< Böngészés > Főoldal / europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Fecsegő hírek / Blog article: A kormány 18 év előkészítés után egy tollvonással ellehetetlenítette a magyar világörökségi címet))Dopo 18 anni di preparazione, il governo ha reso il titolo ungherese del patrimonio mondiale impossibile con un colpo

| Mobile | RSS

A kormány 18 év előkészítés után egy tollvonással ellehetetlenítette a magyar világörökségi címet))Dopo 18 anni di preparazione, il governo ha reso il titolo ungherese del patrimonio mondiale impossibile con un colpo

Múlt pénteken, majd ezen a héten hétfőn csaknem harminc új helyszínnel bővült az UNESCO világörökségeinek listája, miután az erről döntő bizottság Bakuban ülésezett, de a listán a korábbi várakozások ellenére nem szerepelt új magyar helyszínként az egykori Római Birodalom védelmét szolgáló dunai limes maradványa, amelynek egyes elemei Németország, Ausztria, Szlovákia és Magyarország területén találhatók. Bár a bizottság ülése július 10-éig tart, a 444 vette észre, hogy a limes nem fog felkerülni a listára, mégpedig kizárólag a magyar fél, pontosabban a magyar kormány egy korábbi intézkedése miatt.

Ennek az az oka, hogy 2019 májusában, kevesebb mint két hónappal a bakui ülés előtt a magyar kormány egy határozattal váratlanul kivette a Hajógyári-szigetet a világörökségi várományos helyszín nevezési dokumentációjából. A határozathoz nem tartozott indoklás, és a portál információi szerint a tizennyolc éve a szakmai előkészítő munkán dolgozó történészekkel sem egyeztettek a döntésről. A Római Birodalom határát kijelölő, őrtornyokból, erődökből és katonai táborokból álló védelmi rendszer magyar szakaszához a Hajógyári-sziget is hozzátartozott, ahol Pannonia helytartójának erődített palotája állt.Kapcsolódó

Levették a világörökségi státuszra javasolt listáról az Óbudai-szigetet

Levették a világörökségi státuszra javasolt listáról az Óbudai-szigetet

A Római Birodalom határai nevű pályázatból indoklás nélkül vette ki a kormány.

A limes több szakasza szerepel már az UNESCO világörökségi listáján, a dunai szakaszt Németországgal, Ausztriával és Szlovákiával együtt jelöltük. A jelölési dokumentációt 2018 elején nyújtotta be együtt a négy állam. A jelöléseket ezután véleményezte a Műemlékek és Helyszínek Nemzetközi Bizottsága, azaz az ICOMOS, majd az ő véleményük alapján dönt a cím odaítéléséről a Világörökség Bizottság. Csakhogy az ICOMOS még akkor készítette el a szakvéleményét, amikor a tervezetben a Hajógyári-sziget is szerepelt, így ez a dokumentum már érvényét vesztette, ezért a bizottság nem is dönthet a jelölésről, foglalja össze a történteket a 444.

Ahogy azt a portál kiszúrta az ülés közvetítésében, Visy Zsolt régészprofesszor, a limes világörökségi jelölésének miniszteri biztosa a maga nevében bocsánatot is kért a bakui ülésen a másik három jelölő tagállamtól és a Világörökség Bizottságtól a történtekért. A 444 azt írja, mindez nagyon kínos a magyar kulturális diplomáciára nézve, már csak azért is, mert pont Magyarország volt a közös jelölés koordinátora, a lépés pedig alááshatja a magyar kultúrdiplomácia hitelességét a Világörökség Bizottság előtt. A  magyar kulturális kormányzatban dolgozó forrás a portálnak azt nyilatkozta, folyamatosan egyeztettek az elmúlt két évtizedben minden kormánnyal, most mégis megkerülték őket.

Római castrum a visegrádi Sibrik-dombon

Római castrum a visegrádi Sibrik-dombonFotó: Civertan Grafikai Stúdió / Wikimedia Comm

A Hajógyári-szigetre vonatkozó döntés oka az lehet, hogy a kormány szeretné “korhűen” helyreállítani a szigeten lévő helytartói palotát, és ezt a világörökségi cím akadályozná, mivel a cím elnyerése után csak az UNESCO Világörökség Központjával és az ICOMOS-szal egyetértésben lehet átalakítani az adott területet. Ez a terv ugyanakkor már évek óta ismert, az nem világos tehát, miért csak most és ilyen hirtelen intézkedtek.

fecsego.eu/index

Dopo 18 anni di preparazione, il governo ha reso il titolo ungherese del patrimonio mondiale impossibile con un colpo
10 luglio 2019 | commenti | europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Notizie di Chattering

Lo scorso venerdì, e questa settimana, circa una trentina di nuovi luoghi sono stati aggiunti alla lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO, a seguito di un incontro a Baku, ma la lista non includeva i resti dell’ex Impero Romano per la protezione dell’ex Impero Romano. Si trova in Germania, Austria, Slovacchia e Ungheria. Sebbene la riunione del comitato duri fino al 10 luglio, 444 notò che i limes non sarebbero stati aggiunti alla lista, solo a causa di una precedente misura del partito ungherese, più precisamente del governo ungherese.

Il motivo è che nel maggio 2019, meno di due mesi prima della sessione di Baku, il governo ungherese ha rimosso inaspettatamente l’isola di Hajógyári dalla documentazione del Patrimonio Mondiale. Non c’era alcuna giustificazione per la decisione e, secondo le informazioni del portale, i decisori dei diciotto anni di lavori preparatori non sono stati consultati. La sezione ungherese del sistema di guardie, costituita da torri di avvistamento, forti e campi militari, che delineavano il confine dell’Impero Romano, faceva parte anche dell’Isola di Hajógyári, dove sorgeva il palazzo fortificato del deputato di Pannonia.
L’isola di Óbuda è stata rimossa dalla lista proposta dello status di patrimonio mondiale
L’isola di Óbuda è stata rimossa dalla lista proposta dello status di patrimonio mondiale

Il governo è stato sottratto alla concorrenza chiamata i confini dell’Impero Romano senza giustificazione.

Diverse sezioni del lime sono già nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO, con la sezione del Danubio contrassegnata con Germania, Austria e Slovacchia. Il fascicolo di candidatura è stato presentato dai quattro stati all’inizio del 2018. Le nomine sono state poi commentate dal Comitato internazionale dei monumenti e dei siti, ICOMOS, e quindi, in base alla loro opinione, hanno deciso di assegnare il titolo al Comitato del patrimonio mondiale. Tuttavia, ICOMOS ha fatto la sua opinione di esperti anche quando il progetto includeva l’isola di Hajógyári, quindi questo documento è scaduto, quindi il comitato non può decidere la nomina, riassumendo ciò che accadde nel 444.

Come il portale individuato durante l’incontro, Zsolt Visy, professore di archeologia presso il Limes World Heritage Label, si è scusato nel nome degli altri tre Stati membri candidati e del Comitato del patrimonio mondiale per quello che era successo. 444 scrive, questo è molto imbarazzante per la diplomazia culturale ungherese, solo perché l’Ungheria era il coordinatore della nomina congiunta, e la mossa potrebbe minare la credibilità della diplomazia culturale ungherese davanti al Comitato del patrimonio mondiale. La fonte che lavorava per il governo culturale ungherese disse al portale che erano stati in costante accordo con tutti i governi negli ultimi due decenni, ma erano ancora in circolazione.
Castrum romano sulla collina di Sibrik a Visegrád

Castrum romano sulla collina Sibrik a Visegrád Foto: Civertan Graphic Studio / Wikimedia Comm

La ragione per la decisione sull’Isola del Cantiere potrebbe essere che il governo vuole “restaurare” il palazzo parrocchiale sull’isola, e questo sarebbe ostacolato dal titolo del Patrimonio Mondiale, in quanto può essere trasformato solo con il Centro del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO e ICOMOS. data area. Tuttavia, questo piano è noto da anni, quindi non è chiaro il motivo per cui è stato solo ora e così all’improvviso.

fecsego.eu/index

Leave a Reply 96 megnézve, 1 alkalommal mai nap |