< Böngészés > Főoldal / europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Fecsegő hírek, GFHF hallgatói blogja / Blog article: Vatikán és gyerekrablások Európában: az eltűnt gyerekek kapcsolatba hozhatók a pápai hálózattal?((Vatican and kidnapping in Europe: Can missing children be linked to the papal network?

| Mobile | RSS

Vatikán és gyerekrablások Európában: az eltűnt gyerekek kapcsolatba hozhatók a pápai hálózattal?((Vatican and kidnapping in Europe: Can missing children be linked to the papal network?

2019-03-04 bycms 0 0 0 0

Borzalmas, ha ez igaz! Egy titkos vatikáni csoport áll a gyermekeltűnések mögött? Az egyház vezetése is tud róla, de eltusolják az ügyet?!

Elsőre ijesztően hangzik, sokak számára pedig túl hihetetlen, de mégis lehet mögötte valami!

Emberek!

Évről-évre egyre több gyermek tűnik el Európában!

Nem csak arról van szó, hogy idehaza rengeteg, több ezer gyermeknek vész nyoma, és egy adott százalékuk sohasem kerül elő…

Arról van szó, hogy Európában növekvő tendencia a gyermekek, különösen 12 év alatti fiatalok eltűnése.

Az Interpol és más szervek szemei előtt pedig már többször kirajzolódott egy nagy, az egész kontinens behálózó rendszer képe.

Több szakértő is él a gyanúperrel, hogy valóban van egy hatalmas embercsempész hálózat, mely rabolja a fiatalokat az egyes országokban, megrendelésre.

Ezen megrendelések között pedig vannak az egyházhoz, egész pontosan a Vatikánhoz köthető megrendelések is.

Vagyis befolyásos egyházi személyek, papok, lelkészek vannak az “ügyfelek” között.

Egy neve elhallgatását kérő emberrabló bagázs kiugrott tagja korábban már beszélt arról a magyar hatóságoknak, hogyan dolgoznak, hogyan rabolják el a magukra hagyott gyerekeket iskolák, óvodák elől.

Más országokban lekapcsolt tagok szintén alátámasztották azt a feltevést, miszerint egy egységes hálózat működhet Európában.

A gyerekeket “begyűjtik”, majd elkezdik őket értékesíteni, de van, hogy megrendelésre rabolnak el, azaz “tüntetnek el” gyerekeket.

Többnyire olyan társadalmi rétegekből rabolnak el embereket, ahonnan nem hiányoznak.

Így nagyon sok esetben nem is indul nyomozás vagy eljárás, ráfogják a csapongó életükre, vagy arra, hogy egyszerűen csak elszöktek.

Emanuela Orlandi 1983-ban, 15 éves korában tűnt el titokzatos körülmények között. A lány öt testvér közül a negyedik gyermek volt, apja a Vatikáni Bank alkalmazottjaként egész családjával együtt a Vatikánvárosban élt. Emanuelát június 22-én látták utoljára, mikor iskola után elindult zeneórájára.

A zeneiskolába busszal kellett mennie, majd gyalogolnia.

Ekkor még beszélt nővérével telefonon, akinek azt mondta, egy avon-tancsadóval találkozott az óra előtt, aki állást ajánlott neki.

Erről említést tett az órán is barátnőinek, majd egyikükkel távozott. A buszmegállóhoz érve elváltak, és szemtanúk később azt mondták, a lány egy sötét színű Mercedes-be szállt be a busz helyett.

Emiliano Fittipaldi újságíró azt állítja, hogy sokkoló dokumentumnak jutott birtokába, melyben tételesen felsorolják, hogy mennyi pénzt költöttek Emanuela házi őrizetére – Londonban.

Az újságíró, akinek napokon belül jelenik meg könyve a témában, azt állítja, hogy a dokumentumot a Vatikánból sikerült megszereznie.

Könyvében azt is írja, a dokumentumot Lorenzo Antonetti bíboros írta, és kiderül belőle, hogy a Vatikánnak sikerült megtalálnia a lányt, akit “valaki elrabolt”.

A hálózat mind a mai napig működik, és a gyermekek pedig egyre csak tűnnek el…

Hogy erről tudhat-e maga az egyház, arról nincsenek információk.

Viszont a Vatikán jelenleg is hihetetlen mértékű hitéleti és közösségi válsággal küzd. A hitelét jelentősen rombolták az elmúlt időszakban napvilágot látott botrányok, meleg csoportokról, orgiákról, pedofil hálózatokról, vagy épp sátánista rituálékról…

Ezek után edig már nem nehéz elhinni, hogy közül lehet rengeteg gyermek eltűnéséhez is.

fecsego.eu/facebook/Magyarok Vagyunk.hu

Vatican and kidnapping in Europe: Can missing children be linked to the papal network?
August 22, 2019 | Posts | europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Chatter news

2019-03-04 bycms 0 0 0 0

Terrible if that’s true! Is a secret Vatican group behind the disappearances of children? The church leadership is aware of it, but will they stop it ?!

Sounds scary at first and too unbelievable for many, but there is still something behind it!

People!

Every year, more and more children are disappearing in Europe!

Not only is it home to thousands, thousands of children, and a percentage of them never happens …

It is a growing trend in Europe to see the disappearance of children, especially young people under the age of 12.

And in the eyes of Interpol and other bodies, the image of a large continental networking system has been drawn several times.

Several experts are suspecting that there is indeed a huge network of smugglers kidnapping young people in individual countries to order.

These orders also include orders related to the Church, and more specifically to the Vatican.

In other words, there are influential church figures, priests, and pastors among the “clients.”

A protruding member of a kidnapping luggage requesting his name to be silenced has previously talked to the Hungarian authorities about how they work, how they kidnap abandoned children from schools and kindergartens.

In other countries, disconnected members also supported the assumption that a single network could operate in Europe.

The children are “collected” and then sold, but sometimes they are abducted, that is, “disappeared”.

Most people are abducted from social strata that are not missing.

So, in many cases, there is no investigation or prosecution, and they are caught up in their messy life or simply escaped.

Emanuela Orlandi disappeared in 1983 at the age of 15 in mysterious circumstances. She was the fourth of five siblings and her father lived in the Vatican City with her family as an employee of the Vatican Bank. Emanuela was last seen on June 22, when she went to music class after school.

He had to take the bus to the music school and then walk.

At that time, he was still talking to his sister on the phone, whom he said had met an avon advisor before class, who had offered him a job.

He mentioned this to his girlfriends at class and left with one of them. Upon reaching the bus stop, they parted, and eyewitnesses later said the girl boarded a dark colored Mercedes instead of the bus.

Journalist Emiliano Fittipaldi claims to have received a shocking document detailing how much money was spent on Emanuela’s house custody – in London.

The journalist, who will be publishing his book on the subject within days, claims that the document was obtained from the Vatican.

He also writes in the book that the document was written by Cardinal Lorenzo Antonetti and reveals that the Vatican has succeeded in finding the girl “abducted”.

The network is still working today and children are disappearing …

There is no information as to whether the church itself is aware of this.

However, the Vatican is still struggling with an incredible religious and community crisis. His credibility has been severely damaged by recent scandals, gay groups, orgies, pedophile networks, or even satanic rituals…

After that, it’s not hard to believe that there are plenty of children to disappear.

fecsego.eu/facebook/Magyarok Vagyunk.hu

Leave a Reply 41 megnézve, 1 alkalommal mai nap |