< Böngészés > Főoldal / europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Fecsegő hírek, Közélet / Blog article: Csak nevetek, avagy augusztus 20-a,Orbáni trükkök áldozatai…ust laughing, or August 20, victims of Orban tricks…

| Mobile | RSS

Csak nevetek, avagy augusztus 20-a,Orbáni trükkök áldozatai…ust laughing, or August 20, victims of Orban tricks…

Csak nevetek, avagy Orbáni trükkök áldozati

Elmentem – meghívtak- az Ópusztaszeri megemlékezésre, augusztus 20 – i ünnepségre. Közel kb., 60 ember volt kíváncsi. Ordináré meleg volt. A vendégeket egy sátor alatti székek várták. Számtalan embereket ismertem fel a székeken. Komor arccal, vigyor nélkül várták az eseményeket. Halkan beszélgettek, szinte suttogtak. A dandártábornokok csillagai villogtak a napfényben. A politikusok az utolsó percben érkeztek meg. Vigyorogtak. A fényképészek rohantak, kattogtatták a gépeiket. Én vártam. – majd ezt követően odamentem a széksorok elé s közvetlenül lefényképeztem az ’előkelőségeket” A polgárok türelmesen várták a honvédelmi miniszter urat. Katonai zenével lépegetett a tiszteletbeli ezredes asszonnyal. Az arcizma komoly volt. A tisztelgése kívánalmakat hagyott maga után…

Ezekben a percekben döbbentem rá, mekkora koponya Orbán. Hogyan manipulálja az embereket, akik a hatalom s a pénz világához ragaszkodnak. Az már nem érdekes, ha nem értenek hozzá, ám megjátsszák, hogy Orbán embere s ezt terjesztik „barátai felé.”. Én majd segítek neked…Ha nem választanak meg , én intézkedni fogok.

Na, itt a csavar. Orbán erre vár. A taktika, a hatalomból való kizárás, s van mire hivatkozni. Vagy a másik megoldás, ha a vagyon bevallása hiányos s Ő mintha segítene, ám közben lealázza s kutyusává teszi. Ezt követően egy –két év múlva leváltja. Azok az emberek, akik reá veszélyesek, először tiszteletbeli ezredes vagy államtitkár, majd tetszhalott, s végül távozik az országos politikából. A szájára zipzár kerül.  

Megnéztem a Bors című filmet. Tanulságos volt számomra! A Horthy rendszer „csodálatos seggnyalási technikáit” mutatta be a rendező.

A seggnyalók nem tudják, miért nyalnak, mivel a kapott hatalom és a pénz megbutítja, megnyomorítja az elméjüket. Préselés alatt tartja őket Orbán, és mindig teker a présen.

A honvédelmi miniszter Úr egy kicsit akadozott. A tiszteletbeli ezredes meg komoly arccal próbált nem nevetséges lenni. Őt is megmentette a bukástól Orbán. Jelenleg a tenyeréből eszik. Ám hogy meddig az csak a nagyvezértől függ. Bors is hányszor menekült ki az Oszi- Dezső markai közül. Ellenben emlékezzetek a miértekre s a felelős „vezérek” tébolydáira. A titok az titok! Aki hülye az is marad.

Ezen változtatott Orbán. Csavart egyet az egész történeten. Azt tudta, a fotelbe beragadt „vezérek nem szeretnek mással dolgozni. Orbán egy bizonyos naptári segédlettel váltogatja a megunt államtitkárokat,,,stb. Nem kell nekik tudni bizonyos fordulatokról.

Pl., hamarosan váltások lesznek különböző kormányhivatalok élén pl. Csongrád megye! Majd ezt követik a megyei rendőrkapitányság dandártábornokai, városi kapitányok, városi- megyei bűnügyi osztályvezetők, Katasztrófavédelem élén is várhatók lesznek a cserék, a NAV sem marad ki a tisztogatásból.

Hamar itt lesz az október. ezzel a hiányos felkészültségűek táborával nem lehet választásokat nyerni. Sokat ültek már fotelben, beleragadtak. Újítani nem tudnak! Foggal- körömmel ragaszkodnak a hatalomhoz, s itt vidéken nem kell semmit csinálniuk a több százezres fizetésért. Nem véletlen, hogy az agytröszt Orbán fél a választásoktól, ezért mindenre képes.

Mikor lent volt Szegeden, Ópusztaszeren Orbán, Turulmadár szobor avatásán, a helyszínen beszélgettünk. Közben pattogtatta az ostort. Igazat adott, s közölte velem elgondolkodik, van benne logika.

Csongrád megyére gigantikusan elkelne a változás. Túl sok HMVH születésűek, akik hatalmon vannak, Szegeden (!) pl., kormányhivatal vezetője nem alkalmas a feladatai ellátására. Orbán Viktor erre oda kell figyelned! Félnek tőle a beosztottak! NAV, vezetője Istent játszik s kegyelmet osztogat az adócsalóknak! CSMRFK is HMVH-i, aki részeges volt. Pintár Sándor Belügy Miniszter Úr nagyon helyesen tette, hogy elküldte nyugdíjba. hallatlanul lejáratta a megyét a részegségével. Az óta a megyei főkapitányság már a második főkapitányt eszi. A második vonalban lévő bűnügyi osztályvezetőket is ritkítani kellene. A jelenlegi főkapitány sem alkalmas – véleményem szerint a feladatai ellátására!

Orbán Viktor Miniszterelnök Úr

Ne biz Csongrád megyében, amíg ezek az emberek lesznek hatalmon, addig Te veszélyben vagy!

Oláh – István László

az Európa parlament média partnere

Just laughing, or August 20, victims of Orban tricks…
August 20, 2019 | Posts | europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Chatter news, Public life

I’m just laughing, or Orban’s tricks are sacrificed

I went – they were invited – to the Ópusztaszer commemoration, August 20th. Nearly about 60 people were curious. The Order was warm. Chairs under a tent were waiting for guests. I recognized countless people on the chairs. They waited for the events with a grim face, without a grin. They talked softly, almost whispered. The brigadier general’s stars were flashing in the sunlight. The politicians arrived at the last minute. Grinning. The photographers rushed in, clicking their machines. I waited. – and then I went in front of the chairs and photographed the ‘noblemen’ directly. Citizens were waiting patiently for the Minister of Defense. He walked with military music to the honorary colonel. His cheekbones were serious. His salutation left a wish …

In those moments, I realized how big a skull Orban was. How it manipulates people who hold onto the world of power and money. It’s no longer interesting if they don’t know it, but they pretend to be Orban’s man and spread it “to his friends.” I’ll help you … If you don’t choose me, I’ll take action.

Well, here’s the screw. Orban is waiting for that. Tactics, exclusion from power, and what to refer to. Or the other solution is if the property is not declared and he seems to help but humiliate him and make him a puppy. It will then be replaced one to two years later. The people who are dangerous to him are, first, an honorary colonel or secretary of state, then a dead man, and finally leaving national politics. A zipper is put on his mouth.

I watched the movie Pepper. It was instructive for me! The director introduced the “amazing ass licking techniques” of the Horthy system.

The ass lickers don’t know why they are licking because the power and money they receive will frustrate and distress their minds. Orban keeps them pressed and always wraps them in the press.

The Minister of Defense, Mr, was a bit hesitant. The honorary colonel tried not to be ridiculous with a serious face. He was rescued from the downfall by Orban. He is currently eating out of his palm. But how long it only depends on the great leader. How many times did Bors escape from the mark of Ossi-Desez. On the other hand, remember why and the responsible leaders. The secret is the secret! Whoever stupid remains.

Orban changed that. Twisted the whole story. He knew that “leaders stuck in the armchair don’t like working with anyone else. Orbán alternates with bored secretaries of state, etc with a calendar aid. They do not need to know about certain turns.

For example, there will soon be changes at the head of various government offices eg. Csongrad County! This will be followed by Brigadier Generals of the county police headquarters, city captains, city-county crime department heads, disaster management headquarters, and NAV will not be left out.

October will be here soon. it is not possible to win elections with this camp of the poorly prepared. They’ve been sitting on the couch a lot, getting stuck. They can’t upgrade! They cling to power with my toenails, and here in the countryside they have nothing to do for hundreds of thousands of salaries. It is no coincidence that Orbán is afraid of elections and is therefore capable of doing anything.

When we were down in Szeged, in Ópusztaszer, Orban, at the inauguration of the statue of Turulmadár, we talked on the spot. Meanwhile, he whipped the whip. He gave me the truth and told me he was thinking, there was logic in it.

The change would be gigantic for Csongrád County. Too many HMVH-born people in power, eg in Szeged (!), For example, the head of a government office is unfit to perform his duties. You have to pay attention to Viktor Orban! The subordinates are afraid of him! NAV, his leader is playing God and giving grace to tax evaders! CSMRFK is also a HMVH who was drunk. Sándor Pintár Minister for the Interior was very right to retire him. unheard of for the county’s drunkenness. Since then, the county headquarters has been eating the second captain. Second line crime leaders should also be thinned out. The current captain is not fit for duty – in my opinion!

Viktor Orbán Prime Minister

Don’t biz in Csongrad County, as long as these people are in power, you’re in danger!

Oláh – László István

media partner of the European Parliament

Leave a Reply 83 megnézve, 1 alkalommal mai nap |