< Böngészés > Főoldal / europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Fecsegő hírek / Blog article: Utoljára még aranytojást tojt Kósáék cége))The last time the Kosovars’ company gave golden eggs

| Mobile | RSS

Utoljára még aranytojást tojt Kósáék cége))The last time the Kosovars’ company gave golden eggs

Fiák István (balra) több alkalommal is eljárt Kósa Lajos ügyeiben.
Fotó: Veres Nándor / MTI

A Tocó-Pece Kft. ellen végelszámolás indult, ám a tulajdonosok az eljárás megindulása előtt két hónappal még kivettek a cégből 50 millió forintot.

Júliusban kezdeményezték a Tócó-Pece Kft. névre hallgató cég végelszámolását, ám a tulajdonosok – névleg a politikus családtagjai – májusban még 50 millió forint osztalékot vettek ki a cégből. Ráadásul a végelszámolási eljárás végén a tulajdonosok kezében maradhat a vállalkozás nagyjából 100 millió forint értékű vagyonelemeinek többsége is. (Korábban egyébként éveken keresztül nem volt árbevétele a cégnek, majd Kósáék érkezése után hirtelen termőre fordult a vállalkozás. Akkor ismeretlen forrásból 164 milliós árbevételhez jutott a cég.)  A céget egyébként még 2014-ben alapította a Kósa Lajossal szoros együttműködésben dolgozó Fiák István ügyvéd Pilisborosjenőn. Fiák István a fideszes politikus által vezetett a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség elnökségi tagja, az évek során pedig egyfajta családi jogász szerepet is betöltött Kósáék életében. Fiák járt el például azoknak az ügyeknek egy részénél is, amikor a kormánypárti képviselő idős édesanyjához került egy sertéstelep, valamint felbukkant a Kósa Lajost több mint ezermilliárdos örökséggel hitegető csengeri nő történeténél is. Azt nem tudni, hogy az ügyvédnek milyen szándékai voltak – az amúgy két debreceni vízfolyásról elnevezett – cég alapításával. Az viszont biztos, hogy a jogász 2017 márciusában az addig üzleti tevékenységet nem végző, ám időközben 139 milliósra feltőkésített céget névértéken, mindössze 6 millió forintért adta el Kósa Lajos feleségének. Ebben az időszakban egyébként Kósa Lajos több olyan törvényjavaslatot is benyújtott, amelynek a kialakításában Fiák is részt vett. Így fordulhatott elő, hogy a nyugdíjas munkaerőszövetkezetekről szóló jogszabálytervezet megalkotásában közreműködött a Magyarországi Diákvállalkozások Országos Érdekképviseleti Szövetségének (Diákész) elnöki posztját is betöltő Fiák. Az ügyet az akkor még tárca nélküli miniszter Kósa azzal próbálta elütni, hogy közös javaslatuk a „közjót szolgálta” a Tócó-Pece Kft. pedig azért került át töredékáron a családjához, mert a vállalkozás „kötelezettségei megegyeztek a cég eszközállományával”. Azonban a politikus nem mondott igazat: a közzétett vagyonmérlegek szerint sem a vásárlás idején, sem később nem volt nyoma ilyen kötelezettségnek, így a cég eszközállománya messze meghaladta a kötelezettségeit, még úgy is, hogy 2018-ban a cégbe beolvadt a politikus feleségének egy meglehetősen eladósodott cége. Az ügyben Hadházy Ákos – akkor még LMP-s, azóta független – képviselő feljelentést is tett, ám a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) tavaly februárban azt közölte, hogy nem korrupciógyanús a cégvásárlás. Egyedül a költségvetési csalás gyanúja miatt folytatódott a ügy, az akta azonban átkerült a KNYF-től a Debreceni Főügyészséghez, majd onnan a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV). Az adónyomozók végül azt állapították meg, hogy a költségvetési csalás gyanúja sem bizonyítható, azaz álláspontjuk szerint nem lehetett arról szó, hogy fiktív áron kelt el a cég, és a különbözet után nem fizettek jövedelemadót. A NAV által felvett vagyonmérlegből azonban kiderült: a Tócó-Pece Kft.-nek csaknem 60 millió forint értékű ingatlanja, valamint ingatlanhoz fűződő vagyoni jogai voltak, ebből 40 millió feltehetően külföldi ingatlan. Ráadásul az ügylet a NAV szerint sem lehetett teljesen rendben, mert – mint azt az RTL észrevette – az eladás kapcsán számvitel rendjének megsértése miatt feljelentést tettek.

forrás:népszava online

The last time the Kosovars’ company gave golden eggs
August 13, 2019 | Posts | europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Chatter news
István Fiák (left) has repeatedly dealt with Lajos Kósa.
Photo: Nándor Veres / MTI

Tocó-Pece Kft. Has been wound up, but the owners have withdrawn HUF 50 million from the company two months before the commencement of the proceedings.

In July, the liquidation of the company called Tócó-Pece Kft. Was initiated, but in May the owners – nominally members of the politician’s family – withdrew a further HUF 50 million dividend from the company. In addition, at the end of the liquidation proceedings, the owners may retain most of the assets of the business of approximately $ 100 million. (Previously, the company had no sales for years, and after the arrival of Kósáék, the company suddenly became profitable. At that time, the company generated revenue of 164 million from an unknown source.) . István Fiák is a member of the board of the Hungarian National Skating Association led by a politician from Fidesz, and over the years has played a role as a family lawyer in the life of Kosá. For example, sons have been involved in some of the cases where a pro-government representative’s elderly mother got a pig farm, and she also came across the story of a woman in Chambers with more than a billion dollars in legacy. It is not known what the attorney’s intentions were in setting up a company – otherwise named for the two watercourses in Debrecen. However, it is certain that in March 2017 the lawyer sold Lajos Kósa’s wife at a nominal value of only HUF 6 million at a nominal value of 139 million. During this period, Lajos Kósa, by the way, submitted several bills, in which the Boys participated. In this way, it was possible for the Boys, who are also chairmen of the National Association of Student Enterprises of Hungary (Student), to contribute to the drafting of the legislation on pension cooperatives. The minister, Kósa, who was without portfolio at the time, tried to settle the matter by saying that their common proposal was “serving the public good” and Tócó-Pece Kft. Was transferred to his family at a fractional price because the company had “obligations”. However, the politician did not tell the truth: according to published balance sheets, there was no such obligation at the time of purchase or later, so the company’s assets were far in excess of its liabilities, even though in 2018 the company was merged into a company. Ákos Hadházy, then an LMP representative since then, has filed a lawsuit, but the Central Investigation Prosecutor’s Office (KNYF) said in February last year that the acquisition was not suspected of corruption. Only on suspicion of budget fraud did the case continue, but the file was transferred from KNYF to the Debrecen General Prosecutor’s Office and thence to the National Tax and Customs Administration (NAV). Finally, tax investigators found that there was no evidence of fiscal fraud, meaning that it was not possible to say that the company was selling at a fictitious price and that no income tax was paid on the difference. However, the NAV balance sheet revealed that Tócó-Pece Kft. Had nearly 60 million HUF worth of real estate and property rights, 40 million of which were probably foreign properties. In addition, according to NAVL, the transaction could not have gone completely wrong, as, as RTL has observed, they had been reported for breach of accounting rules in relation to the sale.

source: popular word online

Leave a Reply 51 megnézve, 1 alkalommal mai nap |