< Böngészés > Főoldal / EU Sajtószoba, Fecsegő hírek / Blog article: Orbán ragaszkodik hozzá, hogy ő jelölhesse meg, ki ellen emelnek vádat Magyarországon///Orbán insists that he can nominate who is prosecuted in Hungary

| Mobile | RSS

Orbán ragaszkodik hozzá, hogy ő jelölhesse meg, ki ellen emelnek vádat Magyarországon///Orbán insists that he can nominate who is prosecuted in Hungary

Ez a rezsim sarokköve, és az is marad. – írja a b1.blog.hu.

Forrás: b1.blog.hu

Nem támogatja Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez Trócsányi László igazságügyminiszter-jelölt – erről az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságában beszélt újabb kormányzati ciklusa előtti meghallgatásán.

Trócsányi azzal indokolta az elhatározást, hogy

  • uniós források elosztásával kapcsolatos visszaéléseket és az áfaügyeket vizsgáló ügyészség koncepciója végiggondolatlan és elhibázott;
  • feleslegesen duplázza a bürokráciát, hiszen létezik az Unió Csalás Elleni Hivatala (OLAF) és az uniós igazságügyi együttműködés;
  • továbbá hogy Magyarország és Lengyelország számára az ügyészség szuverenitási kérdés.

Éppen csak azt nem mondta, hogy majd mi – ti. Fidesz vezetése, az Orbán-kormány és a miniszterelnök a Polt Péter újraválasztásán keresztül kezünkben tartott ügyészség útján – eldöntjük, hogy ki ellen emeljenek vádat.

Arra ugyanis se az OLAF-nak, se egyéb uniós hatóságnak nincs joga, hogy bíróság elé vigye a korrupciós ügyeket – csak javaslatot tehet erre a Polt-féle ügyészségének. Arra meg a miniszterelnök vejének ügye mutatott rá világosan, hogy mennyit ér egy ilyen javaslat: az ügyészség egyszer már bűncselekmény hiányában lezárta a Tiborcz-fiú csalási ügyét. Kétség nem fér hozzá, hogy ugyanezt fogja tenni másodszor is, illetve bárhányszor, ha ilyen javaslat kerül elé.

A tervezett új hatóság

az ügyészség vádemelési monopóliumát

szeretné megtörni, ami annyira fontos volt Orbánékénak, hogy még az alaptörvényükbe is belefoglalták.

A helyzet emiatt az, hogy ugyan a bíróság dönthet arról, hogy a vádlott bűnös-e vagy sem, de azt már kizárólag Polt Péter és ügyészsége mondja meg, hogy a bíróság kiről mondhat egyáltalán ítéletet. Ennél fogva a magyar igazságszolgáltatás (jelen állapotában még) nem alkalmas arra, hogy koncepciós ügyeket rendszerszerűen sikerrel vigyen végig és (mondjuk orosz mintára) ellehetetlenítse a politikai ellenfeleket, arra kétségtelenül megfelel, hogy elleplezzen bizonyos bűncselekményeket és megakadályozza a felelősségrevonást.

Tulajdonképpen olyan futballjátékvezetőhöz hasonlít, aki nem fúj ugyan be kamutizenegyeseket és nem ad jogtalan kiállításokat, de az egyik csapatnak megtorlás nélkül hagy bármilyen faultot, csak a másik felé érvényesíti a szabályokat.

A tervezett európai ügyészség ez a fideszes versenyelőnyt vonná kétségbe, nyilvánvalóan még az sincs az Orbán-kormány kedvére, ha egyáltalán beszélni kell róla.

Az viszont a bűnösség, a rendszerszintű korrupció egyfajta beismerése lesz, ha az Unió létrehozza az korrupciós ügyészséget, de Magyarország nem csatalakozik hozzá. Hiszen egy ilyen, a bűncselekmények üldözésére hivatott intézményt csak az ellenez, akinek félnivalója van tőle.

Azért az valamennyire rámutat, hogy Nyugat-Európa és általában a civilizált világ mennyire nem tud mit kezdeni az Orbán-rezsimmel, hogy tőle magától kell engedélyt kérniük, hogy üldözhessék azokat a bűncselekményeket,

  • amiket egyébként a rezsim saját hatóságainak kellene,
  • és amiket a rezsim saját kivételezett helyzetben lévő kedvezményezettjei maguk követnek el.

Ez már-már egészen olyan, mintha

a gyanúsított hozzájárulását kellene kérni a nyomozáshoz.

Amely gyanúsított most Trócsányi miniszter útján miniszter útján jelezte, hogy az engedélyt megtagadja. Orbán Viktor nem tud mindenkit bíróság elé állítani, akit szeretne, de ahhoz ragaszkodik, hogy ne kerülhessen bíróság elé senki, akit ő nem akar ott látni.

A szuverenitásról szóló össze bullshit csak ennek leplezésére szolgál.

forrás:civilhetes

b1.blog.hu

Orbán insists that he can nominate who is prosecuted in Hungary
May 30, 2019 | comments | EU Press Room, Chattering News
This is the cornerstone of the regime and it remains. – writes b1.blog.hu.

Source: b1.blog.hu

He does not support Hungary’s accession to the European Public Prosecutor’s Office, László Trócsányi, Minister of Justice, who spoke about this at a hearing before the Parliamentary Committee on European Affairs before the new government cycle.

Trócsányi justified the decision to

the concept of misuse of EU funds and the concept of the prosecutor’s office dealing with VAT matters is ill-considered and misguided;
unnecessarily doubles the bureaucracy as there is the Union Anti-Fraud Office (OLAF) and EU judicial cooperation;
and that the prosecution is a sovereign issue for Hungary and Poland.
He just didn’t say he would. The leadership of Fidesz, the Orbán government and the prime minister through the re-election of Peter Polt, are in the hands of a prosecutor’s office held to decide who to prosecute.

There is no right for OLAF or any other EU authority to prosecute corruption – it can only make a suggestion to the Polt prosecutor’s office. The case of the prime minister’s lawyer clearly showed how worthy of such a proposal was: once the crime was not committed, the prosecutor’s office closed the Tiborcz boy’s fraud case. There is no doubt that he will do the same a second time, or whenever such a proposal comes before him.

The planned new authority

the prosecutor’s prosecution monopoly
would like to break, which was so important to Orbán that it was incorporated into their basic law.

The situation is because the court can decide whether the accused is guilty or not, but only Polt Polt and his prosecutor’s office tell him that the court can judge him at all. Therefore, the Hungarian judiciary (in its present state) is not able to systematically carry out conceptual affairs and (as we say in the Russian model) to make political opponents impossible, it is undoubtedly enough to conceal certain crimes and prevent responsibility.

In fact, it resembles a football player who does not blast camouflage soloists and does not give unauthorized exhibitions, but leaves one of the teams without any retaliation, but only enforces the rules.

The planned European Public Prosecutor’s Office would cast doubt on this fidesz competition, obviously not the Orbán government’s desperation to speak at all.

However, guilt, systemic corruption will be a kind of admission if the Union establishes a prosecution service, but Hungary does not join it. For such an institution to prosecute crimes is only opposed by those who are afraid of it.

It points out to some extent that Western Europe and the civilized world in general cannot do anything with the Orbán regime to ask for permission to pursue those crimes,

otherwise the regime’s own authorities should
and that the regime’s own privileged beneficiaries are themselves doing.
It’s almost like it

the consent of the suspect should be sought for the investigation.
Which of the suspects has now, through Minister Trócsányi, indicated that he is refusing permission. Viktor Orbán is unable to bring everyone to court, but he insists that no one he wants to see in court.

The bullshit on sovereignty is only meant to hide it.

b1.blog.hu

Leave a Reply 91 megnézve, 1 alkalommal mai nap |