< Böngészés > Főoldal / Alkotmánybíróság, Aktuális hírek, események, EU Sajtószoba, Fecsegő hírek / Blog article: Washingtonban megjelent írás: Orbán már nem tolerálható tovább magyar kormányfőként!//Writing in Washington: Orban is no longer tolerated as a Hungarian prime minister!

| Mobile | RSS

Washingtonban megjelent írás: Orbán már nem tolerálható tovább magyar kormányfőként!//Writing in Washington: Orban is no longer tolerated as a Hungarian prime minister!

Washingtonban megjelent írás: Orbán már nem tolerálható tovább magyar kormányfőként!
„Orbán Viktor már nem tolerálható tovább magyar kormányfőként” – szögezi le az a Washingtonban megje
lent írás, amelynek szerzője Radványi Miklós, akinek a nevéhez fűződik az Orbán és nyolc társa ellen a Magnitsky törvény keretében született beadvány. Annak sorsáról ebben a cikkében is olvashatunk. Szerinte egyébként Donald Trumpot a most távozó illetékes helyettes államtitkár és a budapesti amerikai nagykövet félrevezették, nekik is köszönhetően nem jutott az elnök megfelelő információkhoz arról, mi folyik Magyarországon. Hosszú cikkében végigveszi az Orbán-rezsim ártalmas politikáját, rosszindulatú daganathoz hasonlítva azt. Megpróbál választ találni a kérdésre, hogy miért tűri ezt Magyarország, míg végül eljut odáig, hogy nemzeti skizofrénia alakult ki a magyarokban. A cikk azonban nem csak ennyi: tanácsokat, javaslatokat is megfogalmaz a cél érdekében. Az pedig nem más, mint hogy Orbán tűnjön el a politikai porondról despota és rasszista illiberális demokráciájával egyetemben.

„Az Egyesült Államoknak tovább kell lépnie „az Orbán-kormány támadása alatt lévő univerzális szabadságjogok és demokratikus normák megvédésén”, és mindent meg kell tennie a kormány megváltoztatásáért, akár már a 2022-es magyarországi választások előtt is, de legkésőbb akkor. Első lépésként a külügy- és a pénzügyminiszternek alkalmaznia kell a globális Magnitsky törvényt Orbán Viktor, a családtagjai és legközelebbálló társaival szemben” – szögezi le „A magyar skizofrénia kezelése” című írás, amely most jelent meg a magát az emberi jogokért küzdő, a korrupció elleni harcot folytatóként aposztrofáló, jobbközép értékeket követő Frontiers of Freedom, washingtoni székhelyű szervezet honlapján. Kilenc magyar állampolgárt, közte Orbánt érinti az a beadvány, amelyet tavaly márciusban a Frontiers of Freedom nyújtott be a két miniszternek – emlékeztet a cikk (Megj: a beadványról és az érintett törvényről részletesebben olvashatnak keretes írásunkban.)

Ezt olvasta már? Tüntetés Orbán házánál: Orbán Viktor! Ideje csomagolni…

A magyar származású, évtizedek óta az USA-ban élő, jogász végzettségű, magát racionális republikánusnak tartó politikai tanácsadó Radványi Miklós által jegyzett írás leszögezi, hogy Donald Trump elnöknek meg kell fontolnia szankciók bevezetését Orbán Viktorral és nyolc másik magyar állampolgárral (Lázár János, Rogán Antal, Polt Péter, Matolcsy György, Orbán Győző, Lévai Anikó, Mészáros Lőrinc, Tiborcz István) szemben. És végül be kell fagyasztani ezeknek a magánszemélyeknek a bankszámláit bárhol is bukkannak a nyomukra a világon, s ugyanezt tenni részben vagy egészben az ő tulajdonukban lévő bankszámlákkal is. Az ott lévő pénzeket a magyar emberektől lopták el, s vissza kell nekik szolgáltatni – szögezi le az írás.

Nem tolerálható tovább, hogy Orbán Viktor és klikkje átlépte a határvonalat. Orbán nem hajlandó jó partnerként viselkedni, teret enged az orosz és a kínai beavatkozásnak, ez pedig már veszélyezteti a NATO és az EU egységét és hatékonyságát. Éppen itt az ideje annak, hogy Orbán és cinkosai teret adjanak a politikusok új generációjának, amelynek tagjai nem korrumpálhatók, elkötelezettek egy demokratikus Magyarország kiépítése mellett, s lojális partnerei a NATO-nak és az Európai Uniónak – áll a cikk végkövetkeztetésében.

Hosszú elemzés végén jut el idáig a szerző, aki a többi között leszögezi: már jóval korábban szükség lett volna a Sargentini-jelentés megszavazására és a három amerikai szenátor január 25-i határozatának az elfogadására, amely felszólítja Trump elnököt „az Orbán-kormány által megtámadott univerzális szabadságjogok és a demokratikus normák megvédésére”.

Sajnos az egymást követő amerikai vezetés kevés figyelmet szentelt a mindkét szervezetben egyre burjánzó rosszindulatú tumorra. A most távozó, az európai és eurázsiai ügyekért felelős helyettes államtitkár A. Wess Mitchell totális kudarc volt, sikertelenül próbálta meg lecsendesíteni Orbánt, s hasonlóképpen az új budapesti amerikai nagykövet, a magyar ügyekben teljesen tapasztalatlan és ismeret nélküli ügyetlen amatőr, David Cornstein is úgy döntött, hogy hazudni fog a magyar helyzetről, s nem létezőként cáfolja a kormány legfelsőbb köreit érintő korrupcióról szóló szóbeszédet, s azt állítva, hogy Magyarország igazi demokrácia. Így azután Donald Trump és az adminisztrációja nem kapott pontos információkat Orbánról és a magyarországi helyzetről.

De hát hogyan válhatott a szovjet blokk legvidámabb barakkjából az EU legelnyomóbb és legkorruptabb országa?” – teszi el a kérdést a szerző, aki úgy látja, hogy a válasz részben a viharos magyar történelemben, részben a megkövesedett magyar politikai kultúrában, részben pedig a magyar emberek pszichéjében keresendő. Magyarország mindig is a külföldi hódítók és a nemzetet felszabadítani akarók sikertelen kísérletei között vergődött, s a magyarok a külföldi urak és a szabadságvágyuk között őrlődtek, így pedig soha nem alakulhatott ki egy pozitív politikai kultúra. Ez vezetett el a nemzeti skizofréniáig. A magyarok az évszázadok során elveszítették a kollektív és egyéni felelősségérzetüket saját sorsuk iránt és ennek nyomán megszűntek tisztelni a politikusokat és egymást.

A rendszerváltás után már az első Orbán-kormány megmutatta az autokratikus és a szégyenérzet nélküli végtelen korrupciós hajlamait. Orbán azután ellenzékben könyörtelen destruktív politikai erővé alakította a pártját. 2010-ben ismét hatalomra kerülve pedig a mindent átható és romboló korrupció mellett Orbán politikája és moralitása egy megosztott és intoleráns társadalommá változtatta a magyart, s sikeresen szított gyűlöletet, különösen a rabló zsidók ellen. Valójában Orbán „illiberális demokráciája” despota és rasszista. A despotizmus a gazdaságban is érvényesül: a piacgazdaság és a kormányzati kontroll közül ez utóbbit választotta. Az elszámoltatás teljes hiánya a korrupció elburjánzását eredményezte. Több kötetnyit kitöltene Orbán főben járó politikai, gazdasági, társadalmi, kulturális és morális vétségeinek a rögzítése, röviden: a demokrácia , a jogállamiság és a piacgazdaság megszűnt létezni, s ami talán még ennél is figyelmeztetőbb: Orbán ma már az Európai Unió és a NATO egységének a megsemmisítését célozza, hogy elfedje rezsimjének bűnözői jellegét.

Magyarország, a rosszindulatú daganat már áttéteket képzett Az EU Közép- és Kelet-Európa tagországaiban, Olaszországban, Ausztriában és Spanyolországban. Semlegességről álmodozva Orbán egyre közelebb kerül Oroszországhoz és Kínához, s láthatóan készen áll még több kárt okozni a NATO és az EU egységének. A szomszédos országokban – közte Ukrajnában – élő magyar kisebbséget politikai túszként kihasználva újabb dózis rasszizmussal fertőzi meg a többnemzetiségű szövetségeseket. A kétoldalú védelmi együttműködési megállapodás (Defense Cooperation in Armaments, DCA) aláírásának az elutasítása egyenesen megdöbbentő. Mindezen okok miatt Orbán Viktort már nem tolerálható magyar kormányfőként.

Forrás: Hírklikk

forrás:FÜGGETLENNEMZET.HU
Writing in Washington: Orbán can no longer be tolerated as a Hungarian prime minister
“Viktor Orbán can no longer be tolerated as a Hungarian prime minister,” he says in Washington
below, written by Miklós Radványi, whose name is linked to the Orbs and eight companions in the Magnitsky Act. You can read about its fate in this article. According to him, Donald Trump was misled by the current Deputy Secretary of State and the American Ambassador to Budapest, who also did not receive the President’s information on what was going on in Hungary. In his long article, he goes through the malicious policy of the Orbán regime, comparing it to a malignant tumor. She tries to find out why Hungary tolerates this, until she finally reaches the national schizophrenia in the Hungarians. However, this article does not only include: advice and suggestions for the purpose. And Orbán would disappear from the political arena with the despotic and racist illiberal democracy.

“The United States must continue to” defend universal freedoms and democratic norms under attack by the Orbán government “and do everything to change the government, even before the 2022 elections in Hungary, but at the latest. As a first step, the Foreign and Finance Minister should apply the Global Magnitsky Act to Viktor Orbán, his family members and closest associates, ”says a paper entitled“ Managing Hungarian Schizophrenia ”, which has just appeared in the fight against human rights and corruption. Frontiers of Freedom, a Washington-based organization that continues to struggle to fight, is a fighter. Nine Hungarian citizens, including Orbán, are affected by the submission submitted last March by the Frontiers of Freedom to the two ministers – the article reminds us (Note: you can read more about the petition and the relevant law in our box.) Have you read this? Viktor Orban! It is time to pack … The writing by Miklós Radványi, a political adviser living in the USA, who has been a lawyer with decades of experience and has been living in the USA for decades, states that President Donald Trump should consider introducing sanctions with Viktor Orbán and eight other Hungarian citizens. János Lázár, Antal Rogán, Péter Polt, György Matolcsy, Győző Orbán, Anikó Lévai, Lőrinc Mészáros, István Tiborcz). And finally, you need to freeze the bank accounts of these individuals wherever they are in the world, and do the same for all or part of the bank accounts they own. The money there is stolen from the Hungarian people and must be returned to them – the writing says. It cannot be tolerated that Viktor Orbán and his clique cross the line. Orbán refuses to act as a good partner, leaving room for Russian and Chinese intervention, which is threatening the unity and effectiveness of NATO and the EU. It is time for Orban and its zinc players to give a new generation of politicians, whose members are not corrupt, committed to building a democratic Hungary, and are loyal partners to NATO and the European Union – concluding the article. so far, the author, who states among others, would have been much in favor of voting for the Sargentini report and adopting the decision of the three US senators on 25 January, calling on President Trump to “enforce the universal freedoms and actions of the Orbán government. democratic standards ”. Unfortunately, the consecutive American leadership devoted little attention to the growing proliferation of malignant tumors in both organisms. Wess Mitchell, the Deputy Secretary of State for European and Eurasian Affairs, is now a complete failure, trying to calm Orbán unsuccessfully, and likewise the new US Ambassador to Hungary, completely inexperienced and ignorant in the Hungarian affairs, decided by David Cornstein. that he will lie about the Hungarian situation and refute the rumor about corruption in the top circles of the government as non-existent, claiming that Hungary is a true democracy. Thus, Donald Trump and his administration did not receive accurate information about Orban and the situation in Hungary. But how could the most oppressive and corrupt country of the EU become the most lucrative barracks of the Soviet bloc? ”the author, who sees that the answer is partly in stormy Hungarian history, partly in fossilized Hungarian political culture and partly in the psyche of the Hungarian people. Hungary has always been struggling between unsuccessful attempts by foreign conquerors and those who want to liberate the nation, and the Hungarians have been mired between foreign lords and their desire for freedom, and never have a positive political culture developed. This led to national schizophrenia. Over the centuries, the Hungarians lost their collective and individual sense of responsibility for their own destiny and, as a result, they ceased to respect politicians and each other.
After the change of regime, the first Orbán government had shown the autocratic and infamous endless corruption tendencies. Orbán then turned his party into a ruthless destructive political force in the opposition. In 2010, when Orbán was once again in power, Orbán’s politics and morality transformed the Hungarian into a divided and intolerant society, and successfully produced hatred, especially against robber Jews. In fact, Orban’s “illiberal democracy” is despot and racist. Despotism also prevails in the economy: it chose the latter from the market economy and government control. The complete lack of accountability has led to an increase in corruption. More volumes would fill up the record of Orbán’s major political, economic, social, cultural and moral offenses, in short: democracy, the rule of law and the market economy ceased to exist, and perhaps even more warning: Orbán is now a union of the European Union and NATO. it is intended to destroy the criminal nature of its regime.
Hungary, the malignant tumor has already metastasized The EU in the countries of Central and Eastern Europe, Italy, Austria and Spain. Dreaming of neutrality, Orban is getting closer to Russia and China, and is apparently ready to further damage NATO and EU unity. Hungarian minorities living in neighboring countries, including Ukraine, are exploited as political hostages to infect multinational allies with racism. The rejection of the signature of the Bilateral Defense Cooperation Agreement (DCA) is striking. For all these reasons, Viktor Orbán is no longer tolerated as the Hungarian Prime Minister.
Source: Newsletter
Leave a Reply 127 megnézve, 1 alkalommal mai nap |