< Böngészés > Főoldal / Bíróság/Ügyészség/Szegedi Ítélőtábla, Fecsegő hírek, Közélet / Blog article: Wikileaks: Orbán szervezte a zavargásokat.((Wikileaks: Orbán organized the riots.

| Mobile | RSS

Wikileaks: Orbán szervezte a zavargásokat.((Wikileaks: Orbán organized the riots.

2015. március 01. – 08:58 Vélemény 22 komment

A Hír Tv két nappal a zavargások előtt már szerződött a közvetítésre

Wikileaks sokat számára kellemetlen pillanatokat szerez, főképp annak, akinek van takargatni valója. Ez a hírcsatorna tisztességes, avagy maffiás úton hozzájut titkos dokumentumokhoz, és nyilvánosságra hozzák. Sok politikus szeretné eltüntetni a Wikileaks-et. A fentiekben bemutattam röviden a Wikileaks tevékenységét, melynek magyarországi anyaga is van.

Egy elcsípett távirat 2006 októberi zavargások kapcsán.

A táviratot Budapestről küldték Washingtonba, és bizony elég világosan kitűnik belőle, hogy a budapesti amerikai követség információja szerint a Fidesz kapcsolatot tart fent “az erőszakos tiltakozókkal”. Sőt, a táviratból arra is lehet következtetni, hogy a Fidesz által szervezett demonstráció helyszínének kiválasztásában is látott a követség valamiféle kapcsolatot a molotovkoktélokat dobáló csőcselék és Orbán Viktor pártja között. Majd a követségi jelentés így folytatja: “Bármennyire is a legjobb oldalát láttuk a nagykövetekkel a nemrég tartott találkozón Orbán Viktornak, ez a kaland [mármint Orbán összeköttetései a szélsőséges demonstrálókkal] azt bizonyítja számunkra, hogy Orbán még mindig hajlandó a tűzzel játszani.”  galamuscsoport.hu

Evvel még nincs vége. Figyeljetek a dátumokra! 2006. szeptember 17-én vasárnap került nyilvánosságra az őszödi beszéd. Ez köztudott. A beszéd hatására (spontán) zavargás tört ki Budapesten. 

Szeptember 15-én pénteken egy magyar hírtelevízió (Hír Tv) ajánlatot tett két brit hírcsatornának azzal, hogy a hétvégén “érdekes” dolgok fognak majd történni Pesten, és szívesen tudósítanának a brit tévék számára is. Hogy is van ez?

Kis magyarázat a fidesz és a Hír Tv kapcsolatára: Feltehetően fidesz befolyáltsága és pénze alatt működik a csatorna és csak is fidesz fényezésével foglalatoskodnak. Olykor meghívnak bal oldali politikusokat, melyeket a porba akarnak alázni a riportjukkal.

De a fentiekkel a Hír Tv kimerítette az államrend erőszakos megdöntésére tett kísérletben való közreműködés bűncselekményét?

Zéé

antifidesz.webnode.hu

forrás:CIVILHETES.HU

Wikileaks: Orbán organized the riots.
June 9, 2019 | comments | Court / Prosecutor’s Office / Szegedi Ítélőtábla, Fecsegő news, Public life

March 1, 2015 – 8:58 AM Reviews 22 comments

Hír Tv has been contracted for mediation two days before the riots

Wikileaks gets a lot of uncomfortable moments for him, especially for those who have to hide. This feed is fair, or mafia, to get secret documents and made public. Many politicians want to remove Wikileaks. I have briefly described the activities of Wikileaks, which also contains Hungarian material.
A caught telegram in the October 2006 riots.

“The telegram was sent from Budapest to Washington, and it is quite clear that, according to information from the US Embassy in Budapest, Fidesz is in contact with“ violent protesters ”. Moreover, it can be inferred from the telegram that the Embassy also saw some connection between the mob throwing molotov cocktails and the party of Viktor Orbán in selecting the venue for the demonstration organized by Fidesz. The embassy report goes on to say: “No matter how good we saw with the ambassadors at the recent meeting with Viktor Orbán, this adventure [as Orbán’s connections with extremist demonstrators] proves to us that Orban is still willing to play with fire.” Galamus. hu

It’s not over yet. Listen to the dates! On September 17, 2006, the speech in Autumn was published. This is well known. As a result of the speech, (spontaneous) riot broke out in Budapest.

On Friday, 15 September, a Hungarian news television (Hír Tv) made an offer for two British news channels that will be “interesting” in Pest this weekend, and would also like to report to British TV. How is this?

A little explanation of the relationship between fidesz and Hír Tv: It is believed that Fidesz is influenced by the influence and money of the fidesz and that they are only fidesz. Sometimes they are inviting left-wing politicians who want to humiliate them with their report.

But with the above, News TV has exhausted the crime of contributing to the violent overthrow of the state order?

Zee

antifidesz.webnode.hu

Source: CIVILHETES.HU

Leave a Reply 157 megnézve, 1 alkalommal mai nap |