< Böngészés > Főoldal / Baksi választási hírek 2019, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu / Blog article: 2019 –es Baksi választás margójára((Döbbenet a Mária Telepen látottaktól, avagy képviselni-segíteni AKAROM az ott lakó embereket , valamint a mélyszegénységben, nyomorban élőket, a családokat, a munkanélkülieket…((To the margin of the Baksi election 2019 ((Shocked by what I saw at the Mary’s Colony, I WANT to represent and help the people living there, those in extreme poverty, poverty, families, the unemployed…

| Mobile | RSS

2019 –es Baksi választás margójára((Döbbenet a Mária Telepen látottaktól, avagy képviselni-segíteni AKAROM az ott lakó embereket , valamint a mélyszegénységben, nyomorban élőket, a családokat, a munkanélkülieket…((To the margin of the Baksi election 2019 ((Shocked by what I saw at the Mary’s Colony, I WANT to represent and help the people living there, those in extreme poverty, poverty, families, the unemployed…

Oláh István László Baks Polgármester jelöltje

Sírt a lelkem a látványtól. Búza és a bűnbandája egyszerűen lealázta az emberi méltóságot, s nyomorban tartotta az emberi érzéseket, ami belülről fakad.. Istennek képzelte magát, a roma Búza Zsolt arra hivatkozván, neki államtitkár a barátja és nem tehetnek ellene semmit. A pénzekkel el kell számolnod… Megnyerem a polgármesteri választást titeket kőkeményem elszámoltatlak a képviselő testülettel együtt s megteszem a szükséges jogi lépéseket az OLAF- nál…az államtitkár barátod akire folyamatosan hivatkozol nem tud ellene tenni semmit! Vagy Ő vagy te!- választania kel!

Nem ússzátok meg a népelnyomorítását! Lejárattátok a saját szülőfalutokat. Megaláztátok az embereket, hagytátok nyomorban s csak hazudtatok nekik és ezáltal növekedett a mélyszegénység, de a ti zsebetekben dagadt a mani

Bejártam a Mária telep egyes részeit. Ma megint elindulok a Márai telepi emberekhez!A megnyomorított családok, emberek fájdalmait, panaszait meghallgatván nyelten a saját könnyeimet. Csak a zokszó, a könny cseppjei gurultak végig a ráncos arcok barázdáiban. Az idős roma asszonyok, a fiatal családok a berepedt, leomlott házakban élnek, ez már a Demokrácia legaljasabb része, mikor az embereket állati szintre süllyesztik. Búza te nem tettél semmit! Hogy van arcod, hogy mindenkinek hazudtál, félrevezetted a polgárokat. A romházakban élőknek elengedted a kezét, ez részedről egy aljas húzás volt. Hogy fizethetsz egy társadalmi munkáért 50 ezer Ft / havi Dobos Péternek, aki szemrebbenés nélkül felveszi…ez törvénytelen! Ő egy másik fejezet lesz..Ám  elfogom számoltatni, és a többiekkel együtt!

Egy idős roma nő megfogta a kezem, a szemében a könnycseppek legördültek a megöregedett arcán. A panasz áradt. A kidőlt falú házban tengette az életét. Elvesztette a családját. Az utca látványa borzalmat, félelmet okozott bennem.

Többen panaszkodtak, azért nem vettek fel az óvodába, aranyos szerkesztő Úr, mert cigány vagyok. Te Búza te is cigány vagy..

Megígértem, a megnyomorított, lealázott romáknak, hogy segítek, nekik valamint a fiataloknak, a férfiaknak munkahelyet fogok biztosítani, és minőségi életet a gyermekeiknek, friss kenyeret az asztalra. Támogatom a tanításukat. egy idős asszony megkérdezte: – Megpuszilhatom polgármester jelölt Úr? Mért ne és magához ölelt!

Nagyon bízunk magába, mivel Ön lehet a romák és a Baks megmentője.

2019-08-25

Oláh István László

Baks Polgármester jelöltje, az Európa Parlament média partnere

To the margin of the Baksi election 2019 ((Shocked by what I saw at the Mary’s Colony, I WANT to represent and help the people living there, those in extreme poverty, poverty, families, the unemployed…
August 25, 2019 | Posts | Baksi election news 2019, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu

My soul was crying from the sight. Wheat and his gang of criminals simply humiliated human dignity and kept the human feelings that come from within him in misery. You have to settle with the money … I win the mayoral election I am accountable to you and I report to the representative board and report to OLAF

Don’t get away with the oppression of the people! You have expired your own hometowns. You humiliated people, you left them in misery, and you just lied to them, and so deep poverty increased, but your pockets were filled with mani

I went through some parts of the Mary’s Colony. Today I go again to the people of the Mary Colony, listening to the pains and complaints of the distressed families, the people, swallowing my own tears. Only the drops of sock and tear rolled down the grooves of the wrinkled faces. Old Roma women, young families live in cracked, collapsed houses, which is already the lowest part of Democracy when people are lowered to animal level. Wheat you did nothing! That you have a face that you have lied to everyone has misled the citizens. For those living in the ruins, you let go of your hand, which was a nasty draw for you. How you can pay $ 50,000 a month for social work to Peter Dobos, who picks it up without bother … it’s illegal! He’s going to be another chapter. But I’ll catch him counting, and with the rest!

An elderly Roma woman grabbed my hand and tears in her eyes rolled down her aged face. The complaint was flooding. He spent his life in a fallen-walled house. He lost his family. The sight of the street caused me horror and fear.

Many complained, they didn’t get me to kindergarten, cute editor Lord because I’m a Gypsy. You Wheat You Are A Gypsy ..

I have promised the oppressed, humiliated Roma that I will help them, as well as young people and men, to provide jobs and quality life for their children, fresh bread on the table. I support their teaching. an old woman asked, “May I kiss you Mayor candidate?” Why not and embrace you!

We are very confident as you can be the savior of the Roma and the Baks.

2019-08-25

Oláh István László

Baks Mayor’s candidate, European Parliament media partner

Leave a Reply 119 megnézve, 3 alkalommal mai nap |