< Böngészés > Főoldal / europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Fecsegő hírek / Blog article: Polt Péter szerint külön kiemelendő a magyar ügyészség és az OLAF együttműködése((Selon Polt Polt, il convient de souligner la coopération entre le parquet hongrois et l’OLAF

| Mobile | RSS

Polt Péter szerint külön kiemelendő a magyar ügyészség és az OLAF együttműködése((Selon Polt Polt, il convient de souligner la coopération entre le parquet hongrois et l’OLAF

szerző:Lázár Gergő    |  

Változatlanul stabil, jó eredményeket mutat és kellően gyors az ügyészségi munka. Ezt nem a Hírcsárda közölte, hanem maga Polt Péter, a saját maga által vezetett szervezetről. A törvényességet messziről kerülő szervezet az elmúlt évek során több alkalommal is bizonyította, hogy a nyomozások megindítása fideszes bűnelkövetőkkel szemben nem igazán megy nekik. Tiborcz, Farkas, de még Rogán sem került soha a legfőbb ügyészség látókörébe, annak ellenére sem, hogy bizonyítékok vannak a törvénytelenségeikre. Ehhez képest Polt nem hajlandó nyomozást indítani, mivel ő valamiért képtelen még csak gyanút is találni arra, hogy esetlgesen bűncselekményt követhettek el.

Polt ügyészsége 100 oldalon keresztül dícsérte saját munkáját. Ebből most nem idéznék, hiszen egy hazug sikerjelentésnek sok hírértéke nincs. Idézném viszont az MTI által lehozott közlemény legerősebb állítását:

Külön kiemelendő a magyar ügyészség és az OLAF (Európai Csalás Elleni Hivatal) együttműködése

Ehhez nem tudom mit lehet még hozzátenni, élvezzék a közlemény további részeit.

A lényegesen megváltozott jogi szabályozás ellenére változatlanul stabil, jó eredményeket mutat és kellően gyors az ügyészségi munka – írta Polt Péter legfőbb ügyész a szervezet tavalyi tevékenységéről szóló beszámolójában, amelyet hétfőn nyújtott be az Országgyűlésnek.

A Legfőbb Ügyészség (LÜ) MTI-hez eljuttatott közleménye szerint Polt Péter kiemelte: az ügyészség törvényesen végzi feladatait, hatékonyan érvényesíti az új büntetőeljárási törvény által bevezetett jogintézményeket.

Hozzátették, a 2018. július 1-jén életbe lépett törvény jelentős hatással volt az ügyészség tevékenységére. Az új törvény főbb célkitűzései és koncepcionális újításai között szerepel a büntetőeljárások időszerű – ugyanakkor az eljárási garanciák magasabb szintje mellett érvényesülő – befejezése, a pergazdaságosság érvényesítése, a “hagyományos” vádemelésről az elterelő, illetve a sértetti reparációt eredményező intézmények alkalmazása, valamint a vádemelést követő eljárás racionalizálása.

Kitértek arra, a törvény nagy jelentőséget tulajdonít az önkéntes beismerésen alapuló gyanúsítotti, vádlotti együttműködésnek. Az ügyészek 2018 második felében 37 ügyben emeltek vádat nyomozás során létrejött egyezség alapján, továbbá 880 esetben tettek indítványt a vádiratban az alkalmazandó joghátrány mértékére, arra az esetre, ha a terhelt az előkészítő ülésen beismeri a bűncselekmény elkövetését és lemond a tárgyaláshoz való jogáról. A bíróságok 2018-ban több mint 1700 beismerő terhelttel szemben hoztak elmarasztaló ítéletet már az előkészítő ülésen – ismertették.

A regisztrált bűncselekmények és az elkövetők számának alakulásában 2013 óta tapasztalható csökkenő tendencia tavaly is folytatódott. Míg 2017-ben 226 452, 2018-ban 199 830 regisztrált bűncselekmény történt, és 92 896-ról 87 733-ra esett vissza az elkövetők száma – áll a közleményben.

A beszámoló kitér arra, hogy tavaly is viszonylag kevés szándékos emberölés történt: 84. Mérséklődött a lopások, csalások, és nőtt az embercsempészettel, a kábítószerrel összefüggő bűncselekmények száma. A költségvetési csalás a legmeghatározóbb gazdasági bűncselekmény, jellemző elkövetési módja változatlanul a fiktív számlázás. Tavaly emelkedett a pénzmosások és a korrupciós bűncselekmények száma is az előző évhez képest. Tavaly a vádemelések 64,3 százalékában eljárást gyorsító intézkedésekkel sikerült gyorsan és hatékonyan lezárni az ügyeket. Ez az arány még az előző években elért jelentős eredményeket is meghaladja – írták.

Hozzátették: az ügyészség váderedményessége 2013 óta folyamatosan emelkedik, tavaly az utóbbi tíz év legmagasabb értékét, 98,1 százalékot érte el. A terheltek 83,1 százaléka esetében a bíróság az ügyészi indítvánnyal minden tekintetben megegyezően állapította meg a büntetőjogi felelősséget. A magyar ügyészség kiemelt figyelmet fordít az Európai Unió intézményeivel való bűnügyi együttműködésre. “Külön kiemelendő a magyar ügyészség és az OLAF (Európai Csalás Elleni Hivatal) együttműködése” – áll a LÜ közleményében.

Közölték, az OLAF magyar ügyészséghez eljuttatott igazságügyi ajánlásainak a száma évről évre csökken: 2016-ban 10, 2017-ben 6, 2018-ban 4 volt. A tavalyi 4 ajánlás kapcsán az ügyészség egy nyomozást rendelt el, három esetben pedig az ajánlást már folyamatban lévő nyomozásban értékelték a magyar hatóságok. A magyar ügyészség az uniós átlagot (36 százalék) lényegesen meghaladó mértékben, az OLAF által kezdeményezett ügyek 45 százalékában emel vádat – írták.

fecsego.eu/Kolozsvári Szalonna

Selon Polt Polt, il convient de souligner la coopération entre le parquet hongrois et l’OLAF
15 octobre 2019 | Messages | europarl.europa.eu/news/fr, europarl.hu, nouvelles de Chatter

de Gergő Lázár |

Il reste stable, donne de bons résultats et les poursuites sont relativement rapides. Cela n’a pas été communiqué par le Hírcsárda, mais par Peter Polt lui-même, une organisation dirigée par lui-même. Une organisation de légalité éloignée a maintes fois démontré ces dernières années qu’il ne lui appartenait pas d’ouvrir des enquêtes sur les criminels du Fidesz. Tiborcz, Wolf, mais même Rogan ne sont jamais passés sous les ordres du procureur, malgré la preuve de leur illégalité. En revanche, Polt refuse d’ouvrir une enquête car, pour une raison quelconque, il ne peut même pas soupçonner qu’ils pourraient avoir commis une infraction pénale.

Le bureau du procureur de Polt a fait l’éloge de son travail sur 100 pages. Je ne citerais pas cela maintenant, car le rapport de réussite d’un menteur n’a pas beaucoup de valeur dans l’actualité. Par ailleurs, je citerais la déclaration la plus forte faite par MTI:

Il convient de souligner la coopération entre le parquet hongrois et l'OLAF (Office européen de lutte antifraude)

Je ne sais pas quoi ajouter, profitez du reste de la communication.

En dépit des changements importants dans la réglementation, le travail des procureurs reste stable, efficace et rapide, a écrit Polt Polt, procureur général, dans un rapport sur les activités de l’organisation l’année dernière, qui a été soumis au Parlement lundi.

Selon une déclaration adressée au MTI par le bureau du procureur général (LÜ), Peter Polt a souligné que le bureau du procureur s’acquittait de ses tâches en toute légalité et mettait effectivement en œuvre les institutions judiciaires introduites par le nouveau code de procédure pénale.

Ils ont ajouté que la loi, entrée en vigueur le 1er juillet 2018, avait eu un impact significatif sur les poursuites. Les principaux objectifs et innovations conceptuelles de la nouvelle loi comprennent l’achèvement des procédures pénales, mais avec un niveau plus élevé de garanties procédurales, l’application de l’économie du litige, le recours à des institutions de poursuite et de déjudiciarisation «traditionnelles» et la procédure postérieure à la poursuite. rationalisation.

Ils ont souligné que la loi attachait une grande importance à la coopération entre suspects et accusés sur la base d’aveux volontaires. Les procureurs ont poursuivi 37 affaires au second semestre de 2018 sur la base d’un accord à l’amiable. Dans 880 affaires, l’acte d’accusation a invoqué l’étendue de la loi applicable, dans le cas où l’accusé plaiderait coupable lors de l’audience préparatoire à renoncer à son droit à un procès. En 2018, les tribunaux ont prononcé plus de 1 700 condamnations à la confession lors de l’audience préparatoire, a-t-il déclaré.

La tendance à la baisse du nombre d’infractions enregistrées et de leurs auteurs enregistrée depuis 2013 s’est poursuivie l’an dernier. Alors qu’il y avait 226 452 crimes enregistrés en 2017 et 199 830 crimes en 2018, et le nombre de délinquants est passé de 92 896 à 87 733, indique le rapport.

Le rapport révèle qu’il y a eu relativement peu d’homicides intentionnels l’année dernière: 84. Les vols, les fraudes et les crimes liés à la contrebande de drogues et aux drogues ont augmenté. La fraude budgétaire est le crime économique le plus important et sa façon typique de la commettre est encore une facturation fictive. L’année dernière, le nombre d’infractions de blanchiment de capitaux et de corruption a également augmenté par rapport à l’année précédente. L’année dernière, 64,3% des poursuites ont réussi à clore les affaires rapidement et efficacement. Cette proportion est même supérieure aux réalisations significatives des années précédentes – ont-ils écrit.

Ils ont ajouté que le nombre de poursuites engagées par l’accusation n’avait cessé d’augmenter depuis 2013, atteignant sa valeur la plus élevée au cours des dix dernières années, avec 98,1%. Pour 83,1% des accusés, le tribunal a jugé la responsabilité pénale à tous égards conforme à la décision de l’accusation. Le parquet hongrois accorde une attention particulière à la coopération pénale avec les institutions de l’Union européenne. “La coopération entre le bureau du procureur hongrois et l’OLAF (Office européen de lutte antifraude) doit être soulignée”, a déclaré la LU dans un communiqué.

Le nombre de recommandations de l’OLAF au parquet hongrois aurait diminué d’année en année: 10 en 2016, 6 en 2017 et 4 en 2018. Le bureau du procureur a ordonné une enquête sur les quatre recommandations de l’année dernière. Dans trois cas, les autorités hongroises ont évalué cette recommandation. Les parquets hongrois engagent des poursuites bien au-dessus de la moyenne de l’UE (36%) dans 45% des affaires engagées par l’OLAF.

fecsego.eu/Kolozsvár Bacon

Leave a Reply 67 megnézve, 1 alkalommal mai nap |