< Böngészés > Főoldal / europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Fecsegő hírek / Blog article: Orbán erős pszichiátriai kezelés alatt áll!///Orban is under strong psychiatric treatment!

| Mobile | RSS

Orbán erős pszichiátriai kezelés alatt áll!///Orban is under strong psychiatric treatment!

OLKT.hu

Szerző: O.L.K.T.

Kezdjük is el a lényeggel: Orbán Viktor miniszterelnök pszichiátriai kezelésre szorulhat, mások szerint pszichiátriai kezelés alatt áll! Ugye?

De!

Orbánt vajon lehetséges, hogy skizofréniával kezelik, és emiatt mutat furcsa viselkedési formákat? Ezért nyújtogatja a nyelvét? Vagy milyen betegség áll a roppant furcsa viselkedése mögött? Lehet, hogy épp a gyerekkori bántalmazások váltották ki ezt! Fontos kérdés, hogy szabad-e beteg embert bántani, szidalmazni. Szerintem nem, ezért ha megvan a lehetősége, hogy Orbán Viktor skizofrén beteg, nem szabad piszkálni és bántani őt! Ugye? Mert ez lesz ami most van!

Diktatúra!

A felvételen látható szájmozdulatok erős pszichiátriai gyógyszerek mellékhatásaira is utalhatnak… sőt utalnak is.

Orbán Viktor az ATV híradójának felvételén a háttérben áll, és megdöbbentő szájmozdulatokat tesz, amilyeneket egészséges ember nem produkál, ezért alkalmatlanná tehetik vezető pozíció betöltésére.

A felvétel után tisztázni kell a helyzetet, Orbánnak nyilatkoznia kell, hogy kezelés alatt áll-e vagy sem, és ha igen, akkor milyen betegséggel kezelik.

Szakemberek szerint a felvételen látható jelenség oka többféle lehet, de leggyakrabban a Tardive Dyskinesia jelenségével azonosítják, amelyet skizofrénia és más pszichiátriai betegségek ellen használt gyógyszerek szedése is kiválthat.

A szakirodalom szerint a leggyakoribb tünetek a nyelési nehézség, csámcsogó szájmozdulatok, az ajkak gyakori nyalogatása, nyelvkiöltögetés, a száj körkörös bizarr mozdulatai, a beteg a nyelvét nem tudja kinyújtva tartani.

A tüneteket a gyógyszeradag csökkentésével lehet mérsékelni, vagy más gyógyszert kell alkalmazni, de figyelembe kell venni, hogy ez miképpen befolyásolja az alapbetegséget.

A látható kényszeres mozgásokat másfajta gyógyszerek és szerek is kiválthatják, de legsúlyosabb esetben skizofrénia kezelésekor is megjelenhetnek.

A szakirodalom a skizofréniáról a következőket írja:

“A SKIZOFRÉNIA NEM EGYSÉGES KÓRKÉP, ÖSSZEFOGLALÓ NEVE A PSZICHOTIKUS ÁLLAPOTOK KÖZÉ SOROLT AGYI BETEGSÉGEKNEK”.

Menjünk most egy kicsit tovább.

A következő lehetséges dolog az a skizofrénia a különböző szerepekben való működés lassan előrehaladó, folyamatos zavarát eredményezi – elsősorban a munkahelyen és a magánéletben. A rendszeresen megjelenő és folyamatosan súlyosbodó tünetek skizofréniára utalhatnak. A skizofrénia (schizophrenia) tünetei nagyfokú változatosságot mutathatnak. A beteg időről időre különbözőképpen viselkedhet. Néha nagyon izgatott vagy zaklatott lesz, máskor egy transzszerű állapotba kerülhet, megint máskor pedig mozdulatlan, válaszképtelen állapot alakulhat ki (catatonia), ám az is előfordulhat, hogy az idő nagy részében teljesen normálisan viselkedik.

kép. olkt.hu

Téveszmék – nem a valóságból táplálkozó személyes hit, például paranoia (követnek valakit, összefogtak valaki ellen, valaki erősen közeledik felé, vagy egy csúnya mumus ember üldözi. Lásd: Gyurcsány fóbia vagy Soros György bérencei, vagy maga Soros György) vagy nagyzásos és úrizálós téveszme.

Orbán vs Gyurcsány TV vita.

Bizarr téveszmék:

“PÉLDÁUL VALAKI AZT HISZI, HOGY MARSLAKÓK SZABÁLYOZZÁK A GONDOLATAIT. HALLUCINÁCIÓK – NEM LÉTEZŐ DOLGOK ÉSZLELÉSE, PÉLDÁUL KÉPZELETBELI HANGOKAT HALLÁSA.
INKOHERENCIA (ÖSSZERENDEZETLENSÉG) – LOGIKÁTLAN GONDOLATOK.
ÉRZELEMMENTESSÉG, VAGY NEM MEGFELELŐEN KIMUTATOTT ÉRZELMEK.
FOLYAMATOS OLYAN ÉRZÉS, HOGY VALAKI FIGYELI.
MUNKAHELYI, ILLETVE TÁRSASÁGI HELYZETEKBEN NEM MEGFELELŐ VISELKEDÉS.
TÁRSASÁGI IZOLÁCIÓ.
PROBLÉMÁK A SZEMÉLYES HIGIÉNIÁVAL.
ÜGYETLEN, KOORDINÁLATLAN MOZGÁS.”

Általánosságban a skizofrénia tüneteit három főbb kategóriába lehet sorolni: negatív, pozitív és kognitív tünetek.

Szóval Orbán Viktor alkalmatlan egy ország vezetésére! Ugye? De!

Rubóczki Tomi (olkt.hu)

Orban is under strong psychiatric treatment!
June 30, 2019 | comments | europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Chattering News
OLKT.hu
Author: O.L.K.T.

Let’s start with the point: Prime Minister Viktor Orbán needs psychiatric treatment, others say he is under psychiatric treatment! Right?

But!

Is it possible for Orbán to be treated with schizophrenia and therefore show strange behaviors? Why do you stretch your tongue? Or what illness is behind the very strange behavior? Perhaps the childhood abuses caused this! An important question is whether a sick person should be hurt or slandered. I don’t think so, so if you have the chance that Viktor Orbán is schizophrenic, you shouldn’t poke and hurt him! Right? Because it will be what it is now!

Dictatorship!

The foot movements shown on the recording may also indicate the side effects of strong psychiatric drugs … and even refer to them.

Viktor Orbán stands in the background of the ATV newsletter, and makes striking mouth moves that are not produced by a healthy person, and may make him ineligible.

After the recording, the situation needs to be clarified, Orban must declare whether or not he is being treated, and if so, what illness is being treated.

According to specialists, the cause of the phenomenon to be recorded may be multiple, but most often it is identified by the phenomenon of Tardive Dyskinesia, which can also be caused by drugs used against schizophrenia and other psychiatric diseases.

According to the literature, the most common symptoms are difficulty in swallowing, munching of the mouth, frequent licking of the lips, tongue out, circular bizarre movements of the mouth, and the patient’s tongue cannot be stretched out.

Symptoms can be reduced by lowering the dose of medication, or other medicines should be used, but it should be taken into account how this affects the underlying disease.

Visual compulsive movements may be triggered by other drugs and agents, but may also occur in the most severe cases when treating schizophrenia.

The literature on schizophrenia writes:

“THE SIZE OF SIZE OF THE SKIZOFRENIA, SUMMARY SUMMARY FOR PSYCHOTIC STATES CONCERNED BY MEDICAL DISEASES”.

Let’s go a little further now.

The next possible thing is that schizophrenia results in a slow progressive and continuous disorder in the various roles – primarily in the workplace and in private life. Symptoms that appear regularly and worsen regularly may indicate schizophrenia. Symptoms of schizophrenia (schizophrenia) may be highly variable. The patient may behave differently from time to time. Sometimes it will be very excited or distracted, at other times it may be in a transitive state, and at other times it may still be a stationary, irresponsible state (catatonia), but it may also behave quite normal in most of the time.

pictures. olkt.hu

Misconceptions – not a personal belief in reality, such as paranoia (they follow someone, they are gathering against somebody, they are approaching heavily, or an ugly mummy is chasing. See Gyurcsany’s phobia, or Soros György’s renters, or George Soros) .

Orban vs Gyurcsány TV debate.

Bizarre delusions:

“EXAMPLES THAT YOU ARE LOOKING FOR THAT YOU ARE RULING THE RANGE. HALLUCINATIONS – DETECTING NON-EXISTING DOLLARS, EXERCISE EXAMPLES OF EXCELLENT SOUNDS.
INCOMPATIBILITY – CONFLICT OF LOGIC.
UNCERTAINTY OR UNCERTAINLY DISCUSSED.
CONTINUOUS TO KNOW YOU HAVE ATTENTION.
BEHAVIOR OF WORK, INCLUDING COMPETENCE IN BUSINESS SITUATIONS.
SOCIAL INSULATION.
PROBLEMS WITH PERSONAL HYGIENE.
INCOMPATIBLE COORDINATION MOVEMENT. ”

In general, the symptoms of schizophrenia can be classified into three main categories: negative, positive and cognitive symptoms.

So Viktor Orbán is unsuitable for driving a country! Right? But!

Rubóczki Tomi (olkt.hu)

Leave a Reply 411 megnézve, 2 alkalommal mai nap |