< Böngészés > Főoldal / EU Sajtószoba, Közélet / Blog article: DR. MAGYAR GYÖRGY NYILVÁNOSSÁGRA HOZTA AMI A FIDESZ VESZTÉT OKOZZA? – DÖBBENETESEN ELKÉPESZTŐ ALJASSÁGRA KÉSZÜL A KORMÁNY///DR. IS HUNGARIAN GYÖRGY DISCLOSED WHICH IS THE FIDESZ’S WAR? – THE GOVERNMENT GIVES A UNDERSTANDING BEHAVIOR

| Mobile | RSS

DR. MAGYAR GYÖRGY NYILVÁNOSSÁGRA HOZTA AMI A FIDESZ VESZTÉT OKOZZA? – DÖBBENETESEN ELKÉPESZTŐ ALJASSÁGRA KÉSZÜL A KORMÁNY///DR. IS HUNGARIAN GYÖRGY DISCLOSED WHICH IS THE FIDESZ’S WAR? – THE GOVERNMENT GIVES A UNDERSTANDING BEHAVIOR


2018. 09. 25.

Dr. Magyar György – Fotó: Népszava

Dr. Magyar György ügyvéd megállíthatatlan a Fidesz elleni harcban, s abban hogy jó legyen Magyarországon élni. Egészen elképesztő aljasságra készül a kormány párt, az ország totális leépítésén dolgoznak…, most erről is lerántotta a leplet.

ÁLLÍTSUK MEG A FIDESZ FALUROMBOLÁSÁT!

Orbán Viktor 2018 márciusi (dátum és iktatószám nélküli) miniszterelnöki kampánylevelében álhírnek minősítette azokat az aggodalmakat, miszerint a választások után megszüntetik a kistelepülések önkormányzatiságát.

A “megnyugtató” levél azonban a fideszül tudókban még nagyobb aggodalmat kelt.

Orbán ugyanis csak a kis falvak óvodáinak, bölcsődéinek és lakosságának megtartásáról ír. Egy szóval sem erősíti meg, hogy a kis települések önkormányzata (polgármesteri hivatal, polgármester, önálló ügyintézés) megmarad.

Olvassátok el a levelet (a mellékelt képek között) és láthatjátok, hogy az “önállóság megerősítése” olyan homályos fogalmazás, ami azt is jelentheti, hogy közigazgatásilag talán nem vonják össze a kistelepüléseket. De sem ez, sem a “modern falvak” program tervezett beindítása nem zárja ki azt a kormányzati törekvést, amelyet az előző választás után, 2015-ben készült titkos, “Hatékony helyi közigazgatás” című megvalósíthatósági tanulmány rögzített.

Ezt a tervezetet megfuttatták néhány bizalmas fidesz-ember, településvezetők körében. Tulajdonképpen ártatlannak tűnő témáról, egy (azóta meg is valósult) egységes közbeszerzési-közigazgatási informatikai rendszer bevezetéséről szól a titkos tanulmány, de a sorok között olvasva – már megint a sorok között kell olvasni! – világosan kirajzolódik a kistelepülési önkormányzatok bedarálásának terve. Azt, hogy ez a terv él és virul, maga a szöveg bizonyítja, amelyben benne foglaltatik:

“2018-2019 választási év: eredmények kommunikációja, érdeksérelem nem történhet.”
Tehát: most még a gyanú altatása folyik.

fecsego.eu/BalraMagyar

DR. IS HUNGARIAN GYÖRGY DISCLOSED WHICH IS THE FIDESZ’S WAR? – THE GOVERNMENT GIVES A UNDERSTANDING BEHAVIOR
May 25, 2019 | comments | EU Press Room, Public Life
2018 09 25

Dr. György Magyar – Photo: Népszava
Dr. György Magyar is unstoppable in the fight against Fidesz and it is good to live in Hungary. The government party is preparing for a terrible embarrassment;

SHOULD FIDESZ FOLLOW FOLLOWING!

In March 2018 (without date and record), Viktor Orbán, in his prime ministerial campaign, classified the concerns that after the elections the self-government of small settlements would be eliminated.

However, the “reassuring” letter is even more worrying for those who know about it.

Orban writes only about the preservation of kindergartens, crèches and inhabitants of small villages. In a word, it does not confirm that the municipality of the small settlements (mayor’s office, mayor, self-administration) remains.

Read the letter (between the enclosed pictures) and see that “strengthening self-sufficiency” is a vague formulation that may mean that administratively maybe you will not have small settlements. But neither this nor the planned launch of the “modern villages” program precludes the government’s endeavor, which was made after the previous election, in 2015, the “Effective Local Administration” feasibility study.

This project has been run by some confidential fidesz-people, settlement leaders. In fact, the secret study is about the introduction of a single public procurement-administrative IT system that seems to be innocent, and has been read between the lines – again in the rows! – the plan for setting up small townships is clearly outlined. The fact that this plan is alive and uplifting is a proof of the text itself, which includes:

“2018-2019 election year: communication of results, no interest can be done.”
So now the suspicion of anesthesia is going on.

fecsego.eu/BalraMagyar

Leave a Reply 82 megnézve, 1 alkalommal mai nap |