< Böngészés > Főoldal / europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Közélet / Blog article: Nem kapta meg nyugdíjpótlékát több szakorvos((Several specialists did not receive his pension supplement

| Mobile | RSS

Nem kapta meg nyugdíjpótlékát több szakorvos((Several specialists did not receive his pension supplement

Adminisztrációs okok miatt nem kapta meg nyugdíjpótlékát több szakorvos. Azoknak, akik úgy döntenek, hogy nyugdíj helyett maradnak dolgozni, külön kormányzati engedélyre van szükségük. A válaszra viszont, van, aki már több mint egy éve vár, így se pótlék, se nyugdíj. Az újratervezés csoport szerint a jelenlegi szakemberhiányban luxus ennyi adminisztrációra kötelezni a dolgozni képes orvosokat.

Hat éve már, hogy a közszférában dolgozóknak, így a közkórházakban dolgozó orvosoknak választania kell, a nyugdíjkorhatár elérésével felveszik a nyugdíjat, vagy tovább dolgoznak. A szabályozás értelmében ugyanis, aki marad, az nem kaphat nyugdíjat.

Az egészségügyi dolgozók esetében annyi az engedmény, hogy a betegellátás különösen fontos érdekére hivatkozva lehet kérvényezni a pótlékot – ami ugyanannyi, mint a nyugdíj lenne – ehhez azonban kormányzati engedély kell.

Ez viszont egy többszörösen közvetett engedélyeztetési és utalási folyamat, egy adminisztrációs spirál, ahogy az egyik érintett sebész fogalmaz. Weltner János már két hónapja nem kapja meg a neki megítélt pótlékot, mivel hiányzott az Alapkezelő intézet adatbázisából az egyik papírja – de ezt is magának kellett kiderítenie.

„Nem tudom, hogy kiben fogant meg az ötlet, hogy még erre is szükség van, de nem az történt, hogy időben szóltak volna a nyugdíjasnak, hogy vidd be a papírt vagy a másolatát és akkor megkapod a pénzedet, hanem azzal kezdték, hogy nem utalták át a pénzt.” – nyilatkozta Weltner János.

Visszamenőlegesen meg fogják kapni a pénz az érintett orvosok, de hogy mikor, arra még nem tud válaszolni a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő. Arra pedig, hogy mikor és milyen formában tájékoztatják az érintetteket, nem válaszoltak.

A kifizetések elmaradása azokat érinti, akiknek a kormány egyáltalán engedélyezte a pótlék kérelmét – az utóbbi két évben viszont sokaknak még csak nem is válaszolnak – van olyan szakorvos, aki több mint egy éve vár akár igenre, akár nemre. Ráadásul a probléma egyre többeket érint, a szakorvosok egyharmada már 60 év fölötti.

„Tehát ez a probléma nem fog megszűnni, ez a probléma egyre mélyebb lesz, egyre jobban fokozódik, és ugyanakkor egy teljes generáció, a középgeneráció már most hiányzik a rendszerből, tehát nincsenek szakorvosok” – fejtette ki Lénárd Rita.

Lénárd Rita maga is a kormány válaszára vár, szerinte Magyarországon olyan kritikus a szakemberhiány, hogy pazarlás ennyi adminisztrációs kötelezettséget szabni a szakorvosnak – pontosabban azoknak, akik maradnának az állami kórházakban. Érdekes módon a magánszférában gond nélkül felvehetnék a nyugdíjat a munkabér mellé – tette hozzá a belgyógyász.

„A járóbeteg szakellátásban az állam által biztosított óraszám egy évben alacsonyabb, mint ami a magánrendelések alkalmával rendelkezésre áll a magánszektorba, akkor könnyen érthetővé válik és elhiszem, hogy nem tudnak szabadulni attól a gondolattól, hogy az állam tudatosan a magánellátás irányába tereli a betegellátást.” – mondta László Imre.

A Szent Imre kórház korábbi igazgatója szerint az államnak a bonyolítás helyett inkább meg kéne köszönni a nyugdíjas korú szakorvosoknak, hogy maradnak.

fecsego.eu/atv.hu

Several specialists did not receive his pension supplement
August 19, 2019 | Posts | europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Public life

For administrative reasons, several specialists did not receive his pension supplement. Those who decide to stay in work instead of retirement require a special government permit. But the answer is, some have been waiting for more than a year, so there is no supplement or pension. According to the redesign team, in the current shortage of professionals, it is a luxury to require so many doctors to work.

For six years now, public sector workers, including doctors in public hospitals, have to choose whether to retire when they reach retirement age or to continue working. Under the legislation, anyone who remains cannot receive a pension.

For health workers, the concession is that you can apply for a supplement on the basis of the overriding interest of patient care - which is the same as retirement - but requires government approval.

This, in turn, is a multiple indirect authorization and referral process, an administrative spiral, as one of the surgeons in question puts it. János Weltner has been denied the allowance for two months because of a paper missing from the Fund Management Institute’s database – but he had to find out for himself.

“I don’t know who came up with the idea that they even needed it, but it didn’t happen that they told the pensioner in time to bring in the paper or copy and then they got your money, but they started by not the money was transferred, ”said János Weltner.

In retrospect, the money will be given to the doctors concerned, but when, the National Health Insurance Fund will not be able to answer it. They did not respond when and how they would be informed.

Lack of payments affects those for whom the government has even authorized a supplement request – but many have not even responded in the last two years – there is a specialist who has waited more than a year for either yes or no. In addition, the problem is affecting more and more people, with one third of specialist doctors over 60 years old.

“So this problem will not go away, the problem will get deeper and deeper, and at the same time a whole generation, the middle generation, is already missing from the system, so there are no specialists,” explains Rita Lénárd.

Rita Lénárd himself is waiting for a response from the government, who says there is such a critical shortage of professionals in Hungary that it is a waste to impose so much administrative burden on the specialist - or more precisely, those who would remain in public hospitals. Interestingly, in the private sector, they could easily take their pension along with their salary, added the internist.

“The number of hours provided by the state in outpatient specialty care is one year lower than what is available in the private sector for private prescriptions, then it becomes easy to understand and I believe that they cannot get rid of the idea of ​​deliberately shifting patient care to private care.” – said Imre László.

Former director of St. Imre's Hospital said the state should rather thank retired specialists for staying.

fecsego.eu/atv.hu

Leave a Reply 93 megnézve, 1 alkalommal mai nap |