmet a mexikói határ mentén az illegális bevándorlók távoltartása érdekében tervezett védőfal – illetve inkább acélsövény – ügyéről. Annak megépítéséhez a pénzt Trump határövezeti rendkívüli állapot kihirdetése révén szándékozik előteremteni. Trump szerint a határok biztonságát növelő rendelkezések az amerikai értékrendet kívánják megszilárdítani. “Javaslatunk Amerika-barát, bevándorlóbarát, dolgozóbarát” – jelentette ki. Az elnök bevándorláspolitikai elképzelései szerint megszűnne a vízumlottó gyakorlata, a munkavállalást lehetővé tevő zöldkártyák rendszerét pedig “építs amerikai vízumot” néven átalakítanák úgy, hogy az inkább a magas szintű képzettségekkel, felsőfokú végzettséggel és munkaajánlattal rendelkezőknek kedvezzen, semmint azoknak, akik az országban tartózkodó családtagokra hivatkozva érkeznek. Konkrétan a kiadandó zöldkártyák 57 százalékát adnák ki az említett szakképzettségi-végzettségi szempontok alapján, szemben a mostani 12 százalékkal. Ezek a zöldkártyák Trump elképzelései szerint a jogosult mellett már csak a legközvetlenebb családtagoknak – az elnök szavai szerint a házastársaknak és a gyerekeknek – fognak nyújtani tartózkodási-munkavállalási engedélyt, míg a szülőknek és a felnőttkorú gyermekeknek nem. Trump a rózsakerti rendezvényen leszögezte: a bevándorlóknak önfenntartóknak kell lenniük, vagyis menedékkérelmük elbírálása alatt nem vehetnek igénybe szociális juttatásokat. Az elnök fontosnak nevezte az integrációt, az asszimilációt és a nemzeti egységet. Ennek érdekében követelnék meg a leendő bevándorlóktól – még a befogadás előtt – az angol nyelv ismeretét és a vizsgát az állampolgári ismeretekből. A beszédben nem esett szó az előző elnök, Barack Obama által életre hívott úgynevezett DACA-programban érintettek jövőjéről. A program azokat a fiatalokat védi a kitoloncolástól, akiket egykor illegálisan bevándorló szüleik még gyermekkorukban hoztak az Egyesült Államokba – zömmel Közép-Amerikából, illetve a karibi országokból -, és akik időközben kijárták az Egyesült Államokban az iskolát, majd munkát vállaltak, illetve adott esetben jelenleg felsőfokú tanulmányaikat folytatják. Susan Collins, Maine állam republikánus szenátora kiemelte: csak akkor van értelme a bevándorlási törvény bármiféle megújításának, ha annak keretében rendezik a DACA-fiatalok sorsát is. Chuck Grassley, iowai republikánus szenátor a beszéd elhangzása után úgy nyilatkozott: a tervezet “egyesítheti a republikánusokat, és már ez is valami”. Ennek ellenére úgy vélekedett, nem biztos, hogy a javaslatot megszavazzák a szenátusban. 

fecsego.eu/népszava online 

Trump: We want immigrants to come

Photo by MANDEL NGAN / AFP

Young, highly skilled immigrants would be pleased to see the US President’s newly published concept.

Donald Trump is sharply opposed to the concept of democratization, which places great emphasis on the humanitarian aspects of family reunification when deciding on immigration issues, and instead focuses on migrating individuals with well-exploited expertise to the United States. But the concept of Trump also differs sharply from the rigid European anti-immigration policy that wants to keep all kinds of immigrants away. “We want immigrants to come. We follow the policy of open doors, ”said the president at an event held in the White House Rose Garden, government members and Republican lawmakers. As he explained, in the system he proposed, each applicant would be awarded points on the basis of their academic qualifications or whether they already have a job offer. The current situation, Trump said, is “discriminating against geniuses.” This claim is not backed up by any experience that shows that the United States has been growing its gray matter for many decades through brain drain; Nancy Pelosi, Democratic Party President of the House of Representatives in Washington before the Trump speech, criticized the draft, some details of which had been read before. “They want to say that the majority of people who have ever come to the United States in the history of our country were worthless, just because they didn’t have an engineering degree?” Some American analysts believe that with the announcement of the immigration concept, the president wants to draw attention to the case of a protective wall, or rather a steel plant, designed to keep illegal immigrants out of the Mexican border. To make this money, Trump intends to raise money by announcing a borderline emergency. According to Trump, the provisions to enhance border security aim to consolidate the American system of values. “Our recommendation is American-friendly, immigrant-friendly, work-friendly,” he said. According to the President’s immigration policy, the practice of a visa-holder would cease, and the green card system for employment would be transformed into a “build American visa” to favor those with high qualifications, higher education and job offers, rather than those who rely on family members in the country. arrive. Specifically, 57 percent of the green cards to be issued would be issued on the basis of these qualifications and qualifications, compared with the current 12 percent. These green cards, according to Trump’s ideas, will only provide the most direct family members – spouse and children, as the president says – a residence permit, while parents and adult children do not. Trump stated at the Rose Garden event that immigrants should be self-sustaining, ie they should not benefit from social benefits when considering their asylum application. The President called integration, assimilation and national unity important. To this end, I would demand the knowledge of the English language and the examination of civic knowledge from future immigrants, even before admission. The speech did not speak about the future of those involved in the so-called DACA program, which was launched by the previous President, Barack Obama. The program protects those young people who were once brought illegally by their immigrant parents in their childhood to the United States – mostly from Central America and the Caribbean – and who in the meantime went to school in the United States, then took up a job or, if appropriate, now continue their higher education. Susan Collins, Republican Republican Senator of the State of Maine, pointed out that it would only make sense to renew the Immigration Act if the fate of the DACA youth was settled within it. Chuck Grassley, Republican Senator of Iowa, said after the speech: “The draft can” unite Republicans and this is something “. However, he believed that the proposal could not be voted in the Senate.

fecsego.eu/népszava online

Leave a Reply 91 megnézve, 1 alkalommal mai nap |