< Böngészés > Főoldal / europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Fecsegő hírek / Blog article: A jobboldali történész beszólt a Fidesznek: ez nem emlékezett politika, hanem történelemhamisítás///Lo storico di destra ha parlato con Fidesz: questa non è una politica ricordata ma una falsificazione della storia

| Mobile | RSS

A jobboldali történész beszólt a Fidesznek: ez nem emlékezett politika, hanem történelemhamisítás///Lo storico di destra ha parlato con Fidesz: questa non è una politica ricordata ma una falsificazione della storia

Jeszenszky Géza történész, az Antall-kormány külügyminisztere, majd Orbánék norvégiai nagykövete egy igencsak odamondós interjúban szólt be Orbánéknak.

Mindenkit személyes felelősség terhel, aki asszisztált Orbán rossz irányváltásához. Az, amit a mai Fidesz képvisel, teljesen ellentétes a rendszerváltozás szellemiségével, céljaival, módszereivel. Semmiképpen sem tudtam volna elképzelni például, hogy a parlament egy mindenre rábólintó intézménnyé válhat, amilyen Kádár idején volt.

– mondta Jeszenszky Géza történész, az Antall-kormány külügyminisztere, volt nagykövet a Népszavának adott interjújában. Jeszenszky szerint, ha valaki elégedetlen a jelenlegi viszonyokkal, kötelessége, hogy felemelje a szavát, azért volt kinn az MTA melletti tüntetésen is, de azt mondta, 2002 után több hasonló rendezvényre ment el.

Jeszenszky a Fidesz-kormányt képviselő nagykövet volt Norvégiában, mikor a Norvég Alappal kapcsolatos botrány kitört itthon. Erre így emlékezett:

„A Norvég Alap elleni támadások elindítása előtt engem senki nem kérdezett meg. Próbáltam jobb belátásra bírni a kormányt. Először táviratokat, leveleket küldtem, aztán találkozót kértem Lázár János minisztertől. Csak egy helyettes államtitkárig jutottam. Felajánlottam, diplomataként mindent elkövetek, hogy elsimítsam az ügyet Norvégiával, ha van ilyen igény. Ha nincs, akkor lemondok. Államközi szerződést sértő ügyet nem akartam képviselni.”

Beszélt az 56-os Intézet bedarálásáról, és a kormány emlékezetpolitikájáról is, azt mondta, „Az, amit a kormány emlékezetpolitikának nevez, eufemisztikus kifejezése a történelemhamisításnak. Most éppen Nagy Imrét akarják kiretusálni a forradalomból. Korábban historizálásnak hívták, amikor a történetírás a politika szolgálólányává válik. Az viszont nem történész, aki hajlandó a hatalmat így szolgálni.”

fecsego.eu/Hírhugo

Lo storico di destra ha parlato con Fidesz: questa non è una politica ricordata ma una falsificazione della storia
15 giugno 2019 | commenti | europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Notizie di Chattering

Géza Jeszenszky, storico, ministro degli esteri del governo di Antall, l’ambasciatore norvegese di Orbán ha parlato con Orbán in un’intervista molto dura.

Ognuno ha la responsabilità personale di assistere Orbán nel cambiare la sua direzione. Ciò che Fidesz rappresenta oggi è completamente contrario allo spirito, agli obiettivi e ai metodi del cambio di regime. Non avrei potuto immaginare, ad esempio, che il Parlamento potesse diventare un’istituzione istintiva come lo era ai tempi di Kádár.

  • ha dichiarato Géza Jeszenszky, storico, ministro degli esteri del governo Antall, ex ambasciatore nell’intervista di Népszava. Secondo Jeszenszky, se qualcuno è insoddisfatto della situazione attuale, è suo dovere di alzare la parola, è stato fuori dalla manifestazione della MTA, ma ha detto che è andato a diversi eventi simili dopo il 2002.

Jeszenszky era un ambasciatore del governo di Fidesz in Norvegia quando scoppiò lo scandalo del Fondo norvegese. Si è ricordato di questo:

“Prima di lanciare attacchi contro il Fondo norvegese, nessuno mi ha chiesto. Ho cercato di ottenere una visione migliore del governo. Per prima cosa ho inviato telegrammi, lettere e ho chiesto un incontro con il ministro János Lázár. Sono appena arrivato a un sottosegretario di Stato. Ho offerto, come diplomatico, di fare del mio meglio per risolvere il caso con la Norvegia se c’è una tale necessità. Altrimenti, mi dimetterò. Non volevo rappresentare un caso che viola un accordo interstatale “.

Ha anche parlato dell’abbandono dell’Istituto 56 e della politica di memoria del governo, ha detto, “Ciò che il governo definisce una politica della memoria è un’espressione eufemistica della storia della contraffazione. Ora stanno cercando di espellere Imre Nagy dalla rivoluzione. In precedenza si chiamava storicizzazione, quando la storiografia diventa la cameriera della politica. Ma non è uno storico disposto a servire il potere “.

fecsego.eu/Hírhugo

Leave a Reply 102 megnézve, 2 alkalommal mai nap |