< Böngészés > Főoldal / Bíróság/Ügyészség/Szegedi Ítélőtábla, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Fecsegő hírek, Fogyasztóvédelem / Blog article: Dr Holubán Csilla járási hivatalvezető nevében és megbízásából Petrik Sándor osztályvezető(((On behalf of Dr Csilla Holubán and on behalf of Sándor Petrik, Head of Department

| Mobile | RSS

Dr Holubán Csilla járási hivatalvezető nevében és megbízásából Petrik Sándor osztályvezető(((On behalf of Dr Csilla Holubán and on behalf of Sándor Petrik, Head of Department

Ügyiratszám:CS-06/001/770 2/2019

Nem is vártam a kormányhivataltól “vizsgálatot”, hisz már nem az első eset, hogy  megaláznak!

A véleményem szerint a bejelentést Önöknek kellett volna továbbítani a Budapesti fogyasztóvédelemhez!- mivel területileg oda tartozik!!!

Mivel én vagyok a bejelentő, úgy gondolom, azt hiszem, hogy nekem sohasem lehet igazam, s folyamatosan megalázhatnak,s megkárosítanak!

Remélem nem mindig dr. Juhász Tünde lesz a kormánymegbízott, tiszteletbeli ezredes!!!

A neki küldött észrevételek a saját oldalán, az van leírva, hogy válaszol az állampolgári bejelentésekre, megkeresésekre… ez az én esetemben nem igaz!

Ez diszkrimináció!

Kedves Dr Holubán Csilla!

Ön csak parancsot teljesített, ugyanúgy, mint Petrik Sándor  több éve folyamatosan; pl, a rokkant parkolási igazolvány visszavétele. Ezzel Önök megkárosítják a beteg embereket, a fogyasztót és annak érdekeit!

Magyarország Alaptörvénye:

IX. cikk (1)(29,VI.cikk (1) II. cikk VII cikk (1), IX. cikk  (1), (2) XIX.(1)

Oláh István László

tisztességes állampolgár, amit Juhász Tünde nem tud elviselni

On behalf of Dr Csilla Holubán and on behalf of Sándor Petrik, Head of Department
August 24, 2019 | Posts | Court / Prosecutor’s Office / Court of Justice of Szeged, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Chattering news, Consumer protection

File No. CS-06/001/770 2/2019

I did not expect the government office to “investigate”, because it is not the first time they are humiliated!

In my opinion, the announcement should have been forwarded to you by the Budapest Consumer Protection Board – because it belongs there territorially !!!

As a whistleblower, I believe I can never be right and be constantly humiliated and harmed!

I hope not always dr. Tünde Juhász to become Government Honorary Colonel !!!

The comments sent to him on his own page are described as responding to citizen reports, inquiries… this is not true in my case!

This is discrimination!

Dear Dr. Csilla Holubán!

You just executed an order, just like Alexander Petrik has been doing for years; eg, returning a disabled parking card. Doing so will harm the sick people, the consumer and their interests!

Hungary’s Fundamental Law:

IX. Article 29 (1) (29) Article VI (1) Article II Article VII (1) Article IX (1) (2) XIX (1)

Oláh István László

a fair citizen that Tünde Juhász cannot bear

Leave a Reply 226 megnézve, 1 alkalommal mai nap |