< Böngészés > Főoldal / EU Sajtószoba, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Fecsegő hírek / Blog article: Baksi komment, avagy lemondott a falu a csatornázási pénzekről… megkérem Önöket ne keressék továbbá a szerkesztőségünket a problémájukkal!((Baksi’s comment, or the village has given up sewerage money … I ask you not to contact our editorial office with their problem!

| Mobile | RSS

Baksi komment, avagy lemondott a falu a csatornázási pénzekről… megkérem Önöket ne keressék továbbá a szerkesztőségünket a problémájukkal!((Baksi’s comment, or the village has given up sewerage money … I ask you not to contact our editorial office with their problem!

Elolvastam. Az írása tele van helyesírási és mondatszerkezeti problémákkal. Értem a maga nyűgét.

A nehézségeiket, szíveskedjenek továbbiakban Búza Zsolt, illetve a jegyző Úr felé elküldeni, vagy az Önök által jogász úrnak szólított Baksi ember címére, vagy személyesen menjenek le a telepre!

A dilemmájuk megoldására ne mástól várják az intézkedéseket, hanem álljanak ki  nyíltan a véleményük mellett, talán az igazuk mellett is, tanulják meg a jegyzőkönyvek, a tesztek kitöltését…stb.

Nem hiszem , hogy Tóth Margit vagy Búza Zsolt támogatná  Önöket!

Jaj, majd el felejtettem, a legfontosabb kérdésemet:

Egy tányér bablevesért eladták a lelküket, a becsületüket, a reményt és remélem ez a tányér leves elég lesz 5 évre!

Én a megbízásomat, felkérésemet teljesítettem. Elégedettek voltak a munkámmal…

Önökre most érkezik a cudar világ!

-oil-

Baksi’s comment, or the village has given up sewerage money … I ask you not to contact our editorial office with their problem!
October 18, 2019 | Posts | EU Press Room, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Chatter news

I have read. His writing is full of spelling and sentence structure problems. I understand your dismay.

Please send your difficulties to Zsolt Búza or to the notary, either to the address of the Baks man you called as a lawyer, or to go down to the farm in person!

They are not expecting action from anyone else to solve their dilemma, but are open to their opinions, maybe their truths, and are learning to fill in minutes, tests, etc.

I don’t think Margit Tóth or Zsolt Búza would support you!

Oh, and then I forgot my most important question:

They sold their soul, their honor, their hope for a plate of bean soup and hope this plate is enough for 5 years!

I fulfilled my mandate, my request. They were satisfied with my work…

You are now entering the cudar world!

-oil-

Leave a Reply 99 megnézve, 1 alkalommal mai nap |