< Böngészés > Főoldal / europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Fecsegő hírek / Blog article: Nincs pénz, ha nincs jogállam – bekeményít a soros EU-elnök Finnország((Pas d’argent s’il n’y a pas d’état de droit – le président de l’UE finlandais, durement pressé, se durcit

| Mobile | RSS

Nincs pénz, ha nincs jogállam – bekeményít a soros EU-elnök Finnország((Pas d’argent s’il n’y a pas d’état de droit – le président de l’UE finlandais, durement pressé, se durcit


Fotó: Shutterstock

A nettó befizetők többet adnának a közösbe, de csak akkor, ha a támogatott tagállam tiszteletben tartja a jogállamot – értesült a Népszava.

Finnország július elsején veszi át Romániától a stafétabotot az EU miniszteri tanácsának élén, és elődjétől eltérően kiemelt jelentőséget kíván tulajdonítani a jogállami elvek érvényesülésének decemberig tartó elnökségi féléve alatt. EU-elnökként a tagállamok demokratikus teljesítményét értékelő új szabályrendszer kidolgozásán és jóváhagyásán fog dolgozni, és szorgalmazni fogja az uniós pénzügyi támogatások összekapcsolását a jogállamiság tiszteletben tartásával – hangzott el Helsinkiben folytatott beszélgetéseinken. Mivel a huszonnyolcaknak a következő elnökségi félév alatt kellene megállapodniuk a közösség 2020 utáni büdzséjéről, a finnekre hárulna az új feltételrendszer elfogadtatása is. A tervek szerint decemberben már nyélbe is ütnék a megállapodást a következő hétéves költségvetésről. Név nélkül nyilatkozó magasrangú kormányzati tisztségviselők a jogállam és az uniós források összekötését nevezték a hat hónapos finn EU elnökség legnagyobb kihívásának. A körvonalazódó javaslat értelmében a nettó befizető államok kötelezettséget vállalnának rá, hogy a Brexit miatt keletkező hiány pótlásánál is nagyobb mértékben növelnék befizetéseiket a közös büdzsébe, ha a pénz felhasználását a jogállami normák betartásához kötnék. Az elképzelés szerint ezzel vennék rá az új feltételrendszer bevezetését elutasító tagállamokat az egyhangú elfogadáshoz kötött jogszabály megszavazására. Az Európai Bizottság egy-két héten belül elfogadja egy új jogállamisági mechanizmus létrehozásáról szóló javaslatát, ami információink szerint kiindulási alap lehet a demokratikus értékrend védelmében hatékonyabb közösségi eszközöket követelő finn soros elnökség számára. A következő soros elnökség emellett szeretné felgyorsítani a Magyarországgal szemben zajló szankciós eljárást a Európa-ügyi miniszterek döntéshozó testületében. Egyelőre folynak a konzultációk, de nem kizárt, hogy már júliusban sor kerül a magyar kormány meghallgatására, amire még nem volt példa a tavaly szeptember óta tartó úgynevezett 7. cikkelyes folyamatban. A meghallgatás az eddigi véleménycseréknél jóval részletesebb és strukturáltabb párbeszéd az érintett tagállam és uniós partnerei között. Tytti Tuppurainen Európa-ügyi miniszter a finn fővárosba látogató brüsszeli újságírók előtt tartott előadásában hosszan ecsetelte, hogy az uniós értékek tiszteletben tartása mennyire fontos az EU egészének működése szempontjából. Nem csak a belső piac zökkenőmentes működésének elengedhetetlen feltétele, hanem a bel- és igazságügy területén folytatott együttműködésnek is. Biztosítani kell, hogy a nemzeti bírák, akik szintén uniós bírák, a jogállami normáknak megfelelően végezhessék a munkájukat – fejtette ki.

fecsego.eu/népszava online

Pas d’argent s’il n’y a pas d’état de droit – le président de l’UE finlandais, durement pressé, se durcit
28 juin 2019 | commentaires | europarl.europa.eu/news/fr, europarl.hu, Nouvelles bavardes

Photo de Shutterstock

Les contributeurs nets donneraient plus à la communauté, mais seulement si l’État bénéficiaire respecte l’état de droit – a appris Népszava.

Le 1er juillet, la Finlande prendra le relais de la Roumanie, présidée par le Conseil des ministres de l’UE et, contrairement à son prédécesseur, veut donner la priorité à l’état de droit lors de son mandat de décembre. En tant que président de l’UE, il travaillera à l’élaboration et à l’approbation d’un nouvel ensemble de règles permettant d’évaluer les performances démocratiques des États membres, et encouragera le lien entre l’aide financière de l’UE et le respect de l’état de droit », a déclaré notre entretien à Helsinki. Comme les vingt-huit devraient se mettre d’accord au cours du prochain semestre sur le budget de la Communauté pour l’après-2020, les Finlandais devraient accepter le nouvel ensemble de conditions. L’accord sur le prochain budget de sept ans devrait être conclu en décembre. De hauts responsables gouvernementaux, qui ont donné leur nom sans nom, ont déclaré que le lien entre l’état de droit et les fonds de l’UE était le plus grand défi de la présidence semestrielle finlandaise de l’UE. Selon la proposition de base, les contributeurs nets s’engageraient à augmenter leurs contributions au budget commun encore plus que le remplacement du Brexit si l’argent était dépensé pour le respect de l’état de droit. L’idée est que cela obligerait les États membres à rejeter l’introduction d’un nouvel ensemble de conditions permettant de voter pour l’adoption à l’unanimité. Dans une semaine ou deux, la Commission européenne adoptera sa proposition relative à un nouveau mécanisme d’état de droit qui, selon nos informations, pourrait être le point de départ d’une présidence finlandaise appelant à des instruments communautaires plus efficaces pour défendre les valeurs démocratiques. La prochaine présidence voudrait également accélérer la procédure de sanction contre la Hongrie au sein de l’organe de décision des ministres européens. Les consultations sont toujours en cours, mais il n’est pas exclu que le gouvernement hongrois soit entendu en juillet, ce qui n’a pas été le cas dans le processus dit de l’article 7 depuis septembre dernier. L’audience est un dialogue beaucoup plus détaillé et structuré entre l’État membre concerné et les partenaires de l’UE dans le passé. Le ministre des Affaires européennes de Tytti Tuppurainen, dans son exposé aux journalistes basés à Bruxelles et en visite dans la capitale finlandaise, a longtemps insisté sur l’importance de respecter les valeurs de l’UE pour le fonctionnement de l’UE dans son ensemble. C’est non seulement une condition indispensable au bon fonctionnement du marché intérieur, mais également à une coopération dans le domaine de la justice et des affaires intérieures. Il faut veiller à ce que les juges nationaux, qui sont également des juges de l’UE, puissent faire leur travail conformément à la loi “, a-t-il déclaré.

fecsego.eu/népszava en ligne

Leave a Reply 56 megnézve, 1 alkalommal mai nap |